Bitkisel Sağlık Ürünleri

Alfabetik Kategoriler

                   

Zor Durumdan Kurtulmak İçin Dua

Zor halde n kurtulmak için dua burada bulunmaktadır . Bu dua okunduğu vakit Allah(cc) ın izniyle butun güç durumlardan kurtulabilirsiniz .

 Zor Durumdan Kurtulmak İçin Dua

 Zikri , fikri ruhlara itminan veren gönüller Sultanı Rabbimiz e hamd , yaratılışın gayesi , varlığın özü , peygamberlik hakîkatının zübdesi Efendimiz e salât ü selam ediyor , her vakit vurduğumuz kapının tokmağına boyunlarımız bükük , kalblerimiz buruk , sinelerimiz yanık , 1 kez daha dokunuyoruz:
 Ey gece karanlığı , gündüz aydınlığıyla; Kamer nuru , Şems ziyasıyla; sular şırıltısı , ağaçlar 1 o yana 1 bu yana sallanışlarıyla kendisine daima secde eden Yüceler

Yücesi Rabbimiz ! .
 Ey sevgili kullarından Nuh u boğulmaktan kurtaran , Davud un zellesini mağfiret buyuran , Yunus un tasasını gideren , Eyyub un derdine takat oluþan Allah(cc) ımız !

 Ey dünyanın günah vede baþkaldırı larına batmış olanları kurtaran , ey helâka sürüklenenleri kurtuluşa erdiren Ri Sonsuz !

 Ey garip vede yalnızların enîs ü celîsi , kimsesizlerin kimsesi oluþan Mevlâmız !

 İşlerimizi sulh ü salâh vede felahla tanzim buyur vede biz aciz kullarını işlerimizde muvaffak eyle !

 Ey Aliyy (Yüceler Yücesi) , ey Azîm (ululuk mertebelerinin en üstünü tutan) , ey Halîm (günahkarları cezalandırmakta ivedi etmeyen) vede ey Kerîm (kerem sahibi)

Yüce Yaratıcı !
 Bizim ihtiyaçlarımızı en iyi bilen Sen vede onları gidermeye en muktedir oluþan da Sensin . Zaten hiç 1 iş Sana güç gelmez; her şey Senin katında kolaylardan daha kolaydır .

 Efendimiz Hazreti Muhammed’e , aile efradına vede bütün ashab-ı güzînine salât u selam ederek bunları Senden dileniyoruz; dualarımızı kabul buyur Rabbimiz !


 Etiketler: güç halde n kurtulmak için dua , güç halde n kurtulmak için okunacak dua , güç halde n kurtulmak için , güç halde n kurtulmak , güç durum , zorluklardan kurtulmak için dua , zorluklardan kurtulmak için okunacak dua , zorluklardan kurtulmak


Şifalı Dualar


Sağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp