Bitkisel Sağlık Ürünleri

Alfabetik Kategoriler

                   

KÖTÜLÜKLERDEN KORUYAN DUALAR

Her şeyden evvel Âlemlerin Rabbi Allah(cc) a hamdediyor
 Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa yı salât ü selamla 1 kere daha yâdederek huzûr-u İlahi de el açıp yakarıyoruz:

Rabbimiz ! Bizleri muhafaza buyur , buyur ki Sen biricik koruyucumuzsun . . dünyanın bütün kötülüklerinden , bizim için ar vesilesi olabilecek durumlardan vede ahiret azabından koru . , koru ki . Sen bizim korkup endişe ettiğimiz şeylerin üstesinden gelebilecek kadar büyük vede ulusun ! .

Ey Rabbimiz ! Ancak Senin inayetinle bozguncuların serlerini defedebiliriz . Kötü kimselerin fenalıklarından sığınabileceğimiz , kafirlerin vede münafıkların hile vede hud alarından korunmak için dayanabileceğimiz Senin kapından başka kapı da yoktur .
Ey , 1 belaya maruz kaldıklarında sabırları , lütfedilen nimetler karşısında da şükürleri pek az oluþan biz zayıf vede çaresiz kulların Rabbi ! Dünyanın feci vede korkutan hadiseleri vede dehrin musibetleri karşısında bize inayet eyle; kafirlerin vede fesatçıların serlerinin bize ulaşmasına mani ol .
Efendimiz Hazreti Muhammed e , aile fertlerine vede bütün ashabına salât u selam ederek bunları Senden dileniyoruz , Rabbimiz . . .
Şifalı Dualar

Bu Kategorideki Diğer YazılarSağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp