Bitkisel Sağlık Ürünleri
Pırasa Tohumu

Pırasa Tohumu Bitkisi

Pırasa Tohumu Bitkisi             Pırasa Tohumu Bitkisi; Pırasa Kökleri Tarlada Amade lanan Tahta Ve Masuralar Üzerine Sıra Arası 30 Cm , Sıra Üzeri 15 Cm Olacak Biçim de Açılan Çukurlara Dikilir .Dikimden Önce , Dikim Kolaylığı Sağlamak Amacıyla Kök Ve Yaprakların 1/3 Ü Kesilerek Budama Yapılmalıdır .


Pırasa Tohumu Bitkisi


KÖK VE YAPRAK BUDAMASI
Pırasa kökleri tarlada amade lanan tahta vede masuralar üzerine sıra arası 30 cm , sıra üzeri 15 cm olacak biçim de açılan çukurlara dikilir .Dikimden önce , dikim kolaylığı sağlamak gayesi yla kök vede yaprakların 1/3 ü kesilerek budama yapılmalıdır .Fide dikimi , haziran-ağustos ayları arasında yapılır vede dikimden sonra bolca can suyu verilir .Dönüme 20 .000 . etraf ında fide dikilir .
DOĞRUDAN TOHUM EKİMİ
Doğrudan tohum ekiminde amade lanan tahta yada masuralar üzerinde 30 cm aralıklarla amade lanan sıralara 1-2 cm derinliğe tohum ekimi elle yada makine ile yapılmalıdır .Daha sonra tarlada fideler 15 cm sıra üzeri mesafe bırakılarak seyreltilir .
SU LAMA VE ÇAPALAMA İŞLEMLERİ
İlk can suyundan 3-4 gün sonra muhakkak ikinci 1 sulama yapılmalıdır .İkinci sulamadan 10 gün kadar sonra yağmur yağmadığı taktirde üçüncü 1 sulama vede hava koşuular ına göre bütün gelişme zaman since 1-2 hafta ara ile sulama yapmak pırasanın istenilen biçim de gelişmesi icin elzemdir .Sulamalardan sonra toprağı havalandırmak vede yabancı ot savaşımı icin çapa yapılması ,tarladaki bakım işleri arasında sayılabilir .
YABANCI OT MÜCADELESİ
Pırasada yabancı ot kontrolü çook önemlidir .Pırasa küçük 1 bitki halinde iken yabani otlarla rekabet edemez ,Bu kontrol yabancı otlar yolunarak yada çapalanarak yapılır .
GÖVDE BEYAZ OLMALIDIR
Pırasada al kısmın uzun olması aranan 1 hususi liktir .Bu 1 çeşit niteliği olmakla 1 arada yetiştirme esnasında gövdenin tabandan itibaren toprakla örtülmesi ile bu uzunluğu 1 miktar arttırmak mümkündür .Bu gaye la yaz sonu , erken sonbaharda pırasaların gövdeleri toprakla örtülüp al kısmın uzunluğu arttırılabilir .
VERİM
Pırasalarda hasat , çeşitlere göre değişmekle 1 arada gövde kalınlığı 2 ,5-3 ,5 cm olduğu vakit yapılmalıdır .Genelde geniş alanda hasat 1-2 kez , bahçe sebzeciliğinde ise 5-6 kez yapılır .Pırasanın verimi çeşitlere göre çeşitlilik göstermekle 1 arada dekara 2-5 ton arasında değişmektedir .Pırasalar , piyasaya yıkanmış , temizlenmiş , kökleri kısaltılmış ,yaprakların 1/3 ü kesilmiş ollaraak 10-15 kg lık demetler halinde gönderilir .
KALİTE SINIFLAMASI
Pırasaların yenebilir kısmın uzunluğu , al kısmın uzunluğu vede soğan başı oluşturup oluşturmama gibi hususi likler kalite unsurları içinde yer almaktadır .
Türk standartlarına göre birinci sınıf pırasalarda al kısım bütün uzunluğun en az üçte biri yada yenilebilir kısmın en az yarısı kadar uzunlukta olmalıdır .
İkinci sınıf pırasalarda ise tolerans arttırılarak al kısım , bütün uzunluğun en az dörtte biri yada yenilebilir kısmın en az üçte biri uzunlukta olması gerekmektedir .
Pırasalarda en az bulunması gereken çap ise 1 cm ollaraak belirlenmiştir .Etiketler: pırasa tohumu , pırasa tohumu bitkisi , pırasa tohumu otu , pırasa tohumu çayı , pırasa tohumu kapsül , pırasa tohumu çiçeği , pırasa tohumu hapı , pırasa tohumu ilacı , pırasa tohumu kremi , pırasa tohumu macunu , pırasa tohumu merhemi , pırasa tohumu sirkesi , pırasa tohumu suyu , pırasa tohumu tohumu , pırasa tohumu tableti ,Pırasa Tohumu

Bu Kategorideki Diğer YazılarSağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp