Bitkisel Sağlık Ürünleri

Alfabetik Kategoriler

                   

HERKES TARAFINDAN SEVİLMEK İÇİN DUA


 Çevrenizdeki insanlar tarafından sevilmiyorsanız herkes tarafından sevilmek için dua edilir . Eğer herkes tarafından sevilmek için dua ettiyseniz kabul olmadıysa mesele sizle ilgilidir . Önce kendinize çeki düzen verdikten sonra herkes tarafından sevilmek için dua amil iz gerekmektedir . Herkes tarafından sevilmek için dua burada bulunmaktadır;

 Bir kişi kendini çevresinde sevilen biri olmasını isterse yada sevdiği bi kıza kendini sevdirmek isterse diðerbir deyiþle kız erkek ayrımı olmaksızın bu yolu izlemesi gereklidir . Aşagıda ki duayı yazacak vede üzerinde taşıyacak ayrıca kendisini sevmesini istedigi kişinin ismini vede anne ismini kagıda yazacak Allah(cc) ın izniyle o kişinin sizi sevmesini temenni ederiz . Okunuşu:
 Fe bima nakdihim misakahüm leannahüm vede cealna kulubehüm kasiyeh yüharrifunel sözcük ammevadiihi vede nesu hazzam mimma zükkiru bih vede la tezalü tettaliu ala hainetim minhüm illa kalilem minhüm fa’fü anhüm vasfad innellahe yühibbül muhsinin .Semmaune lil kesibi ekkalune lis suht in cauke fahküm beynehüm ev a’rid anhüm vede in tu’rid anhüm fe ley yedurruke şey’a vede in hakemte fahküm beynehüm bil kist(içerigi sıvı kaplı yabancı kitle) innellahe yühibbül muksitiyn .Ve keyfe yühakkimunee vede indehümüt tevratü fiha hukmüllahi sümme yetevellevne mim ba’di zalik vede ma ülaike bil mü’minin .Leyse alellezine amenu vede amilus salihati cünahun fima taimu iza mettekav vede amenu vede amilus salihati sümmaettekav vede amenu sümmettekav vede ahsenu vallahü yuhabbül muhsinin .La tekum fihi ebeda le mescidün üssise alet takva min evveli yevmin ehakku en tekume fih fihi ricalüy yühibbune ey yetetahheru vallahü yühibbül müttahhirin .E fe men essese bünyanehu ala katva minellahi vede ridvanin hayrun em men essese bünyanehu ala şefacürufin harin fenhara bihi fi nari cehennem vallahü la yehdil havmez zalimin .Ve minen nasi mey yettehizü min dunillahi endadey yühibbunehüm ke hubbillah ,vellezine amenu eşeddü hubbel lillah ,velev yerallezine zalemu iz yeravnel azbe ennel kuvvete lillahi cemiav vede ennellahe şehidül azab .Leyse birra en tüvellu vücuheküm kibelel meşriki vel mağribi vede lakinnel birra men amene billahi vel yevmil ahiri vel melaiketi vel kitabi fven nebiyyin ,ve ateln male ala hubbihi zevil kurba vel yetama vel mesakine vebnes sebili ves sailine vede bfir rikap ,ve ekames salate vede atez zekah ,vel mufune bi ahdihim iza ahedu ,ves sabirine fil be’sai ved darrai vede hiynel be’s ,ülaikellezine sadeku ,ve ülaike hümül müttekun .Ha entüm ülai tühibbunehüm vede la yühibbuneküm vede tü’minune bil kitabi küllih ,ve iza lekuküm kalu amenna vede iza halev addu aleykümül enamile minel ğayz ,kul mutu bi ğayziküm ,inellahe alimüm bizatis sudur . İllâ men etâllâhe bi kalbin selîm(selîmin) .


  Bu ayeti ezberleyip günde 100 kere okuyanın sevdiği ile arasında yumuşama olur . Bu ayeti ezberleyenin kalb gözü açılır kötülüklerden korunur . Bu ayeti ezberliyen kişi iş yerinde okursa düşmanları sevgiyle bakar artık . Çekemeyen insan varsa güzel huy sahibi olur . Etiketler: herkez tarafından sevilmek için dua , herkes tarafından sevilmek için okunacak dua , herkes tarafından sevilmek için , herkes tarafından sevilmek , sevilmek için dua , kendini sevdirmek için dua , kendini sevdirmek için okunacak dua , kendini sevdirmek için okunacak , kendini sevdirmek için , kendini sevdirmek

Şifalı Dualar

Bu Kategorideki Diğer YazılarSağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp