Bitkisel Sağlık Ürünleri

Alfabetik Kategoriler

                   

EVLENECEĞİN KİŞİYİ RÜYADA GÖRMEK İÇİN OKUNACAK DUA Evleneceğin kişiyi rüyada görmek için bu dua okunur vede namazı kılınır .Bu yol izlenildiği vakit Allah(cc) sizi duyup eveleneceginiz kişiyi rüyanızda görmeyi nasip eder inşallah . İSTİHARE NAMAZI

 Bir iş yapılmak istendiği vakit 2 rekat namaz kılıp netiticesinde Allan dan hayırlısını istemek mendub dur . Bu hususta Peygamberimiz şöyle buyurdu:

"Sizden biriniz 1 iş yapmayı tasarladığı zaman , farzdan başka 2 rekat namaz kılsın , sonra şöyle desin:

  Allah(cc) ım ! Ben , senin ilmin gereğince senden hayır istiyorum vede senin kudretinle senden güç istiyorum . Senin büyük fazlından diliyorum: çünkü senin gücün her şey e yeter , benim gücüm kafigelmez . Sen her şeyi  bilirsin , ben bilmem vede sen bütün gaybları kemal üzere bilensin . Allah(cc) ım !Eğer bu (  düşündüğüm . . . .) iş , dinsel m hakkında , yaşayışım vede işimin akıbeti hakkında  hayırlıysa , onu bana kolaylaştır , sonra bu işte bana bolluk ver . Yok eğer bu iş benim dinsel m için , yaşayışım için , işimin akıbeti için kötüyse , onu benden çevir , beni de ondan çevir . Hayır nerde ise onu bana takdir buyur , sonra beni ona razı kıl " ( Allah(cc) ümme inni estehirüke bi-ilmike vede estakdirüke bi-kudretike vede eselüke min fadlikelazim fe inneke takdirü vede la akdirü vede tâlemü vela âlemü vede ente allamül-guyub)


 Namazda , makbul olanı; ilk rekatta Fatiha vede Kafirun Suresi , ikinci rekatta ise Fatiha vede ihlas suresi  okumaktır .

 İki rekat namaz kılıp  bu duayı  yaptıktan sonra , kalbe doğacak istek yada nefretle , yada yapıcı yada mani leyici sebeplerle işin hayırlı oluþan tarafı gerçekleşmiş olduğuna kanaat beslenir vede buna rıza gösterilir .

 Namazı kıldıktan sonra dünya kelamı etmemek , sağ tarafa vede kıbleye doğru yatmak , uyumaya çalışırken kalpten " Allah(cc) Allah(cc) " demek güzel oluþan şeylerdir .

 Bu namazı buradan okuyup , tatbik etmek isteyenlerden 1 dileğimiz olacak , Yukarıdaki Peygamber efendimizin duasını kendi sıkıntısına , mesele ine uyarlayıp kalbinden evet dilinden değil kalbinden okuduktan sonra 3 ihlas vede 1 Fatiha yı da başta Peygamberimize , sevdiklerine vede Zamanın Sahibine armaðan eylesin . Onların yüzü suyu hürmetine bu aciz kulunun anlayacağı şekilde her şeyi  aşikar göstersin , perdeleri aralasın diye Allah(cc) a dua etsin . Allah(cc) ile konuşsun , etrafını saran melekleri pay tsin , dua da gözlerini  kapatsın , boynunu büksün , Allah(cc) ın kulu olduğunu acizliğini  pay tsin . Gerisi Allah(cc) a kalmış . O kapısına geleni  geri çevirmez . O nun kapısı umutsuzluk kapısı değildir .

 Mendub : Sevilen , yapılması uygun olan , işlenmesi teşvik edilen iş . Dinen yapılması iyi sayılmakla 1 arada yapılmamasında sakınca olmayan vede Resulullah (s .a .s .) ın bazen yapıp , bazen terk ettiği işler . Güzel 1 iş sayıldığı için mendub u işleyen sevap alır , terk eden ceza görmez . Bu değerlendirme Hanefi mezhebine göredir . Sünnet vede müstehab terimlerini de içine alır .

 
 İstihare sünnettir . Danışacak yeri olmayan istihareye yapmalıdır .


 Evlenmeden önce , birkaç kez istihare etmeli , Hak telâ ya sığınmalıdır . Nefsin vede kötü kimselerin araya katılmasından koruması için , yalvarmalıdır . Salih , güvenilir kimselerle istişareden sonra , istihare yapmalıdır . Bir muradı oluþan kimse , abdest alır , temiz 1 yere oturur , üç kez salevat-ı şerife okur , sonra her 1 kiþiye Besmele çekerek on Fatiha , sonra on 1 İhlas okur , sonra üç kez salavat okur . Sonra sağ yanı üzere , yüzü kıbleye karşı ollaraak vede sağ elini sağ yanağı altına koyarak yatar , niyet ettiği şeyin iyi yada kötü olacağını bi-iznillah rüyada görür . (Fetava-i Karı-ül-hidaye)  İSTİHARE DUASI

 "Allâhumme innî estehîruke bi-ilmike vede estakdiruke bikudratike vede es eluke min fadlike l-azîm . Feinneke takdiru velâ ekdiru vede ta lemu vela â lemu vede ente allâmu l-ğuyûb . Allâhumme in kunte ta lemu enne hâzâ l , emre hayrun lî fî dînî vede meâşî vede âkibeti emrî âcili emrî vede âcilihi fakdirhu lî vede yessirhu lî summe bârik lî fîh . Ve in kunte tâ lemu enne hâza l-emre şerrun lî fî dînî vede meâşî vede âkıbeti emri âcili emrî vede acilihî fasrifhu annî vasrifnî anhu va kir liyelhayra haysu kâne sume ardinî bih ."  Mana ı: “Allâh’ım , Sen’den hayır talep ediyorum , zira Sen birsin . Sen’den hayrı yapmaya kudret talep ediyorum , zira Sen vermeye kadirsin . Rabbim , yüce fazlını talep ediyorum , Sen her şeye kadirsin , ben âcizim . Sen bilirsin , ben câhilim . Sen gaybları bilirsin .

 Allâh’ım , şüphesiz biliyorsun ki , bu iş benim dinsel m , hayatım vede sonum için hayırlıysa , bunu bana takdir et vede yapmamı zor olmayan kıl . Sonra da onu hakkımda mübarek kıl . Eğer bu iş bana dinsel m , hayatım vede âkıbetim için zararlıysa , onu benden çevir , beni de ondan çevir . Hayır ne ise , bana onu takdir et , sonra da bana onu sevdir” (Buhârî)


 Etiketler: evleneceğin kişiyi rüyada görmek için okunacak dua , evleneceğin kişiyi rüyada görmek için , evleneceğin kişiyi rüyada görmek için dua , evleneceğin kişiyi rüyada görmek , evleneceğin kişi , rüyada  görmek için , evleneceğin kişi , evleneceğin kişiyi görmek için dua

Şifalı Dualar

Bu Kategorideki Diğer YazılarSağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp