Bitkisel Sağlık Ürünleri

Alfabetik Kategoriler

                   

DÜŞMANDAN KURTULMAK İÇİN DUA


 Düşmandan kurtulmak için dua burada bulunmaktadır . Düşmanla baş edemez halde ysanız bu rivayette olduğu gibi düşmandan kurtulmak için dua ediniz . Düşmandan kurtulmak için dua şudur;  "Ey Rahman oluþan Allah(cc) ım , bana meded eyle"

 Rivayet olundu ki:

 Zeyd b . Haris (r .a .) Mekke den Taife giderken yolda münafığın biri kendine arkadaş olur , ta ki 1 harabeye varırlar . Münafık:

 "Gel , biraz şu harabede istirahat edelim" der . Ve 1 arada harabeye girerler . Hz . Zeyd uykuya varır . Bu hali gören münafık , Hz . Zeyd in ellerini vede ayaklarını bağlar ve: "Muhammed (s .a .v .) , seni severse , ben onu sevmem" deyip öldürmeye niyetlenir . Bu durumu gören Zeyd (r .a .):

 "Ey Rahman oluþan Allah(cc) ım , bana meded eyle" diye Cenab-ı Hakk a münacaatta bulunur . O anda gaibden 1 ses gelir vede şöyle der:

 "Ey münafık , sakın onu öldürme ."
Münafık , harabeden dışarı çıkıp etrafa bakınır

 Kimseyi göremeyince , tekrar öldürmeye niyetlenir . Evvelki gibi münafığa gelen yine korkunç ses , "Ey münafık , sakın öldürmeyesin ."

 Tekrar münafık dışarıya çıkar , yine kimseyi göremez . Tekrar öldürmeye niyetlenir . O anda evvelkilerinden daha yakından gelen çok şiddetli vede korkunç 1 ses: "Ey münafık , sakın Zeyd i öldürmeyesin ." Münafık tekrar dışarı çıkar . Bir de ne görsün , kapıda tam donanım lı 1 süvari . Şaşkınlığı geçmeden 1 darbede süvari tarafından öldürülür . Süvari , Zeyd (r .a .) in yanına girip ellerini vede ayaklarını çözer . Zeyd (r .a):

 "Sen kimsin , beni münafığın elinden niçin kurtardın ?" der . Cevaben o kimse:

 "Ben Cebrail im . Sen Hak Teala ya duada bulunduğunda , ben yedinci kat semada idim . Cenabı Hak tarafından bana:

 "Kulum Zeyd e yetiş" diye nida olundu , orada yedinci kat semada , münafığa 1 sayha ettim . İkinci sayhayı dünya semasında ettim . Üçüncü sayhayı bu harebenin yanında ettim vede münafığı öldürdüm ." buyurdular .


 * Rivayet edildiğine göre:

 Firavun ilahlık davasında bulunmadan evvel 1 köşk yaptırıp , giriş kapısı üzerine Allah(cc) (c .c .) ın ismini yazdırdı . Nihayet ilahlık davasında bulunmaya başladı . Musa (a .s .) gönderildi . Firavunu imana Çaðırı etti . Onda iman edecek 1 hal göremeyen Musa (a .s .) Allah(cc) Teala ya şöyle niyaz etti:

 "Yâ Rabbi , bunda iman edecek 1 hal göremiyorum . Yine de senin birliğine Çaðırı edeyim mi ?


 Cenab-ı Ecelli Ala:

 "Yâ Mûsâ , sen onun küfrüne bakıp helak olmasını istiyorsun . Ben ise kapının üzerinde yazılı oluþan ism-i celalime bakıp ona mühlet veriyorum ," buyurdu .


 Etiketler: düşmandan kurtulmak için dua , düşmandan kurtulmak için okunacak dua , düşmandan kurtulmak için , düşmandan kurtulmak , düşmanın helakı için dua , düşmanın helakı için okunacak dua , düşmanın helak olması için dua , düşmandan kurtulmak için dua , düşmanın helakı için , helakı için dua


Şifalı Dualar

Bu Kategorideki Diğer YazılarSağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp