Bitkisel Sağlık Ürünleri

Alfabetik Kategoriler

                   

DARGIN EŞLERİN BARIŞMASI İÇİN DUA


 Eşlerin aralarında anlaşmazlık , küslük , dargınlık vb münasebetler olduğu vakit dargın eşlerin barışması için Bakara Suresi nin son ayetleri oluþan "Amenerrasülü" tavsiye edilir .

 Dargın Eşlerin Barışması İçin Dua

 Amener resûlü bimâ ünzile ileyhi min rabbihî vel mü’minûn . Küllün âmene billâhi vede melâiketihi vede kütübihi vede rusulih; lâ nuferriku beyne ahadin min rusulih . Ve kâlu , semi’na vede etâ’na , gufraneke rabbena vede ileykel masıyr .

 Lâ yukellifullahu nefsen illâ vüs’aha , leha ma kesebet vede aleyha mektesebet . Rabbena lâ tuahızna innesiyna ev ahta’na . Rabbena vede lâ tahmil aleyna ısran kemâ hameltehu alelleziyne min kablina . Rabbenâ vede lâ tuhammilna ma lâ tâkatelena bih . Va’fuanna , vağfirlena , verhamna . Ente mevlâna , fansurna alel kavmil kâfiriyn .


  Mana ı:
 Rasûl , rabbinden kendisine inzâl olana iman etti . Hepsi de (mü’minlerin) , iman ettiler Allâh ile , Allâh’a; meleklerine; kitaplarına; resûllerine . Rasûllerim arasında fark görmediler; işittik vede itâat ettik , mağfiretini isteriz rabbimiz , dönüşümüz sanadır dediler .

 Allâh kimseye teklif etmez kapasitesi dışındakini . Yaptığınızın kazancı da sizedir , kaybı da ! . . Rabbimiz , unutursak yada hataya düşersek bizi bundan mesûl tutma . Rabbimiz , bizden evvelkilere yüklemiş olduğun ağır yükleri bize yükleme . Rabbimiz güç yetiremiyeceğimiz görevlerle görevlendirme . Bizleri affeyle , bağışla , acıma buyur . Bizim mevlâmızsın , gerçeği örtenlere karşı bize zafer ihsan et ! . .


 Etiketler: dargın eşlerin barışması için dua , dargın eşlerin barışması için okunacak dua , dargın eşlerin barışması , eşlerin barışması için dua , eşlerin barışması için okunacak dua , eşlerin arasını , eşlerin arasını düzeltmek için , eşlerin arasını düzeltmek için dua , küslük , dargınlık , küslük için , dargınlık için , küslük için dua , dargınlık için dua


Şifalı Dualar

Bu Kategorideki Diğer YazılarSağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp