Bitkisel Sağlık Ürünleri

Alfabetik Kategoriler

                   

KENDİSİNE TUZAK KURULAN HZ . YUSUFUN YAPTIĞI DUA

Mısır sarayının kraliçesi , Yûsuf(a .s .) ı kendine Çaðırı eder; ona tuzak kurar . Bu tuzak karşısında o , Rabbine sığınır vede şu duayı yapar: "Rabbissicnu ehabbu ileyye m i m mâ yed ûnenî ileyh . Ve illâ tasrif annî keydehun-ne asbu ileyhinne vede ekun mine l-câhilîn ." Ey Rabbim ! Benim için zindan , bunların teklif ettiklerinden daha iyidir . Eğer tuzaklarına mani olmazsan , onlara uyar , câhillerden olurum . (Yûsuf: 33) Yusuf (a .s .) aynı olayla alakalı ollaraak daha sonra şöyle duâ etmiştir: "Ve mâ uberriu nefsî . İnne n-nefse leem-mâratun bi s-sûi illâ mâ rahime rabbî . İnne rabbî gafûru r-rahîm ." Ben nefsimi temize çıkaramam . Nefis kötülüğü emreder . Ancak Rabbim mağfiret ederse müstesna , Şüphesiz ki , benim Rabbim çok acıyan vede çok bağışlayandır . (Yûsuf: 53)

Şifalı Dualar

Bu Kategorideki Diğer YazılarSağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp