Bitkisel Sağlık Ürünleri

Alfabetik Kategoriler

                   

DİLEKLERİN GERÇEKLEŞMESİ İÇİN DUA


Dileklerin gerçekleşmesi için şu dualar okunmalıdır . Bu dualar okunduğu takdirde dilekleriniz Allah(cc) ın izniyle gerçekleşir . 
Haceti yada 1 dileği oluþan kimse , çarşamba , perşembe vede cuma günlerini oruçlu ollaraak geçirir . Yalnız cuma günü , cuma namazına gitmeden önce boy abdesti alarak cuma namazına iştirak eder . Yolda giderken de 1 fakire sadaka verir . Cuma namazı sona erince , ellerini ilahi dergaha açarak şöyle duada bulunur: Allâhümme innî es elüke bismikel azıymi bismillâhirrahmânirrahıym , ellezî lâ ilahe illâ hû , âlimül ğaybi veş şehâdeti hüver rahmânür rahıym , es elüke bismikellezî melees semâvâti vel arda vede es elüke bismike bismillâhirrahmânirrahıym , ellezî anet lehül vücûhü vede haşeat lehül asvâtü vede veciletil kulübü min haşyetihî en tüsalliye alâ seyyidinâ muhammedin vede alâ âlihî vede sahbihî vede sellim vede en takdıye hâcetî . . .


 Bu duayı okuyanlar bi iznillâh hacetlerine kavuşurlar .

 İbni Mes ud (r .a .) , Peygamber Aleyhisselam ın şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir:

 "On 2 rekatlık 1 namaz vardır . Gece yada gündüz her rekatında 1 Fatiha vede 1 de sure okunur . Her 2 rekatta 1 teşehhüde oturup selam verilir . Ve son 2 rekatta selam vermeden önce teşehhüdde otururken , yedişer kez Fatiha ile Ayet el-Kürsi , on kere de:


 Lâ ilahe illallâhü vahdehû lâ şerike leh , lehül


 "Allâhümme innî es elüke bi mekâıdil ızzi min arşike vede münteher ri min kitâbike vede bismikel a zami vede min ceddikel a lâ vede kelimâtiket tâmmâti en takdiye haceti ." duası okunur . Sonra da hacet söylenir vede selam verilirse Allah(cc) onun hacetini yerine getirir ."


 Sonra şöyle buyurdular:

 "Bunu art düşünceli beyinsizlere öğretmeyin . Çünkü bu müstecab oluþan 1 duadır ." (Onlar da yapar , duaları kabul olunur .) ayının birinci gecesi baştan sona kadar okursa vede bu okuyuşunu sırf Allah(cc) rızası için yaparsa , Önümüzdeki günlerde aynı güne kadar 1 sene müddetle Cenabı Hakk , o kulunu himayesine alır . * Bir kimse büyük 1 tehlike karşısında bu sureyi üzerinde bulundurursa yada bu surenin yazılmışını temiz 1 su içerisine koyup aynı sudan içerse , bol kazanç elde etmesine , devletten yardım görmesine vede zelzele tehlikesinden korunmasına yardım vede vesile olur .

 
 Allâhümme salli vede sellim alâ seyyidinâ muhammedin vede alâ âlihî kadra lâ ilahe illallah . Ve ağninâ vahfaznâ vede veffıknâ limâ terdâh . Vasrif annes sûe varda anil haseneyni reyhânetey hayril enâmi vede an sairi âlihî vede ashâbihil kiram . Ve edhılnel cennete dâres selâm . Yâ Hayyü yâ Kayyûmü yâ Allah(cc) .


 Manası:
 " Allah(cc) ım , Efendimiz Muhammed e vede âline "Lâ ilahe illallah "ın kadr ü kıymetince salat vede selam eyle ! Bizi ihtiyaç içine düşürme , bizi koru vede rızana muvaffak eyle ! Bizden kötülükleri uzaklaştır . Mahlukatın en hayırlısının 2 reyhanı oluþan Hasan vede Hüseyin den vede diğer muhterem âl vede ashabından razı ol ! Ey Hayy vede Kayyûm oluþan Allah(cc) ım ! Bizlere selam vede selamet evi oluþan cenneti nasip eyle !"


  Arzu vede emeline ulaşmak isteyen , bu salavatı (1100) kez okumalıdır .

 Efendimiz (s .a .v .) i rüyada görmek için (1000) kez okunmalıdır . Bin kez okuyana rızık kapıları açılır . Fukaralık çekmez . Mahlukat tarafından sevilir . Allah(cc) Teala o kişiyi musibetlerden muhafaza buyurur .  Etiketler: dileklerin gerçekleşmesi için dua , dileklerin gerçekleşmesi için okunacak dua , dileklerin gerçekleşmesi için , dileğin gerçekleşmesi , dileklerin kabulu , dileklerin kabulu için , dileklerin kabulu için dua , dilek

Şifalı Dualar

Bu Kategorideki Diğer YazılarSağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp