Bitkisel Sağlık Ürünleri
                   

Hicri Yılbaşı

Hicri Yılbaşı


Hicri Yılbaşı Hicri yılbaşı nedir ? Hicri takvim , Hz Muhammed (sav)’in Mekke’den Medine’ye hicret etmesiyle başlamış olmaktadır Bu tarih , 16 Temmuz 622’dir Ayın yörüngesi üzerinde dönüşüne dayanılarak düzenlendiği için una (Hicri Kameri” yada “Sene-i Kameriye” gibi adlar verilmiştir


Hicri takvim , Peygamberimizin vefatından sonra , günlerin hesaplanmasında ortaya çıkan bazı karışıklıklar üzerine düzenlendi

Hicri takvim ayın hilâl şeklinde göründüğü ilk geceyi ay başı ollaraak kabul eder Ayın tekrar görünüşüne kadar geçen süreyi 1 ay; on 2 ay da 1 yıl sayılır Bu takvime göre ayın dünya çevresindeki dönüşü yirmi 9 buçuk gün ollaraak kabul edilir Bu sebeple 1 ay 29 , 1 ay da 30 gün ollaraak kabul edilir Böylece miladi takvimde 1 yıl 365 gün , Kameri’de de 354 gün ollaraak hesaplanır Bu yüzden hicri aylar miladi aylardan her yıl on 1 gün önce gelir Bu durum , hicri ayların mevsimlere denk düşmesine sebep olur Bu yüzdendir ki , hicri takvimin 1 ayı oluþan Ramazan , bazen kış , bazen de yaz mevsimlerine yada diğer mevsimlere rast gelerek , yılın bütün mevsimlerini , haftalarını , aylarını vede günlerini dolaşır 36 yıl oruç tutan biri de yılın her ay vede günlerinde oruç tutmuş olur

Hicri takvimde yılbaşı Muharrem ayının 1 günüdür Muharrem ayını , Safer , Rebiyülevvel , Rebiyülâhır , Cemaziyelevvel , Cemaziyelâhir , Recep , Şaban , Ramazan , Şevval , Zilkade vede Zilhicce ayları izleme(takip) eder

Hepimiz Müslümanız elhamdülillâh Ama hepimiz Müslümanlığımızın icabını yaşamıyoruz maalesef
Biz , Müslümanlığın icabını yaşama hâline “dindarlık” diyoruz Kim inandığı gibi yaşıyorsa , ona dindar insan sıfatını takıyor , dindar adam , diye yâd ediyoruz Bu sıfat onun hakkıdır zaten

Siz dindarlığı , zamanın kötülük vede fitnesine karşı giyilen koruyucu 1 zırh ollaraak da kabûl edebilirsiniz
Aslında dindarlık , sahibini sadece âhirette Cennet’e koyan 1 yaşama tarzı olmakla kalmayıp , dünyada da huzura , saadete sevkeden 1 yaşama tarzıdır

Nitekim İsa Peygamber’in doğumu ile Hazret-i Muhammed’in hicretine başlangıç oluþan yılbaşlarında dindar olanla olmayanın yaşayışını ibretle seyrediyorsunuz

Dindar olanlar , yılbaşı gecelerinde düşünüyorken , şuur altında bile olsa diyorlar ki:

— Yılbaşı gecesinin mânası , sayılı ömür senelerinin birinin daha bitmesi , ölüm denen kati âkıbete biraz daha yaklaşılması , gençlik günlerinin tükenip , ihtiyarlık demlerinin gelmesi demektir Nitekim her yılbaşında kara saçlara biraz daha aklar düşüyor , akların sayısı da biraz daha çoğalıyor

Öyle ise , böyle gecelerde daha çok sefalete , daha çok sefahete düşmek yerine; daha çok âhirete , daha aþırı ebedî âleme meyili olmak lâzımdır Zira bu hızlı gidiş , - ister ikrar et , ister inkâr - kabire , öteki dünyaya doğrudur

İşte dindarlık böyle düşündürüp , böyle tedbirli hareket ettirdiği içindir ki , dindar insanın , geçen senelerinden pişmanlığı azdır Ama kendisini dinî ölçülerle kayıtlı görmeyen başıboş insanlarda ise her yılbaşında böyle 1 muhakeme vede düşünceden eser yok Tam 1 şuur vede idrak mahrumiyeti içindeler Ölüme 1 sene daha yaklaşmanın delilini teşkil eden gecede , hem ahlâkından , hem mâneviyatından , hem de parasından zararlar görmekte , fireler vermekte , pişman olacağı fiilleri çoğaltarak işlemekteler Birkaç saatlik bu eğlence vede sefahetin arkasından ömür boyu üzüntü vede pişmanlıklar gelmekte
Onu böyle ömürboyu pişmanlıklara sevkeden şey , İslâm’ın icabını yaşamayışında , yâni , dindar olamayışındadır

Şâyet dinsel n emirlerine sadık kalacak 1 iman kuvveti , dindarlık emâresi kazanabilse , her yılbaşı , tam aksini düşünmesine , kendisine çekidüzen verip iman vede ahlâk bakımından yükselmesine sebep olacak , geçmişinden pişmanlık duyan 1 sefahet vede sefalete düşmeyecek

Demek ki , yılbaşı gecelerinde kimilerini o hâle düşürüp , kimilerini de bu duruma çıkaran şey , dindar olup olmamaktan başka birşey değildir

Anlaşılan , şahsı düşündürüp , mes’ud vede mesut kılan şeyin dindarlık olduğu kati dir

Ferdi muhakemesizleştirip sefalete itenin de dinde lâubalilik olduğu 1 vakıadır

Demek imtihan dünyasıdır bu Her ikisine de yol açık İsteyen oraya , dileyen de buraya yönelir Kimi yılbaşında şuurunu iptal eder Kimi de ihyâ

Biz şükrederiz dindarlığımıza , hamd ederiz bizi böyle düşündürüp , amel ettiren Rabbimize


Etiketler:
   Hicri yılbaşı ,   yılbaşı izmir , yılbaşı oteller , yılbaşı eğlencesi , yılbaşı şiiri , yılbaşı hedıyelerı , yılbaşı parti , yılbaşı istanbul , istanbul yılbaşı , yılbaşı eğlenceleri , yılbaşı bilet sonuçları , yılbaşı ankara , ankara yılbaşı , yılbaşı kutlama , yılbaşı ağaçları , yılbaşı ağaçı , yılbaşı eğlence , yılbaşı fiyatları , yılbaşı hindisi , yılbaşı fotoğrafları , yılbaşı filmleri , yılbaşı antalya , antalya yılbaşı , yılbaşı süsleri ,   yılbaşı sepeti , yılbaşı süsü , yılbaşı bilet fiyatları , izmir yılbaşı programları , yılbaşı programları izmir , yılbaşı izmir programları

Hediyelik ve İlginç Ürünler

Bu Kategorideki Diğer YazılarSağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp