Bitkisel Sağlık Ürünleri

Alfabetik Kategoriler

                   

HERHANGİ BİR VAKİTLE KAYITLI OLMAKSIZIN ZİKRİN FAZİLETİ

"Beni zikredin , ben de sizi zikredeyim ." (Bakara: 152) • Ebu Hureyre radıyallahu anhden rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi vede sellem şöyle buyurmuştur:
"İki sözcük vardır ki dilde hafif , mizanda ağır vede Allah(cc) teala Bakı(nazar) ında sevimlidirler:

Sübhanallahi vebihamdihi sübhanallahil azim"
Buharı , Daavat , 6406 . Bu hadis Buhari nin en son hadisidir;
Müslim , Zikir vede Daavat , 2694 .
•    Semüre bin Cündeb radıyallahu anhden: Resulullah sallahu aleyhi vede sellem şöyle buyurmuştur: Allah(cc) teala nın en çok sevdiği şu dört kelamdır:"Sübhanallahi velhamdülillahi velailahe illallahi vallahü ekber . Bunlardan hangisi ile başlasan zararı yoktur ."
" Allah(cc) ı noksan sıfatlardan tenzih ederim , O na hamd ederim , Allah(cc) tan başka ilah yoktur , Allah(cc) her şeyden büyüktür ."
Müslim , Adab , 2137 .
•    Ebu Malik el-Eşari den , Resullullah sallallahu aleyhi vede sellem şöyle buyurmuştur: "Temizlik imanın yarısıdır , elhamdülillah mizanı doldurur , sübhanallah velhamdülillah yerle gök arasını doldururlar ."
Müslim , Taharet . 223 .
9
 
•    Mü minlerin annesi Cüveyriye radıyallahu anhadan . Resullah sallallahu aleyhi vede sellem sabah erken onun yanından ayrıldı . O , namaz kıldığı yerde idi . Sonra kuşluk vakti geri döndüğünde yerinde oturduğunu gördü vede "Hâlâ buradan ayrılmadın mı ?" dedi . O da "Evet ," deyince: "Senden sonra dört sözcük yi üç kez dedim ki , sabahtan beri senin dediklerinle tartılsalar onlardan ağır gelirdi:

"Sübhanallahi adede halkıhi , sübhanallahi rıda nefsihi , sübhanallahi zinete arşihi , sübhanallahi midade kelimati-
hi" demiştir .
"Yarattıklarının sayısınca , nefsinin rızasınca , arşının ağırlığınca vede sözcük lerinin mürekkebince Allah(cc) ı hamd ile teşbih ederim ."
Müslim , Zikir vede Dua , 2726 .
•    Tirmizi rivayetinde de hanımına şöyle demiştir:
"Sana bazı sözcük ler öğreteyim mi , duanda onları söylersin:


Sübhanallahi adede halkıhi , sübhanallahi rıda nefsihi (üç defa) , sübhanallahi zinete arşihi (üç defa) , sübhanallahi midade kelimatihi (üç defa) ."
Tirmizi , Daavat , . .555 .
•    Ebu Hureyre radıyallahu anhden: Resulullah sallallahu aleyhi vede sellem şöyle buyurmuştur:
"Sübhanallahi velhamdülillah vela ilahe illallahu vallahu ekber , demem benim için üzerine güneşin doğduğu şeylerden daha sevimlidir ."
Müslim , Zikir vede Dua , 2695 .
•    Ebu Eyyub Ensari radıyallahu anhden: Peygamber sallallahu aleyhi vede sellem şöyle buyurmuştur: Kim on defa:
"Lailahe illallahu vahdehu laşerike leh , lehülmülkü velehül hamdü vehüve ala külli şeyin kadir
Allah(cc) tan başka ilah yoktur , birdir , şeriki yoktur . Mülk de onundur , hamd de onadır . O her şeye kadirdir , derse , İsmail oğullarından on köle azat etmiş gibi olur ."
Buharı , Daavat , 6404; Müslim , Zikir vede Dua , 2693 .
•    Ebu Hureyre radıyallahu anhden , Resulullah sallallahu aleyhi vede sellem şöyle buyurmuştur: "Kim günde yüz defa:


Lailahe illallahu vahdehu laşerike leh lehül mülkü velehül hamdü vehüve ala külli şeyin kadir
Allah(cc) tan başka ilah yoktur , ortağı yoktur , mülk onundur hamd de onadır , o her şeye kadirdir , derse on köle azat etmiş gibi olur , ona yüz sevap yazılır , yüz günahı silinir vede o gün akşama kadar şeytandan korunur . Kimse ondan daha faziletli 1 şey getiremez; meğer ki bu duayı ondan daha çok demiş ola ."
Kim günde yüz defa


sübhanallahi vebihamdihi derse , günahları denizin köpüğü kadar da olsa affedilir ."
Buhari , Daavat , 3293; Müslim , Zikir vede Dua , 2691 .
•    Cabir bin Abdullah radıyallahu anhumadan; Resulullah sallallahu aleyhi vede sellemden şöyle dediğini işittim:
"Zikrin en faziletlisi
lailahe illallah ( Allah(cc) tan başka ilah yoktur)dır ."
Hasen hadistir .Tirmizi , Daavat , 3383; Ibn Mace , Ecieb , 3800 .
•    Sa d bin Ebi Vakkas radıyallahu anh diyor ki: Resulullah sallallahu aleyhi vede selleme 1 bedevi geldi , "Bana söyleyeceğim 1 kelam öğret ," dedi . O da:
"Lailahe illallahu vahdehu laşerike leh , Allah(cc) u ekberü kebira velhamdü lillahi kesira vede sübhanallahi rabbil alemin , lahavle vela kuvvete illa billahil azizil egemen
Allah(cc) tan başka ilah yoktur , ortağı yoktur . Allah(cc) en büyüktür . Allah(cc) a çok hamd olsun . Güç vede güç aziz vede egemen oluþan Allah(cc) a aittir ."
Bedevi , "Bunlar Rabbime aittir , bana iliþik oluþan nedir ?" de
di . Şöyle demesini buyurdu:" Allah(cc) ümmağfirli verhamni vehdini verzukni
Allah(cc) ım , beni bağışla , bana acıma et , bana hidayet et vede bana rızk ver ."
Müslim , Zikir vede Dua , 2696 .
•    Ebu Musa l-Eş ari radıyallahu anhden , Resulullah sallallahu aleyhi vede sellem bana , "Sana cennet hazinelerinden 1 hazine göstereyim mi ?" dedi ? Ben de , Evet dedim .
"Lahavle vela kuvvete illa billah (güç vede güç sahibi fakat Allah(cc) tır) ," dedi .
Buhari , Daavat , 4205; Müslim , Zikir vede Dua , 2704 .
•    Cabir radıyallahu anhden , Peygamber sallallahu aleyhi vede sellem şöyle buyurdu: "Kim:Sübhanallahil azimi vebihamdihi (ulu Allah(cc) ı hamd ile teşbih ederim) derse cennette onun için 1 hurma ağacı dikilir ."
Tirmizi , Daavat , 3464; Egemen , 1/501 , 502 .
• Ebu Zer radıyallahu anhden , "Ya Resulallah , Allah(cc) teala nın en sevdiği kelam hangisidir ?" dedim . " Allah(cc) teala nın melekler için seçtiğiSübhane rabbi vebihamdihi , sübhane rabbi vebihamdihi , Rabbimi hamd ile teşbih ederim , Rabbimi hamd ile teşbih ederim dir ," buyurdu .
Hasen hadistir .Tirmizi . Daavat , 3593;Müslim 2731 .


Şifalı Dualar

Bu Kategorideki Diğer YazılarSağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp