Bitkisel Sağlık Ürünleri
                   

Nane Yetiştirme

 Nane Yetiştirme vede merak ettikleriniz .

   Nane YetiştirmeNane çelikle üretilir . Üretim sırasında yaprak , dal vede kök çeliği kullanılır . Pratikte en çok dal vede kök çeliğinden avantaj lanılır (Şekil 22 .3) . Bir yıl önce , eski naneliklerde kalitesi güzel oluþan bitkiler tespit edilir . İlkbaharda bu işaretlenen bitkiler söküp çıkarılır , bunlar parçalara ayrılır , dipte küçük kök bulunduran her daldan , 1 çelik yapılır . Diğer taraftan , nanenin yeşil sürgününden ikişer yapraklı çelik yapmak , bunu kum yada perlit içine dikerek , nemli koşullarda köklendirmek vede fide elde etmek de mümkündür . Nanenin her organı çok zor olmayan kök meydana getirir . Bunun için aynı Hal yapraklara da uygulanabilir . Dikim materyali azsa , yapraklar kesilerek küçük parçalara ayrılır , her birisi köklendirilerek bitki sayısı kısa 1 vakit diliminde istenen miktara çıkartılır . Elde olunan köklü bitkiler , ilkbaharda 15-20 cm derinlikte işlenmiş , 10-15 ton ahır gübresi karıştırılmış , ticaret gübresi atılmış 3x5 , 5x10 m boyutlarındaki tavalara 5x25 cm ara ile dikilir vede ardından sulanır . Nane çok çabuk büyür vede 1-2 ay içinde sıraları doldurur . Bitkiler 30-50 cm boya ulaşınca 1 kez biçilir . Bunlar pazara yollanır . Hasattan sonra naneliğe ticaret gübresi atılıp bitkiler tekrar büyüme bırakılır . Birinci yıl başka biçim yapılmaz . Sonbaharda tekrar ahır gübresi vede ticaret gübresi sıralar arasına atılır .


Şekil 22 .3 . Nane çeliği


Ertesi yıl naneler sıcaklık 4-8o C’yi bulunca yeniden sürer . Bu yıl nane daha kuvvetlidir . Uzun ilkbaharı olan , ılık yerlerde 2-4 biçim yapılır . Her biçim sonrası azotlu gübre atmakta avantaj vardır . Son biçimden sonra bitkiler kendi haline bırakılır . İstenirse sonbaharda da 1-3 biçim yapılabilir Hatta kışı ılık geçen yerlerde biçim miktarı daha arttırılır . Böylece nane üretimi aynı parselde 5-6 yıl Daimi eder , 6 . yıldan sonra toprakta yorgunluk görülür vede nane verimi düşer . İşletmenin başka 1 alanında , yeniden nanelik yapılır . Ancak yeni nanelik , eskisi sökülmeden , 1 sene önce tesis edilirse , yıllık üretim miktarı düşürülmemiş olur . Her biçimde naneden , dekara 500-1500 kg arasında ürün alınır .
    Etiket : Nane Yetiştirme ,  Nane Tohumu , Nane Çayının Avantaj ları , Nane ,nane yağı ,nane avantaj ları ,nane avantaj ları ,nane nedir , kuru nane ,nane suyu ,nane yaprağı , yabani nane , nane maskesi , nane şurubu , nane çayı , nane yağı ,nane limon , nane rejimi , nanenin avantaj ları , nanenin zararları ,  
 
 Nane

Bu Kategorideki Diğer YazılarSağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp