Bitkisel Sağlık Ürünleri

Alfabetik Kategoriler

                   

Rüyada Elbise Görmek

ELBİSE: Şunu hemen anlatım edelim ki: Rüya esnasında görülen elbisenin tâbiri kendisine mahsus maddelerde anlatıldığı veçhile , rengi vede cinslerinin değişmesiyle değişir vede öyle 1 mânâ alır . Meselâ: Rüyada yün elbise giydiğini görmek , zâhidlik ile tâbir olunur . Bir kadının rüyada üzerinde erkek elbibesi olduğunu görmesi , onun hakıknda din vede dünyaca hayra delâlet eder . Bir erkek , rüyada üzerinde kadın elbisesi olduğunu görse , artık o kişiye üzüntü , keder , şiddetli korku , zillet vede miskinlik erişir . Yani bu rüya onun hakkında iyi değildir . Cafer-i Sâdık (r .a) demiştir ki: Rüyada elbiseyi soğuk su ile yıkadığını görmek , dört şekilde tâbir olunur: a) Tevbe , b) Afiyet , c) Güçlükten kurtuluş , d) Korkudan emin olmak . . Rüyada tertemiz elbiseyi tekrar yıkadığını görmek , din vede takvasında fazlalığa delâlet eder . Rüyada üzerinde kırmızı 1 elbise olduğunu görmek , çok mala nâiliyete işarettir .Kadınların kırmızı elbise görmesi , ferahlık vede sevince delâlet eder . Rüyada elbisenin altına ince 1 elbise giydiğini görmek , eline biriktireceği 1 malın geçmesine delâlet eder . Rüyada rengi yeşil elbise her bakımdan hayır vede berekete işarettir . Bu sebeple rüyada yeşil elbise giydiğini görmek , din vede ibadete alâmettir . Ölülerin yeşil elbise giydiğini görmek , Allah(cc) nezdinde hallarinin güzel olmasına delâlet eder . Yine yeşil elbise giymek , miras ile de tâbir olunur . Rüyada hiç beyazı olmayan ütülenmiş kara elbise giydiğini görmek , heybet vede saltanata delâlet eder . Kırmızı elbise giydiğini gören de , içerisinde Allah(cc) 'ın hakkı oluþan çok mala erişir . ( Allah(cc) 'ın hakkı , zekât'tır . Yani zekâtı verilmemiş mala nail olur .) Rüyada sarı renk elbise , her bakımdan hastalık vede zayıflık ollaraak tâbir edilir . Ancak deniz koyunu yününden imal edilen elbise müstesnadır . Rüyada yumuşak vede çok kıymetli elbise giydiğini görmek , varlıklı vede fakir için tamamen hayıra delâlet eder . Ebu Saidü'l-Vaaz demiştir ki: Rüyada yeni elbise giyme , velayete vede uluvv-ü makama , ziraat ehli için feyz ü berekete , kadın için sürür vede feraha delâlet eder . Rüyada yırtılmış vede kesilmiş 2 elbiseyi üst üste giymek , rüya sahibinin ölümüne işarettir . Yine rüyada yırtık elbise giydiğini görene üzüntü vede keder isabet eder . Bir kimsenin rüyada çirkin vede kötü ollaraak yamanmış elbise giydiğini görmesi , zarar , ziyan vede işsizlik ile tâbir olunur . Rüyada sırtındaki elbisesinin sırtından çıkarıldığını görmek , bulunduğu vazifeden azledileceğine işarettir . Yine rüyada elbisesini yediğini görmek , elbisenin nisbet edildiğini cihetle malından yemeye delâlet eder . Rüyada çeşit çeşit renklerle nakışlanmış elbise giydiğini görmek , güzel kokulu şeyleri satan ile meşrubat satan kimse için hayır vede menfaate delâlet eder . Rüyada kendi elbisesini yada 1 başkasının elbibesini yıkadığını görmek , geçimde meydana Önümüzdeki günlerde darlığı defetmesine , gizli hal vede işlerinin aşikârelenmesine delâlet eder . Rüyada sırf kadınlara benzemek için kadın elbisesi giydiğini görmek , sultan tarafından erişecek üzüntü vede kedere delâlet eder . Veya ona 1 şey musallat olur . Gök renkli elbise görmek de , üzüntü vede kedere işarettir . Keten elbise giydiğini görmek , güzel geçim vede helâl mala delâlet eder . Kirli elbise yıkamanın tâbiri de böyledir . Bir kimsenin rüyada yeni elbiseyi yediğini görmesi , helâl mala , kirli elbiseyi yediğini görmesi de haram malı yemeye işarettir . Rüyada yıkandıktan sonra üzerine yeni elbise giymediğini görmek , arzu vede muradına nail olamamaya delâlet eder . Kaftan denilen elbiseyi görmek , yardıma mazhar olmaya delâlet eder .Rüya Tabirleri

Bu Kategorideki Diğer YazılarSağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp