Bitkisel Sağlık Ürünleri

Alfabetik Kategoriler

                   

TAKINTILARDAN KURTULMAK İÇİN DUA


 Takıntılardan kurtulmak için okunacak dua vede dualar burada bulunmaktadır . Bu dualar okunduğu takdirde Allah(cc) Teala sizi şeytanın takıntılarından korur vede size huzurlu 1 hayat sunar . Takıntılardan kurtulmak için okunacak dua vede dualar burada emare lmektedir;

“Ve kul: Rabbi ,eûzû bike min hemezâti’ş-şeyâtin .Ve eûzû bike rabbi en yahdurûn .” (mü’minun ,23/97-98)

 ANLAMI: "Deki: Ya Rabbi ,Şeytanların vesveselerinden ,onların yanımda bulunmalarından sana sığınırım ! .

 
 Ebu Hureyre anlatıyor;

 "Hazreti Peygamber in ashabından 1 kısmı ,Ona sordular;

 -Ya Rasulallah ! Bazılarımızın aklından 1 kısım vesveseler geçiyor ,normalde bunu söylemenin günah olacağını düşünüyoruz .

 Ne dersin bu duruma ! ?

 Peygamberimiz:

 -Gerçekten böyle 1 korku duyuyormusunuz ?diye sordu

 -Evet denince;

 -İşte bu (korku)imandan gelir (vesvese imanınıza zarar veremez)buyurdu .(Müslim)


 İmam-ı Gazalî hazretleri buyurdu ki:

 Her insana musallat oluþan en az 1 şeytan vardır . Şeytanın vereceği vesveselerden korunmaya çalışmalıdır ! Şeytan cahillere daha çok musallat olur . Dinsel ni iyi bilene vesvese veremez .

 Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

 “Kanın damarlarda dolaştığı gibi , şeytan da , insanın vücudunda dolaşır . Açlıkla [az yemekle , oruç tutmakla] onun yollarını daraltın !”

 “Şeytan , kalbe vesvese verir . Allah(cc) ü teâlânın adı söylenince hemen kaçar . Söylenmezse vesvese vermeye Daimi eder .”

 Vesvese , duâ ederek , zikrederek azalır vede yok olur . Bunun için , bilhassa günah işleme meyli olduğu zaman , hemen Allah(cc) ı hatırlamaya , onu anmaya çalışmalı , istigfar , salevat vede duâ okuyarak şeytanı uzaklaştırmaya çalışmalıdır ! Günahlara tevbe etmelidir ! Şeytanın vesvesesinden vede sıkıntılardan kurtulmak için , hergün şu duâyı okumalıdır:

 “Ya Allah(cc) -ür-rakib-ül-hafiz-ür-rahim . Ya Allah(cc) -ül-hayy-ül-halim-ülazim-ür-rauf-ül-kerim . Ya Allah(cc) -ül-hayy-ül-kayyüm-ül-kaimü ala külli nefsin bima kesebet , hul beyni vede beyne adüvvi !” (22)

 Yetmiş Melek ,1000 Sabah okuyana Ecir Yazar

 Bu salâvatı bize öğreten Bizâtihi Hazret-i Rasûl Aleyhi’s-selâm… Hadîs-î şerîfte buyuruyor ki:

“Her kim bu şekilde derse , yetmiş melek ,bin sabah ona ecir yazar”

 Okunuşu: Cezallâhu anna seyyidenâ Muhammeden ma huve ehluh

  Mana ı: Allah(cc) ’ım Efendimiz Muhammed’e lâyık olduğu şekilde ihsanda bulun bizim tarafımızdan , biz onu değerlendirmekten âciziz…


 Etiketler: takıntılardan kurtulmak için dua , takıntılardan kurtulmak için okunacak dua , takıntılardan kurtulmak için , takıntılardan kurtulma , vesvese , kurtulmak , okunacak , dua , dualar , vesveseden kurtulmak , vesveseden kurtulmak için , veseveseden kurtulmak için dua

Şifalı Dualar


Sağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp