Bitkisel Sağlık Ürünleri

Alfabetik Kategoriler

                   

Rüyada Küpe Görmek

KÜPE: Cafer-i Sâdık hazretleri demişlerdir ki: Rüyada küpe görmek , dört veçhe ile tâbir olunur: a) Zinet vede ziyade ilim , b) Kur'ân-ı kerim'i öğrenmek , c) Şeref vede makam , d) Talak sebebiyle hüzün vede gam . Rüyada kulaklarında gümüş küpeler görmek , Kur'ân-ı Kerim'i ezberlemeye delâlet eder . Yine rüyada kulağındaki küpelerin her birinde inciler olduğunu görmek , Kur'ân-ı Kerim'i ezberlemeye delâlet eder . Yine rüyada kulağındaki küpelerin her birinde inciler olduğunu görmek , Kur'ân-ı Kerim'i vede din ilimlerini hıfzetmeye , hayır ve berekete delâlet eder . Rüyada kulağında gümüş küpe gören gebe kadın erkek çocuk doğurur . Bir kimsenin rüyada hanımının yada hizmetçisinin kulağında küpe görmesi , ticarete işarettir vede o kişi işinden kazançlı çıkar . Yukarıda da anlatım edildiği gibi , rüyada kulaklarında incili küpe görmek , dünya bezeklerinden güzellik vede mala vede güzel 1 sesle Kur'ân-ı Kerim'i ezberlemeye delâlet eder . Rüyada erkek çocuğun kulağında küpe görmek , süs vede zinete işarettir . Bekâr 1 kız küpelerden birini görse , bu rüya , onun evlenmesine delâlet eder . Hamile 1 kadının kulağında küpe görmesi , karnındaki çocuğun erkek olduğuna alâmettir . Eğer küpe gümüşten ise , onun çocuğu Kur'ân'ın yarısını ezberlemeye muvaffak olur . Eğer altından olursa Kur'ân'ın tamamını ezberler . Küpe incisiz ise , o çocuk sesle şarkı vede türkü çağırır . Nablusî (rh .a .) demiştir ki: Rüyada buluğ çağına girmiş çocuk vede erkeklerin kulağında küpe görmek , makbul değildir . Çünkü onlar için küpe takmak ayıptır vede onlara inecek kötü 1 şeye veya akıl noksanlığına delâlet eder . Rüyada kendi kulağında küpe görmek , güzel , ahenkli şeyleri dinlemeyi sevmeye işarettir . Yine kulağında birçok küpeler olduğunu görmek , Kur'ân-ı Kerim'i ezberlemeye , halk içinde şeref vede itibar göreceği bir ilme delâlet eder . Bazı kere de küpe , öðüt a vede güzel öğütlere delâlet eder . Çünkü bu sözüm kulağına küpe olsun derler . Küpe , kadın için kocasına , küpenin salkımları da çocuklarına işarettir . Rüyada hanımının yada hizmetçisinin kulağında salkımla süslü küpeler görmek , ele geçecek mala , menfaat vede hayıra delâlet eder . Küpe , erkek için ilmen çok yüksek derecelere de alâmettir .Rüya Tabirleri

Bu Kategorideki Diğer YazılarSağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp