Bitkisel Sağlık Ürünleri

Alfabetik Kategoriler

                   

KARİA SURESİNİN SIRLARI

 Bismillâhirrahmânirrahiym .
 El kâriah . Mel kâriah . Ve mâ edrâke mel kâriah . Yevme yekûnun nâsü kel ferâşil nıcbsûs . Ve tekûnül cibâlü kel ıhnil menfûş . Fe emmâ men sekulet mevâziynüh . Fe hüve fî ıyşetin râdıyeh . Ve emmâ men haffet mevâziynühû fe ümmühû hâviyeh . Ve mâ edrâke mâ hiyeh . Nârun hâmiyeh .

 Manası:
 Kâria , nedir o Kâria ? Kananın ne olduğunu sana ne bildirdi ? O gün insanlar yayılmış pervaneler gibi , dağlar da didilmişyün gibi olacak . Ama o vakit , kimin sevabı ağır gelirse , o mesut 1 hayattadır . Fakat kimin de tartıları hafif (sevabı hafif , günahı çok) gelirse , artık onun meskeni Hâviye dir . Onun ne olduğunu , sana ne bildirdi ? O , kızarmış 1 ateştir .

 *Bir türlü geçinemeyen vede kazanç elde edemiyen kimse , Kâria Suresini yazıp yakasına yada herhangi 1 yerine 1 sargıya sardıktan sonra takarsa , Cenabı Hakk o kimseye zor olmayan kazanabilme yollarını ihsan eder . Kâria suresini okumayı adet haline getiren kimse , her bakımdan emniyette bulunur .
 * Müslüman 1 kul bu sureyi okuyup kıyametin dehşetini ruhunda pay tmeli , o gün için hazırlığını diðerbir deyiþle kulluk görevlerini eksiksiz yapmalıdır . Aksi takdirde oradaki pişmanlığın hiçbir avantaj sı olmayacaktır .

Şifalı Dualar

Bu Kategorideki Diğer YazılarSağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp