Bitkisel Sağlık Ürünleri

Alfabetik Kategoriler

                   

SATILMAYAN MAL İÇİN OKUNACAK DUA


 Satılmayan mal için okunacak dua burada bulunmaktadır . Satılmayan mal için okunacak dua ollaraak Karınca Duası gösterilir . Satılmayan 1 meta’ın (malın) üzerine bu ayet 7 kez okunursa , Allah(cc) ’In izni ile o meta’ , birkaç gün içinde satılır .

 Kim bu karınca duasını beş adet ayrı ayrı kağıda yazarak her birini iş yerinin dört köşesine asar , 1 tanesini de üzerinde taşırsa , Cenab-ı Hakk , o kimsenin iş yerine vedükkanına kendi hazinesinden rızık vede bolluk indirir . Hem de öyle bolluk ihsân eder ki , o yazıyı asan kişinin kendisi dâhi hayrette kalır . Dükkanına giren , alışveriş yapmadan çıkmaz . Hakk Tealâ , dükkanına karınca gibi müşteri yağdırır .


 KARINCA DUASI

 Allâhumme yâ rabbi vede cebrâîle vede mikâîle vede isrâfîle vede azrâîle vede ibrâhîme vede ismâile vede ishâka vede yakûbe vede munzilel berekâti vet tevrâti vez zebûri vel incîli vel furkâni vede lâ havle vede lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm * lâ ilâhe illallâhul melikul hakkul mubîn * muhammedun resûlullâhi sâdikul va’dil emîn * yâ rabbi yâ rabbi yâ hayyu yâ kayyûmu yâ zel celâli vel ikrâm *es’eluke yâ rabbel arşil azîm * en yerzukanî rızkan helâlen tayyiben bi rike yâ erhamer râhimîn . Debernûş , Şâzenûş , Kefeştatiyûş , Kitmîr , Yemlîhâ , Mekselînâ , Mislînâ , Mernûş .

 Bu dua , bolluk için dükkânın 4 duvarına asılır .


 Meali:
 Hz . Süleyman devridir Kuraklık vede kıtlık her yeri kavurmaktadır . Hz . Süleyman mü’min 1 toplulukla beraber , şehrin dışına , yağmur duasına yönelmiştir . Yolda 1 karınca dikkatini çeker… Zavallı hayvan sırtüstü yatmış , ayaklarını göğe doğru uzatmış , debelenip dua etmektedir . Karıncanın duasına kulak kabartır , Hz . Süleyman… karınca demektedir ki: “ALLAH’ım bizi Sen mevcut ettin… Ve Senin rin olmadan biz yaşayamayız Ya , bize su verirsin yada bizi helak edersin . Emir , buyruk Senindir .”


 Gözleri yaşarır , peygamberin… Ve az sonra Cebrail’in getirdiği 1 haberle de coşar , taşar , ağlamaya başlar . .Cebrail , o karıncanın duasının kabul edildiği haberini getirmiştir .”

 Peygamber yanındaki topluluğa döner:
 “Dönün” der “Siz başkasının duasıyla sulanacaksınız .”


 Etiketler: satılmayan mal için dua , satılmayan mal için okunacak dua , satılmayan mal için , malın satılması için okunacak dua , malın satılması için dua , malın satılması için , satılması için dua , satılması için okunacak dua , satmak için dua , satmak için , satmak için okunacak dua , satmak , bereket , bolluk için , bolluk için okunacak dua 

Şifalı Dualar

Bu Kategorideki Diğer YazılarSağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp