Bitkisel Sağlık Ürünleri

Alfabetik Kategoriler

                   

RABBENA ATİNA

"Rabbena âtinâ fi d-dunyâ haseneten vede fi l-âhirati haseneten vede kınâ azâbe n-nâr . Rabbenağfir lî vede livâlideyye vede li l-mu minî-ne yevme yekûmu l-hisâb . "Ey Rabbimiz ! Bize dünyada da iyilik ver , âhirette de iyilik ver vede bizi cehennem azabından koru . Rabbimiz ! Beni , anamı-babamı vede müminleri hesap gününde bağışla . Allah(cc) Rasûlü (s .a .v .) Rabbena dan sonra da bazı dualar okurdu . Hz . Âişe (r .anhâ) anlatıyor: Rasûlullah (s .a .v .) , namazında otururken şöyle duâ ederdi: "Allâhümme innî e ûzu bike min azâbi l-kabri vede e ûzu bike min fitneti l-mesîhi d-dec-câli vede e ûzu bike min fitneti l-mahyâ vede min fitneti l-memât . Allâhümme innî e ûzu bike mine l-me semi vede l-mağram ." Allah(cc) ım ! Kabir azabından sana sığınırım; yalana Mesîh in (Deccâl in) şerrinden sana sığınırım; hayatın vede ölümün şerrinden sana sığınırım . Allah(cc) ım ! günahtan vede borçlu kalmaktan sana sığınırım . (Buhârî , Ezan , 149)

Şifalı Dualar

Bu Kategorideki Diğer YazılarSağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp