Bitkisel Sağlık Ürünleri

Alfabetik Kategoriler

                   

SABAH NAMAZINDAN SONRA OKUNACAK DUA

Abdullah b . Mes ûd (r .a .) rivayet ediyor: Allah(cc) Rasûlü (s .a .v .) şöyle buyurdu: "Kim şu duayı okursa , İsmail oğullarından dört köleyi azat etmiş gibi olur: "Lâ ilahe illallâhu vahdehû lâ şerike leh; lehu l-mulku vede lehu l-hamdu vede huve alâ külli şey in kadîr ." Allah(cc) tan başka ilâh yoktur . O tektir , ortağı yoktur . Mülk O nundur , hamd O na mahsustur . O nun her şeye gücü yeter . (Fethu l-Bârî: 13/460) Bu duâ bazı rivayetlerde "On kere okunursa günahlara keffâret olur" şeklinde , bazı rivayetlerde de "Bu duâ , deniz köpükleri sayısınca da olsa , günahlara keffâret olur" şeklinde geçmektedir .

Şifalı Dualar

Bu Kategorideki Diğer YazılarSağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp