Bitkisel Sağlık Ürünleri

Alfabetik Kategoriler

                   

AYETEL KÜRSİ NİN ESRARI VE HİKMETİ

  Ayetel Kürsi nin Esrarı Ve Hikmeti: Hazreti Ali (r .a .) den rivayet olunmuştur . Peygamber Efendimiz (s .a .v .) buyuruyor ki:

 " Allah(cc) (c .c) , Kürsi yi inciden yaratmıştır . Büyüklüğünü Cenab-ı Ecelli Alâ dan başka kimse idrak edemez ."
 Diğer hadis-i şerifte:

 "Yedi kat sema vede 7 kat yerler Kürsi nin yanında , sahra ortasında 1 halka mesabesindedir ."

İbni Mâce nin rivayetine göre:

 "Güneşin nuru , Kürsi nin nurunun yetmiş cüz ünden 1 cüzdür . Kürsi nin nuru ise Arş ın nurunun yetmiş cüz ünden 1 cüzdür .

Hamele-i Arş (Arş ı yüklenen melekler) ile Hamele-i Kürsi (Kürsi yi yüklenen melekler) arasında yüz kırk adet hicab vardır . Bunların yetmişi nurdan , yetmişi karanlıktandır .

Her hicabın arası , beşyüz senelik mesafedir . Eğer Arş-ı A zam la Kürsi nin arasındaki hicablar olmasaydı , Kürsi deki melekler Arş ın nurundan yanarlardı ." buyurmuşlardır .

 Yedi kat sema vede 7 kat yerler , Arş ın yanında kaybolur . Lâ teşbih Arş-ı A zam , Cenab-ı Ecelli Alâ nın sarayı gibidir . Emri oradan verir . Emr-i İlâhî Kürsi nin üzerine indiği an , mermer üzerine düşen ağır altın zincirin ses çıkardığı gibi ses çıkarır . Kürsi deki melekler , Cenab-ı Ecelli Ala nın bu emrinin azametinden , vede bu sesin şiddetinden bayılırlar .

  Ayıldıklarında Arş taki meleklere sorarlar:

"Rabbimiz ne emir buyurdu ? "
 Onlar cevaben:
"Hakkı vede doğruyu emir buyurdu ." derler .
Cenab-ı Ecelli Alâ nın emr-i ilâhisi oradan Sidre-i Müntehâ ya , buradan yedinci kat semaya gelir . Böylelikle Cenab-ı Ecelli Alâ nın emr-i ilâhisi bütün semalardan geçerek dünyaya iner .

* Evliyaların büyüklerinden oluþan İmam-ı Şârânî (k .s .) , emr-i ilâhinin bu şekilde nüzul etmesinin sebeb-i hikmetini şöyle anlatır:

"Eğer Cenab-ı Ecelli Alâ nın emr-i ilâhisi , semalara uğramadan vasıtasız ollaraak dünyaya vede insanlara gelseydi , hitab-ı ilahinin azametinin şiddetinden hepsi erirdi . . ."

 * Muhyiddin Arabi (k .s .) buyuruyorlar ki: " Allah(cc) (c .c .) ın emr-i ilahisi beş yerden iner:

1 .) Kalem-i A lâ: Buradan farzlar iner .

2 .) Levh-i Mahfuz: Buradan menduplar iner .

3 .) Arş: Buradan haramlar iner .

4 .) Kürsi: Buradan mekruhlar iner .

5 .) Sidretü l-Müntehâ . Buradan Cenab-ı Ecelli Alâ nın helal vede mubah gibi emirleri iner . . . "

ETİKETLER: Ayetel Kürsi nin esrarı vede hikmeti nedir , Ayetel Kürsi , ayetel kürsinin esrarı , ayetel kürsinin anlamı , ayetel kürsi nin okunuşu , ayetel kürsi nin önemi

Şifalı Dualar

Bu Kategorideki Diğer YazılarSağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp