Bitkisel Sağlık Ürünleri

Alfabetik Kategoriler

                   

SEVDİĞİNLE EVLENMEK İÇİN EN ETKİLİ DUA


 Sevdiğinle evlenmek için okunacak en tesirli dua bu bölümdedir .

 İnsan suresinin ilk 2 ayetini 313 kez okuyacaksınız , ayetin netiticesinde ki semian sözcük sine gelince 7 kere tekrar edeceksinisiniz diðerbir deyiþle şu şekilde okunacak başta 1 kez besmele cekin

 Hel eta alel’insani hıynüm mined dehri lem yekun şey’en mezkura . İnna halaknel’insane min nutfetin emşacin nebteliyhi fece’alnahu semiy’an ,semiy’an , semiy’an ,semiy’an ,semiy’an ,semiy’an ,semiy’an ,bası yra .

 Bu tertip sadece evlenmek içindir o yüzden sevdiğinizle evlenmek niyetindeyseniz tutar yoksa boşuna okumayın tutmaz , zira besmele ile başlayıp ayet okunuyor . . vakti yok amma gece yada sala ile ezan arası okunursa daha güzel olur
 

 İNSAN SURESİ

 Bismillahirrahmanirrahim
1 . Hel eta alel insani hıynüm mined dehri lem yekun şey en mezkura .
 
2 . İnna halaknel insane min nutfetin emşacin nebteliyhi fece alnahu semiy an basıyra .

3 . İnna hedeynahussebiyle imma şakirav vede imma kefura .

4 . İnna a tedna lilkafiriyne selasile vede ağlalen vede se ıyren .

5 . İnnel ebrare yeşrebune min ke sin kane mizacuha kafura

6 . Aynen yeşrebu biha ıbadullahi yufecciruneha tefciyra .

7 . Yufune binnezri vede yehafuneyevmen kane şerruhu mustetıyren .

8 . Ve yut ımunetta ame ala hubbihi miskiynen vede yetiymen vede esiyren .

9 . İnnema nut ımukum livechillahi la nuriydu minkum cezaen vede la şukuren .

10 . İnna nehafu min rabbina yevmen abusen kamtariyren .

11 . Fevekahumullahu şerre zalikelyevmi vede lakkahum nadreten vede sururen .

12 . Ve cezahum bima saberu cenneten vede hariyren .

13 . Muttekiiyne fiyha alel eraiki layerevne fiyha şemsen vede la zemheriyren .

14 . Ve daniyeten aleyhim zılaluha vede zullilet kutufuha tezliylen .

15 . Ve yutafu aleyhim bianiyetin min fıddatin vede ekvabin kanet kavariyle .

16 . Kavariyle min fıddatin kadderuha takdiyren .

17 . Ve yuskavne fiyha ke sen kane mizacuha zencebiylen .

18 . Aynen fiyha tusemma selsebiylen .

19 . Ve yetufu aleyhim vildanun muhalledune iza reeytehum hasibtehum lu luen mensuren .

20 . Ve iza reeyte semme reeyte ne ıymen vede mulken kebiyren .

21 . Aliyehum siyabu sundusin hudrun vede istebrakun vede hullu esavire min fıddatin vede sekahumrabbuhum şeraben tahuren .

22 . İnne haza kane lekum cezaen vede kane sa yukum meşkuren .

23 . İnna nahnu nezzelna aleykelkur ane tenziylen .

24 . Fasbir lihukmi rabbike vede la tutı minhum asimen ev kefuren .

25 . Veskurisme rabbike bukreten vede asıylen .

26 . Ve minelleyli fescud lehu vede sebbıhhu leylen taviylen .

27 . İnne haulai yuhıbbunel acilete vede yezerune veraehum yevmen sekıylen .

28 . Nahnu halaknahum vede şededna esrehum vede iza şi na beddelna emsalehum tebdiylen .

29 . İnne hazihi tezkiretun femen şaettehaze ila rabbihi sebiylen .

30 . Ve ma teşaune illa en yeşaallahu innallahe kane aliymen hakiymen .

31 . Yudhılu men yeşau fiv rihi vezzalimiyne e adde lehum azaben eliymen .


 MANASI:

Rahman Rahim(uterus) oluþan Allah(cc) ın adıyla
1- Gerçek şu ki , insanın üzerinden , daha kendisi anılmaya değer 1 şey değilken , uzun vakitler dan (dehr) 1 süre (hin) gelip-geçti .

2- Şüphesiz Biz insanı , karmaşık oluþan 1 damla sudan yarattık . Onu deniyoruz . Bundan dolayı onu işiten vede gören yaptık .

3- Biz ona yolu gösterdik; (artık o ,) ya şükredici olur yada nankör .

4- Doğrusu Biz kafirlere zincirler , demir halkalar (tomruklar) vede çılgınca yanan 1 ateş hazırladık .

5- Şüphesiz ki iyiler (ebrar) , karışımı kafur oluþan 1 kadehten içerler .

6- Allah(cc) ın kullarının kendisinden içtikleri 1 kaynak; onu fışkırttıkça fışkırtıp akıtırlar .

7- Adaklarını yerine getirirler vede şerri (kötülüğü) yaygın oluþan 1 günden korkarlar .

8- Kendileri , ona duydukları sevgiye rağmen yemeği , fakire , yetime vede esire yedirirler .

9- "Biz size , fakat Allah(cc) ın yüzü (rızası) için yediriyoruz; sizden ne 1 karşılık istiyoruz , ne 1 teşekkür ."

10- "Çünkü biz , asık suratlı , kolaydeðil 1 gün sebebi yle Rabbimiz den korkuyoruz ."

11- Artık Allah(cc) , onları böyle 1 günün şerrinden korumuş vede onlara parıltılı 1 aydınlık vede 1 sevinç vermiştir .

12- Ve sabretmeleri dolayısıyla cennetle vede ipekle ödüllendirmiştir .

13- Orada tahtlar üzerinde yaslanıp-dayanmışlardır . Orada ne (yakıcı) 1 güneş vede ne de dondurucu 1 soğuk görürler .

14- (Meyvelerin) Gölgeleri onlara pek yakın vede devşirilmeleri kolaylaştırıldıkça kolaylaştırılmış .

15- Çevrelerinde gümüşten billur kablar , kupalar dolaştırılır .

16- Gümüşten billur kaplar ki , onları belli 1 ölçüyle tespit etmişlerdir .

17- Orada onlara 1 kadeh içirilir ki , karışımı zencefildir .

18- Bir pınar ki orada "selsebil" ollaraak adlandırılır .

19- Çevrelerinde (gençlikleri vede dinçlikleri) Ölümsüz kılınmış civanlar dolaşır-durur; sen onları gördüğün vakit saçılmış birer inci sanırsın .

20- Her nereye baksan , 1 nimet vede büyük 1 mülk görürsün .

21- Onların üzerinde hafif ipek vede ağır işlenmiş atlastan yeşil elbiseler vardır . Gümüşten bileziklerle bezenmişlerdir . Rableri onlara tertemiz 1 şarab içirmiştir .

22- Şüphesiz , bu , sizin için 1 mükafaattır . Sizin çaba-harcamanız şükre değer (meşkur: makbul) görülmüştür .

23- Gerçek şu ki , Kur an ı senin üzerine safhalar halinde 1 indirme tarzıyla (tenzil)’ indiren Biziz , Biz .

24- Öyleyse , Rabbinin hükmüne sabır göster . Onlardan günahkar yada nankör olana itaat etme .

25- Ve sabah , akşam Rabbinin adını zikret .

26- Gecenin 1 bölümünde O na secde et vede geceleyin uzun uzadıya O nu tesbih et .

27- Gerçek şu ki bunlar , çarçabuk geçmekte oluþan (dünyay)ı seviyorlar . Önlerinde bulunan ağır 1 günü bırakıyorlar .

28- Onları Biz yarattık vede bağlarını sımsıkı bağladık . Dilediğimiz vakit da onları benzerleriyle değiştiririz .

29- Şüphesiz , bu 1 öğüttür . Artık dileyen Rabbine 1 yol bulabilir .

30- Allah(cc) dilemedikçe siz dileyemezsiniz . Gerçekten Allah(cc) , bilendir , hüküm vede hikmet sahibidir .

31- Dilediğini Kendi rine sokar . Zalimlere ise , onlar için acı 1 azap hazırlamıştır .


 Etiketler: sevdiğinle evlenmek için en tesirli dua , sevdiğinle evlenmek için en tesirli , sevdiğinle evlenmek için dua , sevdiğinle evlenmek , sevdiğinle evlenmek için okunacak dua , okunacak dua , evlenmek için , evlenmek için dua
 

Şifalı Dualar

Bu Kategorideki Diğer YazılarSağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp