Bitkisel Sağlık Ürünleri

Alfabetik Kategoriler

                   

ALKOLÜ BIRAKMAK İÇİN DUA


 Kadeh Duası nı alkol müptelası oluþan kişinin bardağına su koyup üzerine 7 kez okunurak  içirilir ise bu uygulama kişiye üç kez tekrar ettirilirse o kimseden o hastalık uzaklaşmış olur .


 Kenz´ül-Ars vede Kadeh Duasi

 BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
 Lâ ilâhe illellâhül melikül hakkul mübîn . La ilâhe illellahül hakemül adlül metîn . Rabbünâ vede rabbü âbâinel evvelîn . La ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minez zâlimîn .Lâ ilâhe illellâhü vahdehû lâ şerîke leh , lehül mülkü vede lehül hamdü yuhyî vede yumîtü vede hüve hayyül lâ yemûtü ebeden biyedihil hayru veileyhil masîru vede hüve alâ külli şey’in kadîr . Ve bihî nesteînü vede lâ havle vede lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm . Lâ ilâhe illellâhü şükran li ni’metih .Lâ ilâhe illellâhü ikrâran bi rubûbiyyetih . Ve sübhânellâhi tenzîhen li azametih . Es’elükellâhümme bi hakkısmikel mektûbi alâ cenâhı cibrîle aleyke yâ rab . Ve bihakkısmikel mektûbi alâ cenahı mîkâîle aleyke yâ rab . Ve bi hakkısmikel mektûbi alâ cebheti isrâfîle aleyke yâ rab .Ve bi hakkısmikel mektûbi alâ keffi azrâîle aleyke yâ rab . Ve bi hakkısmikellezî semmeyte bihî münkeran vede nekîran aleyke yâ rab . Ve bihakkısmike vede esrâri ıbâdike aleyke yâ rab . Ve bihakkısmikellezî temme bihil islâmü aleyke yâ rab . Ve bihakkısmikellezî telekkâhü âdemü lemmâ hebeta minel cenneti fe nâdâke fe lebbeyte düâehü aleyke yâ rab .Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî şîtü aleyke yâ rab . Ve bihakkısmikellezî kavveyte bihî hameletel arşî aleyke yâ rab . Ve bihakkısmikelmektûbî fittevrâti vel incîli vezzebûri vel fürkâni aleyke yâ rab . Ve bihakkısmike ilâ müntehâ rike alâ ıbâdike aleyke yâ rab . Ve bihakkı temâmi kelâmike aleyke yâ rab . Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî ibrâhîmü fecealtennâra aleyhi berden vede selâmen aleyke yâ rab . Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî ismâîlü fe necceytehû minezzebhı aleyke yâ rab .Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî ishâku fe kadayte hâcetehû aleyke yâ rab . Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî hûdü aleyke yâ rab . Ve bihakkısmikellezî deâke bihî ya’kûbü fe ra dedte aleyhi basarahû vede veledehû yûsüfe aleyke yâ rab . Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî dâvüdü fe cealtehû halîfeten fil ardı vede elente lehül hadîde fî yedihî aleyke yâ rab . Ve bihakkısmikellezî deâke bihî süleymânü fe a’taytehül mülke fil ardı aleyke yâ rab . Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî eyyûbü fe necceytehû minel gammillezî kâne fîhi aleyke yâ rab . Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî îsebnü meryeme fe ahyeyte lehül mevtâ aleyke yâ rab . Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî mûsâ lemmâ hâtabeke alettûri aleyke yâ rab . Ve bihakkısmikellezî nâdetke bihî asîyetümraetü fir’avne fe razaktehel cennete aleyke yâ rab . Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî benû isrâîle lemmâ câvezûlbahra aleyke yâ rab . Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihil hıdıru lemmâ meşâ alel mâi aleyke yâ rab . Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî muhammedün sallallâhü aleyhi vede selleme yevmel ğâri fe necceytehû aleyke yâ rab . İnneke entel kerîmül kebîru . Hasbünellâhü vede ni’mel vekîl . Ve lâ havle vede lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm . Ve sallallâhü alâ seyyidinâ muhammedin vede alâ âlihî vede sahbihî vesellem .


 Etiketler: alkolü bırakmak için dua , alkolü bırakmak için okunacak dua , alkolü bırakmak için , alkolü bırakmak , alkol , içkiyi bırakmak için dua , içkiyi bırakmak için okunacak dua , içkiyi bırakmak için , içkiyi bırakmak , bırakmak için dua , bırakmak için okunacak dua , dua , dualar , okunacak dua , içki

Şifalı Dualar

Bu Kategorideki Diğer YazılarSağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp