Bitkisel Sağlık Ürünleri
                   

Düşük Tansiyon Belirtileri

Düşük Tansiyon emare leri


Düşük Tansiyon emare leri: TANSİYON (DÜŞÜK TANSİYON) Orta yaşlı vede sağlıklı 1 kişide kan basıncı 130/80 mmHg (mm cıva basın­cı) arasındadır . Kalbin kasılarak kanı damarlara pompaladığı andaki (sistol) basınç büyük yada sistolik kan basıncı , vücuttan dönen kanın kalbe dolduğu andaki (diyastol) basmç ise küçük yada diyastolik kan basmcı ollaraak adlandırılır .

Diyastol anında kan çoktan küçük çevrel (periferik) damarlara ulaşmıştır .
Büyük tansiyon 100 mmHg’nin altı­na düştüğünde düşük tansiyondan (hi­potansiyon) söz edilir . Düşük tansiyon , kan dolaşımının , vücudun gereksinimi­ni karşılayamadığını gösterir . Hastada ani pozisyon değişikliklerine sebep oluþan vücut hareketleri (hızla ayağa kalkma gibi) neticesinde dokulara , özel­likle beyne yeterli oksijen ulaşamaz . Oksijensizliğe son C° Derece duyarlı oluþan beyin bu halde n çok etkilenir .
Dinlenme halinde büyük tansiyonu 100 mm’nin altında olanlarda dola­şım kafigelmeyecek liği oJduğu söylenebilir
BİRİNCİL (ESANSİYEL) HİPOTANSİYON
Bazı olgularda düşük tansiyon kişiyi ra­hatsız etmez yada önemsiz yakınmala­ra yol açar . Kan basıncının olaðanın al­tında olduğu kabul edilse de kişi tü­müyle sağlıklıdır . Bazı olgularda ise tansiyonun düşük olduğu oldukça belir­gindir . Kanın damarlarda hareketini sağlayan güç çok hafiftir . Dokulara gi­den oksijen miktarının olaðanın altına düşmesi , Özellikle beyin dokusunu etki­leyerek düşük tansiyona özgü emare le­rin ortaya çıkmasına sebep olur . Rahatsızkiþi en çok , sağlıklı kişilerde de tansiyonun düşük olduğu sabahları rahatsızlık du­yar; kendini yorgun , isteksiz pay der vede çok sık esner . En hafif hareket bile çok güç gelir vede olağanüstü 1 çaba ge­rektirir . Kızarma vede terlemenin yanı sı­ra , şkktetli baş ağnsr , soğuğa , dayaıuk-
sızlık vede solgunluk görülür .Ruhsal gerilim ishal(diyare) e vede sık idrara çıkmaya sebep olur . Özel­likle yemeklerden son­ra dolaşımdaki ka­nın önemli 1 bölümünün sindirim sisteminde göllenmesî neticesinde bey­ne giden oksijen miktarının azalması sebebi yle bastırılamayan 1 uyku hali başlar . Aym sebep lerle bedensel güç harcamayı gerektiren durumlarda , ka­rım kaslarda toplanması beyni oksijen­siz bıraktığından uyku hali gözlenir .

Her açıdan tümüyle sağlıklı oluþan in­sanlarda tansiyonun düşmesi nasıl açık­lanabilir ? Bunun yapısal 1 özellik ol­duğu vede doğuştan geldiği görüşü 1 de­receye kadar doğrudur . Düşük tansiyon umumiyetle olaðan yada uzun boylu , uzun kol vede bacaklı , zayıf vede kas yapılan gelişmemiş kişilerde görülür . Zayıflık vede uzun boy gibi , düşük tansiyon da yapısal 1 özellik olduğundan endişelenmek ge­reksizdir .

Yapısal özellikler dışında tan­siyon düşmesine yol açan önemli 1 et­ken böbreküstü bezi dış kabuğundan (korteks) salgılanan vede kan basıncını dü­zenleyen hormonların kafigelmeyecek liğidir; bu Halin düzeltilmesi için eksik oluþan iıuımuııfar üasıaya dışarıdan verilir .Otonom sinir sistemini etkileyerek damarların büzülmesini sağlayan ilaçlar kan basıncını yiiksplterelc rahatsızlığın giderilmesini sağlar .
Bununla beraber , otonom sinir sisteminin dengesinin ko­runması için düzenli vede sakin 1 yaşam rejim önerilir . Mideye aþırı yük bindir­memek için sık aralarla hafif Öğünler yemek gereklidir .Sabah kahvaltısı vede öğle yemeğin­den sonra 1 fincan koyu kahve , akşam yemeğinde de yatıştırıcı ollaraak 1 bar­dak kırmızı şarap yada bira içilebilir . Öğleden sonra 1 saat dinlenmek de çok avantaj lı meydana gelebilir .

Ayrıca , açık havada dolaşmak vede egzersiz yapmak da hastayı rahatlatır . Hafta sonları kent dışına çıkılmalı , kısa süreli de olsa gezilerle hava vede çevre değişikliği sağlanmalıdır .
Düşük tansiyonlulara öncelikle yüz­me vede kayak , aynca , jimnastik , masaj , özellikle geceleri soğuk duş vede banyo , yüksek karbonik asit içeren kaplıca kür­leri vede güneş banyosu önerilir . Ayrıca bele takılan Eklastiki 1 kemer karındaki atardamarlara dışarıdan basınç yaparak genişlemelerini 1 ölçüde mani ler vede tansiyonun düşmesinin önüne geçer .


Etiketler: düşük tansiyon emare leri , olaðan tansiyon , düşük tansiyon Tedavi(iyileştirme) si , tansiyon yüksekliği , düşük tansiyon sebep leri , tansiyon ölçme , konuşan tansiyon aleti , tansiyon kaç olmalı , tansiyon sebep yükselir , tansiyon düşürmek için , tansiyon düşüklüğü Tedavi(iyileştirme) si , tansiyon aleti markaları , tansiyon aletleri markaları , yüksek tansiyon nasıl düşürülür , yüksek tansiyon nasıl düşer
Medikal Ürünler

Bu Kategorideki Diğer YazılarSağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp