BEBEKLERDE GÖZ MUAYENESİNE NE ZAMAN BAŞLANIR ? | Bitkizane | Bitkisel Ürünler
15 yıl

BEBEKLERDE GÖZ MUAYENESİNE NE ZAMAN BAŞLANIR  ?

BEBEKLERDE GÖZ MUAYENESİNE NE ZAMAN BAŞLANIR ?

                   


Gözümüzün bebeği olan çocuklarımızın göz kontrollerini ilk ne zaman yaptırmalıyız.. Cevabı makalemizdedir.


ŞAŞILIK - GÖZ TEMBELLİĞİ

Çocuklarda ilk muayene , hiçbir şikayet olmasa bile doğumdan hemen sonra çocuk hekimi tarafından yapılmalıdır . Bu muayenede hususiyetle göz bebeğinden ışık aksetme sına bakılır .  Mesele  varsa göz hekimine yönlendirilir .

Doğumdan sonra , 6 vede 18 . aylarda göz muayenesi göz hekimi tarafından tekrarlanmalıdır  . Ayrıca bu dönemde ebeveynler gözlerde kayma , gözleri kırpıştırma , göz kapaklarında düşüklük  , gözlerini kısma , ovuşturma gibi olağan  dışı durumlardan şüphelenirlerse daha erken aylarda göz doktoruna başvurmalıdırlar .

Gözler tamamen olağan  görünse dahi 3 yaşında göz muayenesi tekrar göz doktoru tarafından yapılmaldır . Genellikle tek gözde bulunan göz tembelliği , muayene edilmedikçe gözden kaçabilir . Daha sonraki göz muayeneleri 5 yaşında vede okula başlamadan önce tekrarlanmalıdır . Gözle alakalı mesele i olmayanlarda yılda bir , gözlük ihtiyacı olanlarda ise 6 ayda 1 rutin kontroller tavsiye lmektedir .

Çocukluk çağında görme bozukluğu tespiti icin kullanılan PEDİATRİK OTOREFRAKTOMETRE (ÇOCUK BİLGİSAYARLI GÖZ MUAYENESİ) ile sadece  1 metre uzaklıktan çocukların ışıklı 1 diske bakması yeterli olacaktır .  Hususiyetle ailesinde göz bozukluğu olanlarda erken teşhiste kullanılan , oldukça önemli 1 metod dir . Hastanemizde takriben  1 yaşından itibaren çocukların muayenesinde etken  ollaraak  kullanmaktayız .

ŞAŞILIK NEDİR  ?

Her 2 gözün birbiriyle oluşan paralelliğini kaybetmesidir . Her 1 gözde 6’şar adet göz dışı kas bulunmaktadır . Bunların birinde yada 1 kaçında güç azlığı yada fazlalığı olması gözlerde kayma sebebidir .

Şaşılık Tedavi(iyileştirme) sinde erken teşhis çook önemlidir . Teşhiste geç kalındığında ömür boyu zaman cek estetik mesele lerin yanısıra , baki görme kusuru oluşmaktadır .

ŞAŞILIKTA RİSK FAKTÖRLERİ NELERDİR  ?

Ailesinde şaşılık hastalığı olanlar ,

Küçük yaşta alevli Rahatsızlık  ( havale ) geçirmiş olanlar

Akraba evliliği olanlar

Travma ( yüksekten düşme , başını çarpma ) öyküsü olanlar

ŞAŞILIK BELİRTİLERİ NELERDİR  ?

Gözlerde paralelliğin kaybolması .

Gözlerde ağrı , sulanma ,

Çift görme , bulanık görme , 3 boyutlu görüntünün kaybolması ,

Baş yada yüzün 1 tarafa dönük olması , çenenin kalkık olması , başını öne eğip gözünü yukarı kaldırıp bakması en önemli emare lerdir .

YALANCI KAYMA NEDİR  ?

Burun kökü genişliği yada göz kapak yapısına bağlı yanıltıcı 1 görünümdür . Bu Halin net ollaraak  aydınlatılması icin göz doktoru muayenesi elzemdir  . Tedavi(iyileştirme)  gerektirmemektedir .

ŞAŞILIK TEDAVİSİ NASIL OLUR  ?

Gözlük Tedavi(iyileştirme) si :  Bazı şaşılıklar kırma kusuruna bağlı olup , gözlükle düzelebilir .

Kapatma  Tedavi(iyileştirme) si:  Hastanın gözünde tembellik varsa uygulanır .

Ortoptik  Tedavi(iyileştirme) :  İki gözle 1 arada görme yeteneğini vede derinlik hissini arttırmak gayesi yla uygulanır .

Cerrahi  Tedavi(iyileştirme) :  Doğumdan itibaren oluşan kaymalarda yada daha sonra ortaya çıkan fakat  gözlükle düzeltilemeyen kaymalarda uygulanır .

GÖZ TEMBELLİĞİ NEDİR  ?

 Tıpdilinde  ambliyopi ollaraak  adlandırılan göz tembelliği her 2 gözde yada gözlerden birinde görme keskinliğinde % 20 yada daha aşırı azalma olmasıdır . Görme doğuştan itibaren beynin öğrendiği 1 kabiliyet tir  .

Eğer doğumsal yada sonradan ortaya çıkan bazı göz bozukluklarına ( katarakt , şaşılık , yüksek göz bozukluğu , vs) bağlı ollaraak  görsel uyarının beyine iletilmesinde kusur olursa göz tembelliği gelişebilir . Bu bozuklukların Tedavi(iyileştirme) siyle göz tembelliği ortadan kalkabilir . Bu sebep le ailesinde göz tembelliği yada şaşılık olanların 3 yaşından önce göz doktoru tarafından göz muayenesi olması elzemdir  .

GÖZ TEMBELLİĞİ TEDAVİSİ NASIL OLUR  ?

Gözlük Tedavi(iyileştirme) si:  Öncelikle eğer varsa , rahasızkişide ki  kırma kusuru düzeltilir .

Kapatma Tedavi(iyileştirme) si (Tam , çokaz ):  İyi gören gözün tam yada kıısmi zamanlı kapatılması esasına dayanır .

Penalizasyon Tedavi(iyileştirme) :  İyi gören gözün görmesi ilaçla azaltılıp , az gören göze   cam ilavesi ile görmenin arttırılması esasına dayanır .

CAM Tedavi(iyileştirme) si:  Haftada 2-3 seans olmak üzere hastane ortamında uygulanır . Hastanemizde uygulanmaktadır .

(Bu Tedavi(iyileştirme) ler kaç yaşına kadar yapılmaktadır ?)

Nörövizyon  Tedavi(iyileştirme) si :  Hastanemizde uygulanan bu teknikle başarılı netice lar alınmaktadır .

GÖZ TEMBELLİĞİNDE NÖROVİZYON

9 – 55 yaş arası kişilerde göz tembelliği Tedavi(iyileştirme) sinde uygulanan 1 metod dir .

 Rahatsızkişi icin herhengi 1 yan tesiri  yoktur . Uygulaması kolaydır . Sadece hastaların veri sayar kullanmasını bilmeleri gerekmektedir .

NÖRÖVİZYON TEDAVİSİ KİMLERE UYGULANIYOR  ?

9 – 55 yaş arasında olup , görmesi en az % 20 seviyesinde olan ,

Gözlerinde kayması olmayan ,

Gözün arka kısmında ( retinasında) bozukluk olmayan kimselere uygulanır .

NÖROVİZYON TEDAVİSİ NASIL UYGULANIYOR  ?

Kişi veri sayar programı sayesinde uygun 1 ortamda Tedavi(iyileştirme) ye başlayabilir .  Tedavi(iyileştirme)  takriben  40 seans sürmekte vede her seans takriben  45 dakika sürmektedir . Sistem 1-2 seans sonra kişinin görme seviyesini belirleyerek rahatsızkişiye  hususi  ödev meydana gelir  . Her kontrolden sonra doktor tarafından rahatsızkişiye  ilişik muayene bulguları girilerek , rahatsızkişinin  Tedavi(iyileştirme) ye ilişik gelişim profili belirlenir .

 Tedavi(iyileştirme) nin başarısı icin seanslar haftada 3 kez uygulanmalıdır . Düzenli seanslar vede itinalı doktor kontrolleri sayesinde takriben  3 ayda Tedavi(iyileştirme) den başarılı netice lar alınmaktadır


Ürününüz Sepetinize Eklendi
Sağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp
Yukarı Çık
Kapat

Bayramınız Mübarek Olsun

bayram Tebriği