Bitkisel Sağlık Ürünleri
Medikal Ürünler

Yüksek Tansiyon Neden Olur

Yüksek Tansiyon(hipertansiyon) Sebep Olur


Yüksek Tansiyon(hipertansiyon) Sebep Olur , kalp bedeni beslemek vede süprüntü mad­delerini bedende n dışarı atmak icin büyük mik­tarda Kanı damarlar içersinde hareket ettir­mek zorundadır . Atardamarlar ihtivasındaki Kanın damar duvarına yapmış olduğu tazyiki biz , kolun etrafına 1 manşet sararak vede bunu da 1 mono metre île iştirak ettirerek ölçmekteyiz . Nor­mal kan tazyiki hangi yaşta olursa olsun on dördü; diğerbir deyişle 14 cm uzunluğundaki 1 cıva sütununun yaptığı tazyiki geçmemelidir .

Yüksek Tansiyon(hipertansiyon) Sebep Olur


Bu azami tazyiktir . Bir de asgari tazyik var­dır ki bunun da dokuzu geçmemesi icabeder . azami ile asgari arasındaki fark , asgari tazyi­kin yarısı kadar olmalıdır . Mesela: Asgari taz­yik 8 ise , sekizin yarısı 4 olduğuna gö­re azami tazyik 12 olmalıdır . En önemli olanı asgari tazyiktir . Zira bu tazyik coşku la , uy­ku ile aşırı değişiklik göstermez , kanın büyük damarlardan dokular içine kaçış tazyikidir vede kalp , kanı damarlar içine fırlatmaya başlama­dan önce bu tazyik mevcuttur .
İşte koldan Kan basıncının azamisi 14 ü , asgarin 9 ı geçerse o kimsede tansiyon yüksekliği mevcut denir . Bazı araştırıcılar yikinin yaşa , cinse , boya , kiloya göre değişmeler gösterdiğini vede 60 yaşındaki 1 kimsenin tansiyonu ile 30 yaşındakinin özdeş olamayacağmı iddia etmekte iseler de Amerikan kalp Cemi­yetinin kabul ettiği olağan sınırlar 14/9 dur .


Etiketler: yüksek tansiyon sebep olur , elektronik tansiyon aleti , tansiyon ilaçları listesi , Yüksek Tansiyon(hipertansiyon) bitkisel(doğal) Tedavi(iyileştirme) si , panasonic tansiyon aleti , tansiyon icin şifalı bitkiler , rossmax tansiyon aleti , omron koldan ölçer tansiyon aleti , comfort tansiyon aleti , çocuk tansiyon aleti ,klasik tansiyon aleti , braun bp 1600 tansiyon aleti , pompalı tansiyon aleti , tansiyon düşüren meyveler , mekanik tansiyon aleti , tansiyon çıkmasının emare leri , hangi tansiyon aleti , panasonic tansiyon aletleri , ideal tansiyon değerleri , braun 4900 tansiyon aleti , tansiyon dengesizliği , panik atak vede tansiyon , tansiyon ölçen saat , gençlerde tansiyon , Yüksek Tansiyon(hipertansiyon) gıdaalımı tansiyon dengeleyen bitkiler , tansiyon düşüren bitki çayları , şifalı bitkiler Yüksek Tansiyon(hipertansiyon) , tansiyon değerleri tablosu , itinasız tansiyonMedikal Ürünler

Bu Kategorideki Diğer YazılarSağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp