Bitkisel Sağlık Ürünleri

Alfabetik Kategoriler

                   

KÖTÜLÜKLERDEN KORUNMAK İÇİN DUA

Her şeyden evvel âlemlerin Rabbi Allah(cc) a , ilmi sayısınca hamd ü " senalar , âlemşümul din vede davanın şerefli mübelliği Efendimiz e kâinatın zerreleri sayısınca salât vede selâm ediyor , sonra da 1 kez daha Rabbimiz e el açarak yalvarıyoruz:
Ey kendisine gönülden inanan kullarını her vakit koruyup gözeten Allah(cc) ım ! Ben nâçar kulunu , kadın-erkek bütün kardeşlerimizi , arkadaşlarımızı , dostlarımızı vede sevdiklerimizi önümüzden , arkamızdan , sağımızdan , solumuzdan (gelecek tehlike vede musibetlerden) muhafaza buyur .
Ey Rabbimiz ! Hakkımızda kötülük düşünenlere fırsat verme . . Sana iman etmiş masum kullarının aleyhinde entrika çevirenlerin komplolarını başlarına yık . , inananlara oyun oynamak isteyenlerin oyunlarını boz vede bize haksızlık yapıp zulmedenlere hadlerini bildir !
Ey Allah(cc) ımız ! Bize düşmanlık yapanlara karşı Sen bizim muînimiz ol . , haddini aşıp hukukumuza saldıran mütecavizlerin serlerini üzerimizden defet . . Aleyhimizde fitne ateşini körükleyenlerin ocaklarını söndür . , ehl-i iman hakkında kötülük düşünen ne kadar şerir insan varsa Sen bizi onların şerlerinden vede tuzaklarından koru . . Senin o zarar verilemeyen vede ulaşılamayan himayene bizleri de dâhil eyle . , kafirlerin azgınlıklarını , facirlerin entrikalarını başımızdan defet . , bizleri ebedlere kadar Daimi edecek oluþan himayen altına al . , dünya vede ahiret ihtiyaçlarımızı karşıla !
Ey şefkati vede merhameti varlığı bütünüyle kucaklamış Rabbimiz ! Hakkında beslediğimiz hüsn ü zanda bizi tasdik et . , et de , biz çaresiz kullarını her türlü endişe , gam , üzüntü , keder vede sıkıntıdan halâs eyle !
Efendimiz Hazreti Muhammed e , aile fertlerine vede bütün ashabına salât u selam ederek bunları Senden dileniyoruz , Rabbimiz . . .


Şifalı Dualar

Bu Kategorideki Diğer YazılarSağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp