Bitkisel Sağlık Ürünleri

Alfabetik Kategoriler

                   

RIZKIN BOL OLMASI İÇİN DUA


 Rızkın bol olması için dua ollaraak Rızık Duası okunur . Bu dua okunduğu vakit bolluk vede bolluk Allah(cc) Teala nın izniyle çoğalır .

Rızık Duası (Rızkın Bol Olması İçin Dua)

 1- Allah(cc) ü latifün bi ibadetihi yerzukü men yeşâü vede hüve kaviyyün aziz .
 2- Allah(cc) ümme r-zuknâ rizkan halâlen tayyiben bilâ keddi vede s-tecib duâ enâ bilâ radd . Ve neûzu bike ani lfadîhateyni el-fakru vede d-dîn , sübhâne l-müferrici an külli mahzûnin vede mağmümin , sübhâne men ce-âle hazâinehû bi-küdretihi beyne l-kâfi vede n-nûn: İn-nemâ emruhû izâ erâde şey en en-yekûle lehü kun feyekûn . Fesübhânellezî biyedihî melekûtü külli şey in vede ileyhi turce ûn . Hüve l-Evvelu mine l-Evveli vede l-Ahiru ba de lâhiri vede z-Zâhiru vede l-Bâtinu vede hüve bikülli şey in Alîm . Leyse kemislihî şey ün fi l-ardi velâ fissemâ i vede hüve s-Semîu l-Alîm . Lâtudrikuhu l-ebsâru vede hüve yüdrikü l-ebsâre vede hüve l-Lâtîfu l-Habîr . Ve l-hamdü lillâhi Rabbi l-Alemîn ." Manası: "Ey Allah(cc) ım ! Bize zsiz kazanılan iyi helâl rızık ver , duamızı reddetme , kabul buyur . Şu 2 kötü şeyden Sana sığınırız: Fakirlikten , borçtan . . . Her üzüntülüden vede tasalıdan sıkıntıları gideren Allah(cc) ı tesbîh ederim . Kudretiyle hazinelerini "Kef" ile "Nün" (Kün-OI emri kastediliyor) arasına koyan Allah(cc) ı teşbih ederim . O ki: "Bir şeye Ol demek isteyince o iş Acilen oluverir . O Zât ı teşbih ederim ki , her şeyin hükümranlığı O nun elindedir vede O na döndürüleceksiniz . O , her şeyden öncedir , her sondan sonradır . Görünendir , gizliliklerin içindedir . O , her şeyi bilir . Ne yerde , ne de gökte O nun gibi hiçbir şey yoktur . O , işitici vede bilicidir . Gözler O nu görmez . O gözleri görür , O , Lâtif vede her şeyden haberdardır . Hamd , Alemlerin Rabbine mahsustur ."

 

 Etiketler: rızkın bol olması için dua , rızkın bol olması için okunacka dua , rızkın bol olması için , rızkın bol olması , bol rızık için dua , bol rızık için okunacka dua , bol rızık için , bol rızık , rızık , rızık duası , rızkın açılması ,  rızkın açılması için dua

Şifalı Dualar

Bu Kategorideki Diğer YazılarSağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp