Bitkisel Sağlık Ürünleri
Medikal Ürünler

Düşük Tansiyon Belirtileri

Düşük Tansiyon(hipotansiyon) emare leri


Düşük Tansiyon(hipotansiyon) emare leri: TANSİYON (DÜŞÜK TANSİYON) Orta yaşı geçkin vede sağlıklı 1 kişide kan basıncı 130/80 mmHg (mm cıva basın­cı) arasındadır . Kalbin kasılarak kanı damarlara pompaladığı andaki (sistol) basınç büyük yada sistolik kan basıncı , bedende n dönen kanın kalbe dolduğu andaki (diyastol) basmç ise küçük yada diyastolik kan basmcı ollaraak adlandırılır .

Diyastol anında kan çoktan küçük çevrel (periferik) damarlara ulaşmıştır .
Büyük tansiyon 100 mmHg’nin altı­na düştüğünde Düşük Tansiyon(hipotansiyon) dan (hi­potansiyon) söz edilir . Düşük Tansiyon(hipotansiyon) , kan dolaşımının , bedeni n gereksinimi­ni karşılayamadığını gösterir . Hastada ani pozisyon değişmeler ine sebep oluşan beden hareketleri (hızla ayağa kalkma gibi) neticesinde dokulara , hususi ­likle beyne yeterli oksijen ulaşamaz . Oksijensizliğe son C° Derece hassas oluşan beyin bu halde n çook etkilenir .
Dinlenme halinde büyük tansiyonu 100 mm’nin altında olanlarda dola­şım kafigelmeyecek liği oJduğu söylenebilir
BİRİNCİL (ESANSİYEL) HİPOTANSİYON
Bazı olgularda Düşük Tansiyon(hipotansiyon) kişiyi ra­hatsız etmez yada önemsiz yakınmala­ra yol açar . Kan basıncının olağanın al­tında olduğu kabul edilse de kişi tü­müyle sağlıklıdır . Bazı olgularda ise tansiyonun düşük olduğu oldukça belir­gindir . Kanın damarlarda hareketini sağlayan güç çook hafiftir . Dokulara gi­den oksijen miktarının olağanın altına düşmesi , Hususiyetle beyin dokusunu etki­leyerek Düşük Tansiyon(hipotansiyon) a özgü emare le­rin ortaya çıkmasına sebep olur . Rahatsızkişi en çok , sağlıklı kişilerde de tansiyonun düşük olduğu sabahları rahatsızlık du­yar; kendini yorgun , isteksiz pay der vede çook sık esner . En hafif hareket bile çook güç gelir vede olabilir üstü 1 çaba ge­rektirir . Kızarma vede terlemenin yanı sı­ra , şkktetli baş ağnsr , soğuğa , dayaıuk-
sızlık vede solgunluk görülür .Ruhsal gerilim ishal(diyare) e vede sık idrara çıkmaya sebep olur . Hususi ­likle yemeklerden son­ra dolaşımdaki ka­nın önemli 1 depertmanının sindirim sisteminde göllenmesî neticesinde bey­ne giden oksijen miktarının azalması sebebi yle bastırılamayan 1 uyku hali başlar . Aym sebep lerle bedensel güç harcamayı gerektiren durumlarda , ka­rım kaslarda toplanması beyni oksijen­siz bıraktığından uyku hali gözlenir .

Her açıdan tümüyle sağlıklı oluşan in­sanlarda tansiyonun düşmesi neşekilde açık­lanabilir ? Bunun yapısal 1 nitelik ol­duğu vede Doğu(şark) (garp) ştan geldiği görüşü 1 de­receye kadar doğrudur . Düşük Tansiyon(hipotansiyon) umumiyetle olağan yada uzun boylu , uzun kol vede bacaklı , zayıf vede kas yapılan gelişmemiş kişilerde görülür . Zayıflık vede uzun boy gibi , Düşük Tansiyon(hipotansiyon) da yapısal 1 nitelik meydana geldiğinde n kaygı lenmek ge­reksizdir .

Yapısal hususi likler dışında tan­siyon düşmesine yol açan önemli 1 et­ken böbreküstü bezi dış kabuğundan (korteks) salgılanan vede kan basıncını dü­zenleyen hormonların kafigelmeyecek liğidir; bu Halin düzeltilmesi icin eksik oluşan iıuımuııfar üasıaya dışarıdan verilir .Otonom sinir sistemini etkileyerek damarların büzülmesini sağlayan ilaçlar kan basıncını yiiksplterelc rahatsızlığın giderilmesini sağlar .
Bununla beraber , otonom sinir sisteminin dengesinin ko­runması icin itinalı vede sakin 1 yaşam rejim tavsiye lir . Mideye aşırı yük bindir­memek icin sık aralarla hafif Öğünler yemek gereklidir .Sabah kahvaltısı vede öğle yemeğin­den sonra 1 fincan koyu kahve , akşam yemeğinde de yatıştırıcı ollaraak 1 bar­dak kırmızı şarap yada bira içilebilir . Öğleden sonra 1 saat dinlenmek de çook avantaj lı meydana gelebilir .

Ayrıca , Aleni havada dolaşmak vede egzersiz yapmak da rahatsızkişiyi rahatlatır . Hafta sonları kent dışına çıkılmalı , kısa zaman li de olsa gezilerle hava vede çevre değişikliği sağlanmalıdır .
Düşük Tansiyon(hipotansiyon) lulara öncelikle yüz­me vede kayak , aynca , jimnastik , masaj , hususiyetle geceleri soğuk duş vede banyo , yüksek karbonik asit içeren kaplıca kür­leri vede güneş banyosu tavsiye lir . Ayrıca bele takılan Eklastiki 1 kemer karındaki atardamarlara dışarıdan basınç yaparak genişlemelerini 1 oranda mani ler vede tansiyonun düşmesinin önüne geçer .


Etiketler: düşük tansiyon emare leri , olağan tansiyon , Düşük Tansiyon(hipotansiyon) Tedavi(iyileştirme) si , tansiyon yüksekliği , Düşük Tansiyon(hipotansiyon) sebep leri , tansiyon ölçme , konuşan tansiyon aleti , tansiyon kaç olmalı , tansiyon sebep yükselir , tansiyon düşürmek için , tansiyon düşüklüğü Tedavi(iyileştirme) si , tansiyon aleti markaları , tansiyon aletleri markaları , Yüksek Tansiyon(hipertansiyon) neşekilde düşürülür , Yüksek Tansiyon(hipertansiyon) neşekilde düşer
Medikal Ürünler

Bu Kategorideki Diğer YazılarSağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp