Bitkisel Sağlık Ürünleri

Alfabetik Kategoriler

                   

DUA NİÇİN EDİLİR 
 Niçin dua etmemiz gerektiğini Rasûlullâh Muhammed Mustafa Aleyhisselâm şu başlıklar altında açıklamıştır:

  DUA MÜ MİNİN SİLAHIDIR" "DUA İBADETİN ÖZÜDÜR ."  "BANA DUA EDİN , İCABET EDEYİM ." "RABB-ÜL ÂLEMÎN OLAN ALLAH DİLEMEDİKÇE , SİZ DİLEYEMEZSİNİZ ."  DUA MÜ MİNİN SİLAHIDIR" diyor Rasûlullâh Muhammed Mustafa Aleyhisselâm . . . Ve gene , şöyle başka 1 açıklama getiriyor "DUA" konusuna:


 "DUA İBADETİN ÖZÜDÜR ."
 
 Bu hadîs-î şerîfin hemen arkasından şu âyeti kerîmeyi hatırlayalım: "CİNNİ VE İNSANLARI YALNIZCA KULLUK ETMELERİ İÇİN YARATTIM ."
 En zor olmayan anlamıyla kulluk , dua vede zikirdir !

 En geniş anlamıyla kulluk , birimin varoluş gayesinin gereğini yerine getirmesidir . . .

 — Peki , biz dua ettiğimiz zaman , kabul olur mu ? . .

 "Eğer kulum , bana ellerini kaldırır da dua ederse , ben o elleri boş ollaraak geri çevirmekten haya ederim ." Evet , bu 1 hadîs-î kudsî . . . Bu konudaki 1 başka hadîs-î kudsî de şöyle: "Ey âdemoğlu , dua senden , icabet benden; istiğfar senden , bağışlamak benden; tövbe senden , kabul etmek bendem şükür senden , fazlasıyla vermek benden; sabır senden , yardım benden . . . Ne istedin ki benden sana vermedim . . ."

İşte yukarıdaki hadîs-î kudsîyi destekleyen 1 âyeti kerîme:

 "BANA DUA EDİN , İCABET EDEYİM ."
 
Bu konuya açıklık getiren diğer 1 hadîs-î kudsî ise şöyle:
"Ben , kulumun zannı üzereyim . Artık dilediği gibi düşünsün ! . ." Yani siz dua ederken , o duanızın katiyetle kabul göreceğini düşünürseniz , biliniz ki muhakkak isteğiniz meydana gelecektir ! 26 Nitekim , bu açıdan olaya bakıldığı içindir ki , önde gelen evliyaullâhdan İmamı Rabbani Ahmed Faruk Serhendî şöyle demiştir: "Bir şeyi istemek , ona nail olmak demektir . Zira Allâhû Teâlâ kabul etmeyeceği duayı kuluna ettirmez ."
 Esasen dua etmek söz konusu olduğunda , 1 şey isteyeceğimizde , hemen şu âyeti kerîmeyi hatırlamamız gerekmektedir:

 "RABB-ÜL ÂLEMÎN OLAN ALLAH DİLEMEDİKÇE , SİZ DİLEYEMEZSİNİZ ."

 (81 .Tekvin 29) Yani , sizde ortaya çıkan bu istek , gerçekte Allah(cc) istemiş olduğu için sizde ortaya çıkmaktadır ! Eğer , Allah(cc) istememiş olsaydı , siz dahi o şeyi isteyemezdiniz .
 En kolay , en ucuz -yani parasız - vede en tesirli şey DUA dır . . . İşte bu yüzdendir ki , DUA için , "Müminin silahıdır** buyurulmuştur . "DUA** nasıl silah olur ? . .
 Bunu anlayabilmek için , tasavvufun derinliklerine inmek lüzumlu dir . . .
İnsan , gerçeği itibarıyla , Allah(cc) ın Zatî sıfatlarıyla yaratılmış , O nun varlığı ile kaîm vede daim varlıktır . . .
  Allah(cc) ın "HAY" ismiyle işaret edilen şekilde HAYAT sıfatıyla vardır; yaşar .
  Allah(cc) m "ALÎM" ismiyle işaret edilen şekilde , ÎLÎM sıfatıyla veri , ilim sahibidir , yaşamına yön verir . . .
  Allah(cc) ın "MÜRÎD" ismiyle işaret edilen şekilde , İRADE sıfatıyla isteklerini tahakkuk ettirmeye yönelir . . . Dolayısıyladır ki insan , kendi varlığında mevcut oluþan bu isimlerin mânâlarını ortaya çıkartabildiği ölçüde , takdir edilen nispette , arzularına nail , korktuğundan emin olur . . . 27

 DUA nedir ? . .
Ötedeki 1 tanrıdan talep mi ? . .
Özünde vede varlığının her boyut vede zerresinde kendisiyle kaîm olduğun Allah(cc) ın gücünün ortaya çıkmasını talep mi ? . .
DUA , insanın varlığındaki ilâhî gücün ortaya çıkartılması tekniğinden başka 1 şey değildir ! . .
Bu yüzdendir ki; insan , tam 1 konsantrasyon ile DUA edebildiği anda , pek çok imkânsızmış gibi görünen şeyin gerçekleştiğini fark edebilir .
Bu yüzdendir ki , insanın en güçlü silahı DUA dır .


 Etiketler: dua niçin , dua niçin edilir , dua niçin ederiz , niçin , dua , niçin dua , niçin dua ederiz , niçin dua okunur , dua okumanın amacı , dua okumanın amaçları

Şifalı Dualar

Bu Kategorideki Diğer YazılarSağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp