Bitkisel Sağlık Ürünleri

Alfabetik Kategoriler

                   

MÜŞTERİ BOLLUĞU İÇİN DUA


 Müşteri bolluğu için dua burada bulunmaktadır . Müşteri bolluğu için dua ollaraak Karınca Duası gözterirlir . *Kim bu karınca duasını beş adet ayrı ayrı kağıda yazarak her birini iş yerinin dört köşesine asar , 1 tanesini de üzerinde taşırsa , Cenab-ı Hakk , o kimsenin iş yerine vedükkanına kendi hazinesinden rızık vede bolluk indirir . Hem de öyle bolluk ihsân eder ki , o yazıyı asan kişinin kendisi dâhi hayrette kalır . Dükkanına giren , alışveriş yapmadan çıkmaz . Hakk Tealâ , dükkanına karınca gibi müşteri yağdırır . Satılmayan 1 meta ın (malın) üzerine bu ayet 7 kez okunursa , Allah(cc) In izni ile o meta , birkaç içinde satılır . Müşteri bolluğu için dua ollaraak Karınca Duası;

 KARINCA DUASI
 Bismillahirrahmanirrahiym
 “ Allah(cc) ümme ya rabbi vede cebraile vede mikaile vede israfile vede azraile vede ibrahime vede ismaile vede ishaka vede ya’kube vede münzile’l-berekati vede münzilet-Tevrati ve’z-Zeburi ve’l-İncili ve’l-Furkani vede la havle vede la kuvvete illa billahi’l aliyyi’l-aziym .La ilahe illallahü’l- Melikü’l-Hakku’l-Mübin .Muhammedün rasulullahi sadiku’l vadi’l-Emin ya rabbi ya rabbi ya hayyu ya kayyumu ya ze’l-celali ve’l-ikram .Es’elüke ya rabbe’l-Arşi’l-Aziym .En yerzükaniy rızkan halalen tayyiben birike ya erhamer rahimiyn . Yemliyha , Mernuş , Debernuş , Misliyna , Mekseliyna ,Sazenuş , Kefeştatıyyuş , Kıtmir”


 Etiketler: müşteri bolluğu için dua , müşteri bolluğu için okunacak dua , müşteri bolluğu için , müşteri bolluğu , bol müşteri için dua , bol müşteri için okunacak dua , bol müşteri için , bol müşteri , bol kazanç için dua , bol kazanç için okunacak dua , bol kazanç için okunacak , bol kazanç için , bol kazanç , bereket , para , kazanmak , bolluk kazanmak , para kazanmak , bolluklu olmak , para kazanmak için , bolluklu olmak için , bolluk , bolluk için , dua , dualar , bolluk kazanmak için dua , para kazanmak için dua , para için dua , karınca , karınca duası
 Şifalı Dualar

Bu Kategorideki Diğer YazılarSağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp