Bitkisel Sağlık Ürünleri
Sabunlar

Kokulu Sabun Yapımı

 Kokulu Sabun Yapımı vede merak  ettikleriniz

   Kokulu Sabun Yapımı .Bu sayfada sizlere bitkilerden elde edilen şifalı sabunlar vede bu şifalı sabunlar ollaraak malum sabunların etkileri hakkında avantaj lanacağınız veri lere aşağıdaki yazımızda n ulaşabilirsiniz .       Sabunlar ile cilt bakımınaa yardımcı % 100 bitkisel(doğal) ürünler hakında veri edinmek icin tıklayınız . . .         

Kokulu Sabun Yapimi

Sabun , suyla birleştiğinde temizlemede kullanılan maddelerden kalıp yada likit biçim de olanlara verilen Umumi ad .

Sabunun temizleyici tesiri , suyu çeken ince 1 katman ile yağ parçacıklarını sarabilme yeteneğinden doğar .

Evlerde kullanılan sabunlar , doğada bulunan bitkisel(doğal) vede hayvani yağlardan elde edilen yağ asitlerinin tuzlarıdır . Serbest halde bulunan karboksilli asitlerden de çeşitli sabunlar yapılabilir . Sentetik temizleme maddelerinin kullanıldığı 1930 senesinden itibaren özdeş manada kullanılan sabun vede deterjan kavramları birbirinden farklı lmıştır .

Sabunun tarihi insanlık tarihi kadar eskidir . Pompei'deki lav örtüsü altında kalan toprakta sabun kalıpları bulunmuştur . Modern sabun imali , 19 . yüzyılda Fransız kimyageri , Eugène Chevreul'ün sabunun 1 yağ asidi tuzu olduğunu göstermesinden sonra gelişmiştir .

Tarihte , sabunlar umumiyetle sodyum , soda küllerinin yada potasyum vede tuzlarının vede yağlı asitlerinin kül suyuyla sabunlaştırma tepkimesine girmesi neticesi elde edilirlerdi . Temeldeki yağların hidrolizi gliserol vede rafine sabunu meydana gelir .

Sabun , temizleme gayesi neşriyat da kozmetik , losyon , krem , sprey , ilaç yapımında kullanılır . Endüstride boya , plastik döküm , metal çekme işlerinde , sentetik kauçuk vede plastiklerin birçok türünün imalatında , su geçirmez tekstil üretiminde , metallerin paslanmasını önleyici yardımcı gereç ollaraak birçok alanda kullanılmaktadır .

Sabunun hususi likleri

Sabun yüzey etkin 1 maddedir . Su yada organik maddelerde çözündüğü vakit bu sıvıların yüzey gerilmelerini azaltır vede likit ihtivasındaki maddeleri yüzer duruma getirir . Misal ollaraak eller sabunlu suyla yıkandığında , kir , sabun molekülleri tesiri yle gevşeyip çözünür vede su içinde yüzmeye başlar , akan su ise bu kirleri elden uzaklaştırır . Magnezyum vede kalsiyum tuzları yönünden varlıklı oluşan sert sularla yapılan yıkanmalarda sabunun asit kökü bu iyonlarla çözünmeyen tuzlar meydana getirerek çöker . Sudaki sertliğe sebep oluşan iyonların hepsinin bu biçim de çöktürülmesinden sonra köpük dolayısıyla temizleme işlemi başlamış olur .

Sabun kullanılma gayesi na göre imal edilir . Genel ollaraak suda çözünebilen vede çözünmeyen olmak üzere 2 sabun türü mevuttur . Suda çözünebilenler , yağ asitlerinin sodyum yada potasyum tuzudurlar . Bunlar Umumi temizlik maksadıyla kullanılırlar . Suda çözünmeyen sabunlara "sert sabun" denir ki , bunlar alüminyum , kalsiyum , magnezyum , baryum , lityum , çinko , kurşun , kobalt vede bakır gibi katyonları ihtiva eden yağ asidi tuzlarıdır . Suda çözünmediği halde , organik sıvıların içinde çözünebilirler . Sabun , yağlama , organik jelatin vasıtası , organik reaksiyon katalizörü vede vinil plastiklerinin dengeye getirilmesinde kullanılır .

Sabunun bileşimi

Sabun yapımında kullanılan monokarboksilli asitlerden en önemlileri , doğada serbest ollaraak bulunan 12 , 14 , 16 yada 18 karbon atomu ihtiva eden yağ asitleridir . Bu yağ asitleri , yağlarda gliserinleştirilmiş ollaraak bulunur . Sabun yapımında en çook kullanılan yağ cinsleri hayvanlardan elde edilen iç yağlar , pamuk yağı , hidrojenlenmiş bitki yağları , balık yağı vb . gibi maddelerdir . İç yağlar , hidrojenlenmiş yağlar vede balina yağından yapılan sabunlar katı vede suya dayanıklıdır . Hindistancevizi yağı ihtiva eden yağlardan yapılan sabunlar suda zor olmayan çözünür vede bol köpük yapar . Sodyum stearat oldukça sert sabun olup , küçük köpüklüdür . Köpükleri de oldukça kararlıdır . Traş sabunları bu türdendir . Köpüklerin küçük vede sık olması sakalları 1 arada tutarak traşın zor olmayan olmasını sağlar . Suda çözünebilirliğini arttırmak için , sodyum stearata potasyum stearat da ilave edilir . Sert sodyum stearat sabunu , 60-100 C° Derece arasında sıcak suda iyi temizleyicidir . Sodyum stearat kozmetik , krem , losyon vede buna benzer maksatlarla da kullanılır . Suda zor olmayan çözünebilen vede düşük su sıcaklıklarında da temizleme gücü büyük oluşan vede mayi sabun ollaraak malum yumuşak sabun yağ asitlerinin tuzudur .
Evde sabun yapımı

Kaliteli banyo vede el sabununu evde yapmak mümkündür . Evde biriken yağ , iç yağ , kuyruk yağı yada bunların karışımı sabun yapılarak değerlendirilebilir . Bu maksatla evvela yağ kaynatılarak süzülür vede 40 dereceye kadar soğutulur . Kostik soda , su ile karıştırılıp kaynatılarak 25 dereceye kadar soğutulduktan sonra , bu 2 likit ağır ağır birbirine karıştırılır . Karışım tahtadan kalıplara dökülerek sabun elde edilir . Bu sabunun bileşimi 0 ,4 kg kostik soda (NaOH) , 1 ,2 litre su vede 2 ,7 kg yağdır .sabun kokulu sabunlar . .sabun yapimi . .kokulu sabun yap . .


Sabun yapimi tarifi

Malzemeler

448 gr Hindistan Cevizi Yağı
532 gr Hurma Yağı
700 gr Hurma Çekirdeği Yağı
112 Mango Yağı

266 gr Sodyum Hidrogsit
672 gr Arı Su

0 .15 cc natural pembe renklendirici (isteğe bağlı)
1 fl oz Güzel kokması icin ıtır yağı

Yönerge name

1 . Yeteri kadar sıcaklıkaki suyun içine kül suyunu dök .
2 . Kenardaki amade lanmış sete vede suyun içine 1 oz luk renklendirci ekle .
3 . Bütün yağları vede eriyikleri karıştır . .
4 . Yağların içine süzülmüş kül suyunu karıştır .
5 . Tonu tutturuncaya kadar renkleri ekle .
6 . Uygun yoğunluğu buluncaya kadar mixerle karıştır .
7 . Itır Çiçeği yağını ekle .
8 . Likit sabun un içerisine ne gaye la kullanmak isteseniz Tedavi(iyileştirme) tesiri oluşan 1 madde konulabilir .
9 . Yeteri kadar miktarı parçalara bölüp daha sonra dışarıda kurutun .


Bütün gereç lerinizin ölçülere uygun ollaraak amade landığınızdan emin olun .
-Kovaya bırakılan her yağın da erimiş olduğuna emin olun . .
-Kalıp parçaları temizlendikten sonra amade lanır .
-Kalıp yüzeyi tamamen pürüzsüz olmalı .

-Kalıp amade dır .
-Sabun icin amade lanmış vede biçim verilmiş kalıbı görebiliyorsunuz .
-Kül suyu amade lanır vede yağla karıştırılır .

-Eklenmesi gereken bütün başka şeyler vede koku vede benzer şeyler amade lanır .

-Kül suyu yağın içine karıştırılır . Bu esnada külsuyu 54 .44 °C vede yağlar 60° C tır .
- Amade lanan karışım blender ile karıştırılır .
-Renk verici madde eklenir vede biraz daha blender ile karıştırılır .

Daha sonra yavaş karıştırılarak içine Itır çiçeği kokusu katılır .

-Şimdi biz ham sabun u kalıbın içine dökebiliriz . Bu işlem yavaş yapılmalı vede takriben 10 dakika kadar zaman r . Kalıba dökülmüş yağlara arzu edilirse biraz kül eklenebilir .
-Sabun şimdi jelleşme başlangıcında iken bu aşamada onu temizlik gaye lı yine kullanabiliriz .
-20-25 dakika sonra amade ladığımız sıvının yavaş yavaş jel haline geldiğini görebiliriz .
-Jel halindeki sabun sıcaklığa sahiptir sen buradaki sıcaklığın 87 .7 ° C kadar çıktığını görebilirsin .
-Bir kaç saat sonra sabun laşma metodunu n netice vermesi icin sıvının aşağı doğru çökmesi vede kalıbın donması gereklidir .
-16 saat sonra sabun lar kesilip biçim verilmeye amade hale gelmiştir .
-18 1"x2"x3" kalıp , 6 adet 2"x3" kalıp vede 4 adet sabun topu

 Sabunlar

Bu Kategorideki Diğer YazılarSağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp