Bitkisel Sağlık Ürünleri
Sağlık Haberleri

Hamilelikte vulva ve perine varisleri

KADINLARDA HAYATİ  TEHLİKE VULVA  VE PERİNE VARİSLERİ  

Kadınlarda umumiyen gebe likte ortaya çıkan vulva vede perinedeki varisler çoğu vakit farkedilmiyor vede gereken Tedavi(iyileştirme) yapılmadığı icin Doğu(şark) (garp) m esnasında oldukça tehlikeli netice lara sebep olabiliyor . 

Varis(toplar damar genişlemesi) insan sağlığı açısından çook ciddi sıkıntılara yol açan , bazı damarların genişleyip şişerek fonksiyon dışı kalmasıyla ortaya çıkan 1 Rahatsızlık tır .

Sadece bacaklarda değil bedeni n başkaca bölgelerinde de oluşabilen varislerin başında ise   özellikle kadınlar  icin çook ciddi tehlikeler oluşturan  vulva varisleri gelmektedir .

Dışarıdan olağan gözle farkedilebileceği gibi , elle de anlaşılabilen bu varisler    en sık ağrı , yanma , kaşıntı şikayeti ile kendini belli etmekte  ayrıca Rahatsızkişide yürürken yada ilişki sırasında ağrılara sebep olmaktadır .

 Vulva Varisleri en çook gebe likte ortaya çıkar :

Hamilelikte bebeğin ana toplardamara baskısı , kabızlık , çook ıkınmak vede genetik sebep ler ,

kadın hastalığına bağlı ameliyatlar  vulva vede perine varislerinin başlıca sebebidir .

Vulva varisleri  umumiyetle  hamilelik esnasında bebeğin  anne karnında  ana toplar damara baskı yapmasıyla ortaya çıkan varislerdir .

Bu tür varislerin  eğer Tedavi(iyileştirme) edimezse hususi likle  Doğu(şark) (garp) m esnasında çook ciddi kanamalara yol açabileceğini söyleyen  Kalp vede Damar cerrahisi Mütehassız ı Op . Dr . Cafer Abbasoğlu vulva  varisleri ile  alakalı veri kafigelmeyecek liğinden ötürü 1 çook kadının halinde n habersiz yaşadığını da anlatım etti .

Vulva Varislerinin Yaratacağı Tehlikeler Nelerdir ?

 Dr .  Cafer Abbasoğlu Doğu(şark) (garp) mdan sonra 1 miktar gerileyen fakat katiyen kaybolmayan vulva varislerinin yol açabileceği tehlikeleri şu biçim de sıraladı :

Vulva vede perinedeki damarların gebe lik sırasında genişlemesiyle meydana gelen pıhtılaşmalar ana toplar damara ulaştığında bebek vede anne icin hayati tehlike meydana gelir .

Eğer Tedavi(iyileştirme) de geç kalınırsa lüzum olağan Doğu(şark) (garp) m gerekse sezaryen  sırasında hayati tehlikeyle netice lanan kanamalar meydana gelebilir .

Tedavi(iyileştirme) gözardı edildiğinde ölüm tehlikesini atlatmak icin kadınlık organının tamamen alınması  bile gerekebilir .

Hatta uyku sırasında gayri ihtiyari kaşımalarda tırnağın  toplardamara ilişmesiyle damarın  yırtılarak hayati tehlikeyle netice lanabilen sinsi kanamalar başlattığı da   görülmüştür .

İşte bu yüzden vulva vede kenarları ndeki   damar genişlemelerinin vakit kaybetmeden Tedavi(iyileştirme) si yapılmalıdır .

  Mikro skleroterapi  vede mikro foam tekniğiyle  Tedavi(iyileştirme) :

  Rahatsızkişi 1 damar Rahatsızlık ları mütehassızı tarafından muayene edildikten sonra bölgedeki yüzeyel varislerin yok olması icin mikro skleroterapi yada mikro foam tekniği kullanılarak  damar  kapatılarak  yok edilir .

Bu teknik son yıllarda  Varis(toplar damar genişlemesi) hastalığının Tedavi(iyileştirme) sinde kullanılan çook başarılı 1 metotdur .

Op . Dr . Cafer Abbasoğlu : bu metod le 15-20  dakika gibi kısa 1 zamanda vulvada , rahim(uterus) içinde , perinede ,pubiste ,kasık bölgesi  ve çevre dokularda bulunan  yüzeyel damarların içinin doldurularak yada şişirilerek kaybolmasının sağlandığını böylece rahatsızkişinin rahatça normal sağlıklı  yaşantısına Daimi ettiğini belirtti .

Tek seansta uygulanan  Tedavi(iyileştirme) de ultrason altında verilen  ilaç hassasiyet , iz bırakma , ağrı vede alerjik komplikasyonlara yol açmaz .

Son ollaraak kalp vede damar cerrahisi mütehassızı Dr . Abbasoğlu vulva vede perine varisleri aslında çook ciddiye alınması gereken 1 Rahatsızlık türü olup , sadece estetik  açıdan değil  bir damar anomalisinin emare si , kadınlık organı yada üzücü 1 hastalığın habercisi  olabileceği olasılık iyle de değerlendirilmelidir   dedi .


Sağlık Haberleri

Bu Kategorideki Diğer YazılarSağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp