Bitkisel Sağlık Ürünleri

Alfabetik Kategoriler

                   

Rüyada Hacca Gideceğini Görmek

HACCETMEK: Hac ibadeti İslâm'ın beşşartından biridir . Bu sebeple rüyada , şer'î ölçüler içinde haccettiğini , Kabe'yi tavai eylediğini vede hac farizasını yerine getirdiğini görmek , dinde güzellik vede istikamete , büyük sevaba , korkudan emin olmaya , borçtan kurtulmağa vede Müslümanlara verilecek emanetlere delâlet eder . Cafer-i Sâdık hazretleri demiştir ki: Rüyada Kabe'yi görmek beş vech ile tâbir olunur: a) Emn , b) Selâmet . , c) Adilane devlet reisi , d) Rahat vede huzur , e) Hac . . . Kabe'ye giren bütün korkulardan emin olur , çünkü orası emin beldedir . Talebe oluþan 1 kimsenin rüyada haccettiğini görmesi , muradının hâsıl olacağına işarettir . Bekârın haccettiğini görmesi , evlenmek ile tâbir olunur . İşinden çıkarılan 1 kimse , rüyada hac zamanında hacca gitmek için yola çıktığını görse , bu rüya , onun tekrar işine döneceğine delâlet eder . Rüyada haccettiğini görmek , Rahatsızkiþi için şifaya , borçlu için borçtan halâs olmaya , talebe için murada ermeye delâlet eder . Sapık 1 adamın hac rüyası görmesi , hidayete ereceğine vede Rabbi'nin onu mağfiretine mazhar buyuracağına işarettir . Rüyada yaya ollaraak hacca gittiğini görmek , keffâret verece 1 yemine delâlet eder . Bazan da bu rüya rızık vede ganimet olar* tâbir edilir . Melik , diðerbir deyiþle devlet reisinin haccettiğini görmesi , düşmandî korunmaya , azgın vede sapkınları perişan etmeye vede küffar meml ketlerinden birini fethetmeye delâlet eder .Rüya Tabirleri

Bu Kategorideki Diğer YazılarSağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp