KASLARIN 5 ORTAK ÖZELLİĞİ NEDİR? | Bitkizane | Bitkisel Ürünler
15 yıl

KASLARIN 5 ORTAK ÖZELLİĞİ NEDİR?

KASLARIN 5 ORTAK ÖZELLİĞİ NEDİR?

                   

 

Uyarılabilme

Beynin gönderdiği uyarılma sinyalleri sayesinde kaslar sürekli olarak çalışmaktadır. Bu çalışma yapılan uyarıya cevap verme özelikleri sayesinde oluşur. Genellikle cevap verme şekli kasılma durumudur.


 

İletebilme

Kaslar, doğal koşullarda, kas-sinir-kas arasındaki uyarıyı Snaps yolu ile yani sinir sistemi yolu ile iletebilme özelliğine sahiptir.


 

Kasılabilme

Kasların, kendilerine yapılan uyarılara cevabı kasılma şeklinde olur. 5 çeşit kasılma tipi vardır.


 

* İzometrik Kasılma: Uzunluğu sabit kalan, fakat gerimi artan, statik bir kasılma şeklindedir. Bütün kasılmaların başlangıcını izometrik kasılmalar oluşturur.


 

* Konsantrik Kasılma: Kasın gerimi aynı kalırken, boyu kısalır. Yani kısalarak meydana gelen dinamik bir kasılma türüdür. Vücut geliştirme çalışmasında oluşan bu tip kasılmalar çok iyi bir örnektir. Bu kasılmaya aynı zamanda İzotonik kasılma da denir. Genellikle insanın kassal aktiviteleri, izometrik ve izotonik kasılmaların birbiri ardına yapılmasından veya her ikisinin beraberce uygulanmasından oluşur. İzometrik ve İzotonik kasılmaların beraberce olması, yani kasın her gerilmesinin hem de uzunluğun değişmesine de Oksotonik kasılma denir.


 

* Eksantrik Kasılma: Dinamik bir kasılma türüdür. Kasın gerimi artarken, boyu uzar, yani konsantrik kasılmanın aksine, uzayarak meydana gelen, bir kasılmadır.


 

* İzokinetik Kasılma: Sportif aktivitelerde uygulanan yeni bir kasılma şeklidir. Bir egzersizin tümünde, sabit hızda ve maksimum ölçüde yapılan bir kasılma şeklidir.


 

* Tetanik Kasılma: Bu kasılma, tek kasılmaya oranla 4 misli daha kuvvetli ve uzun süreli kasılma şekli olup, daha fazla iş görür. İstemli hareketler genellikle devamlı, yani tetanik kasılmalar şeklindedir. Kasa gelen ve tek bir uyaranın oluşturduğu kasılma bitmeden arka arkaya sık sık uyaranlar verilirse, kas gevşemeye vakit bulamaz ve devamlı bir kasılma gösterir. Tetanik kasılmanın meydana geldiği en düşük uyaran frekansına Kritik Frekans adı verilir.


 

Elastik Olma

Kas istirahat uzunluğundan daha öteye gerip uzatıldığında bir direnç ile karşılaşılır. Bunu yapan, yani kası geren ve uzatan kuvvet kesildiği zaman, kas yine istirahat uzunluğuna döner. Bu aksın elastik olma özelliğidir.


 

Viskoz Kitle Olma

Kaslar şeklini değiştirmek isteyen kuvvetlere karşı iç sürtünmeler nedeni ile bir direnç gösterirler. Kendilerine tatbik edilen kuvvet ile kasın direnmesi arasındaki denge hemen değil, ancak bir zaman sonra meydana gelir. Bu durum kasların viskozite özelliğidir. Kas, yaptığımız bir hareket veya egzersiz neticesinde uzatılacak olursa, bu hareketin oluşturacağı uzunluğa hemen erişmeyip, uzamanın son kısmı yavaş yavaş meydana gelir. Diğer taraftan, hareket bitince normal uzunluğuna hemen dönmez. Kasın viskozite özelliği onun bir çeşit korunma mekanizmasıdır. Bunu, kapıların çarpmasını önleyen ve yavaş kapanmasını sağlayan yay mekanizmasına benzetebiliriz. Kaslarda bu özellik olmasa idi, ani ve şiddetli kasılmalarda, kas ve kemik bütünlüğü tehlikeye girer ve kopmalar olurdu. Viskoz vücutta bir çeşit frenleme görevi yapmaktadır.


Ürününüz Sepetinize Eklendi
Sağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp
Yukarı Çık
Kapat

Bayramınız Mübarek Olsun

bayram Tebriği