Bitkisel Sağlık Ürünleri

Alfabetik Kategoriler

                   

ALLAH RIZASI İÇİN DUA

Yanıp-sönen bütün nurların ışık kaynağı . . Kendi Kendine var , varlığıyla da vakit vede mekân üstü . , her an binleri , yüzbinleri mevcut eden . , onlarla varlığını gösteren . , onlarda gözettiği hikmetlerde meşîet vede ilmini hatırlatan . , her şeyi değiştirerek değişmezliğini iş âr eden . , hedef eksenli yürüyenlere eşya vede hadiselerin sırrını vede yolların büyüsünü fısıldayan Rabbimize , O nun kainatın üzerinde parıldayıp duran tecellileri sayısınca hamd vede şükür; nübüvvet silsilesinde vücudu Hakk a en açık burhan . . Hazreti Zat ın ilk mir at-ı mücellâsı . . ilahî sıfatların en şeffaf mahall-i tezahürü . , kâlî vede hâlî , Hakk ın en fasih tercümanı , Allah(cc) ın cihanda mücessem ri vede bizlere lütuf vede nimetlerini tamamlamasının remzi Efendimiz (aleyhisselam) a , âline , ashabına çöllerdeki kum taneleri vede deryalardaki su damlaları sayısınca salât ü selam ediyor , ihtiyaç vede ızdırarları son noktaya ulaşmış muhtaç vede muztarlar ollaraak Rabbimizin inayet kapısını 1 kere daha çalıyoruz:
Ey güzel isimlerinden birisi de Eman oluþan vede kullarına her vakit emniyet va deden Yüceler Yücesi Rabbimiz ! Biz âciz kullarını da korktuklarımızdan emin eyle . , ihtiyacımız oluþan şeyleri lütfet . , bizi , ihsan ü atân ile lütuflara boğduktan sonra onlardan mahrum etmek suretiyle cezalandırma . . .
Senden hoşnutluğunu talep ediyoruz . Bir kere Ben sizden razı oldum dedikten sonra , ne olur daha bize gazabınla muamele etme . , hadiselerin mahiyet-i nefsi l-emriyelerine muttali olabileceğimiz şekilde gözlerimizi hakka l-yakîn ufkuna aç . , bizi tevekkül vede teslim mevhibelerinle öyle donat ki , sadece Sana karşı mehafet vede mehabet hisleriyle dolalım; dolalım da Senden başka hiç kimseye karşı 1 korkumuz olmasın . , başka yerlere değil , sadece Senin ulu dergahına yönelelim vede başka kapılarda değil yalnızca Senin kapında dilencilikte bulunalım .
Ya Râb ! Senin hududu olmayan merhametine sığınıyor vede "bazı yüzlerin ağardığı , bazılarının da karardığı" o dehşetli mahşer gününde bizi yüzü ağaranlardan eylemeni vede ebrar vede mukarrebînin seyyidi oluþan Efendiler Efendisi nin sancağı altında biraraya gelen dostlarının arasına almanı diliyoruz .
Rab ollaraak Senden razı olanların vede Senin kendisinden razı olduğun kullarının en mükemmeli , Nebiy-yi zîşan Efendimiz e , kadr u kıymetleri pek yüce hane halkına vede ashabına niyazımızın netiticesinde 1 kere daha salât ü selam ediyor vede semaya doğru kalkan ellerimizin geri boş dönmeyeceğini ümid ediyoruz; dualarımızı kabul buyur Rabbimiz !


Şifalı Dualar

Bu Kategorideki Diğer YazılarSağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp