Bitkisel Sağlık Ürünleri

Alfabetik Kategoriler

                   

İstek vede Arzu Duası

İnsan için duada en başta gelen faktör şahsî istek vede ihtiyaçlardır . Çoğu vakit da , çaresizlik vede mahrumiyet içersinde kıvranan , korku vede güvensizlik duygularıyla sarsılan insan için 1 imdat vede yardım çağrısı olmaktadır . Her halde istemek yada talepte bulunmak doğanın en karakteristik özelliği ollaraak kendisini gösterir . Başarı , şifa , güvenlik vede maddî avantajlar elde etme ümidi , hissî sorunlara çözüm bulma isteği hemen her vakit 1 duâ konusu olabilmektedir . Ancak bu tür dualar yukarıda da emare ldiği gibi kimi vakit îman çatışmasıyla sonuçlanan sinirsel mesele leri de beraber sinde taşımaktadır . Bunlar tabiatı itibarıyla egoist ce oldukları için , sonuçları bakımından her vakit dînî şuur gelişiminin lehinde 1 etki bırakmayabilirler .


Şifalı Dualar

Bu Kategorideki Diğer YazılarSağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp