Bitkisel Sağlık Ürünleri
                   

Melisa Çiçeği


Melisa Çiçeği hakkında veri ler .


   Melisa çiçeği stres vede sinirsel hastalıklara iyi geliyor ,insana huzur vede dinginlik kazandırıyor .Melisa çiçeği hakkındaki makalemiz aşağıda yer almaktadır .

   Ballıbabagiller familyasından; çok dallı , al çiçekli otsu 1 bitkidir . En önemli türü tıbbi melissadır . İstanbul , Bursa , Ege vede Akdeniz bölgesinde yetişir . Boyu 30 - 80 cm kadardır . Limon kokuludur . Çok yıllık 1 bitkidir . Yaprakları ince vede yumuşak tüylüdür . Çiçekleri beyazdır . Yapraklarında tanen , reçine vede uçucu 1 yağ vardır . Avantaj sı : Mide vede bağırsak ağrılarını keser . Kalbi kuvvetlendirir . Hazımsızlık , baş ağrısı vede migren(megrim) de avantaj lıdır . Melankoli , sara , başdönmesi , kulak çınlaması vede sinir krizlerinde şikayetleri ortadan kaldırır . Bayılmalarda kullanılır .

   Mide vede bağırsak gazlarını söker . Aybaşı ağrılarını keser vede aybaşı kanamalarını düzenler . Huzursuzluk vede sıkıntıları giderir . Hafıza zayıflığında avantaj lıdır .


KÖKENİ VE YAYILIŞI:

   Akdeniz bölgesi vede Doğu Anadolu Bölgesi’nde doğal yetişir . İspanya vede Doğu Avrupa ülkelerinde kültürü yapılır . Yabani formları bütün Akdeniz ülkelerinde vede güney Alplerde bulunmaktadır . 10 . Yüzyılda araplar , kalp kuvvetlendirici , kişi gücünü artırıcı ollaraak kullanmıştır vede melankoliye iyi geldiği bildirilmiştir . Ancak 20 . Yüzyıl başlarında bu bitkinin özelliği ortaya çıkmıştır . Alttür vede varyeteleri ılıman iklimlerde yabani ollaraak yada Akdeniz ülkeleri vede K .Amerika’da kültür bitkisi ollaraak yetişmektedir . Tohum ayırma vede çelikle üretilir . Yayıldığı ülkeler; Fransa , Bulgaristan , Almanya , Romanya’dır . Ülkemizde ise İstanbul , Bursa , Ege vede Akdeniz bölgesinde yaygın ollaraak yetişmektedir .


BİTKİSEL ÖZELLİKLERİ:

   Çok yıllık otsu 1 bitkidir . Çok lifli , rengi beyazımsıdan açık kahverengiye kadar değişen vede çok sayıda yan kökleri kapsayan 1 köke sahiptir . Sapı dik vede yarı dik olup 60-100 cm kadar boylanır . Enine kesiti 4 köşeli olup üzeri tüylüdür . Yaprakları dekussat dizilişi olup 1 ,5- 3 ,5 cm uzunluğundaki 1 sap ile gövdeye bağlanır . Yaprakları oval yada kalp şeklinde olup uç kısmı sivridir . Yaprak 2 ,8 cm boyunda , 1 . 5-5 cm genişliğinde vede kenarları dişlidir . Genellikle alt yapraklar , üst yapraklardan büyüktür . Alt yüzü çıplak , üst yüzü ise umumiyetle fırça tüylerle kaplıdır . Yaprağın enine kesitinde üst üste epidermis onun altında , palizat katman sı , sonra gevşek yapılı paranşim (sünger) katman sı , en altta ise epidermis bulunur . Epidermis hücreleri , yaprak üst yüzeyinde , alt yüzeyinden daha kuvvetlidir . Her 2 yüzeyde de çok sayıda tek hücreli konimsi tüyler bulunur . Özellikle damarlar üzerinde uzun vede 3-5 hücreli tüyler vardır . Druze tüylerinin 3 farklı tipi bulunur . Bunlara göre yapraklardaki yağ oranı değişebilir . Bu formlar:

  • Kısa Saplı , Genellikle Tek Hücreli Tüyler .
  • Uzun Saplı Ve Büyük Hücreli Tüyler .
  • Karakteristik Druze Tüyleri Topluluğu Olduğu Bilinir .
   Oğulotu'nun çiçekleri oldukça küçük , sarımtrak , al yada pembe renkte yapraklar hizasında 6-12'si 1 arada halka halinde dizilmişlerdir . Çanak yaprakların 2 dudaklı , üst tarafının düz vede 3 dişli , taç yapraklarının 2 dudaklı olduğu vede 4 erkek organın bulunduğu , kokusunun hoş , limonlu vede tadının acı olduğu bildirilmektedir . Çiçeklerin sap uçlarında küme halinde bulunduğunu , renklerinin mavimsi beyaz , açık leylak yada sarımsı al olabildiğini , erdişi çiçekler yanında yalnız dişi yada yalnız erkek çiçeklerin bulunabileceğini belirtmektedir .


   Tohumlarının vasati bin dane ağırlığı 0 ,620 gr'dır . Tohumlarının çimlenme kabiliyetinin % 70'den çok vede safiyetinin % 95 olması istenir . Çimlenme kabiliyetini 2-3 yıl Daimi ettirebilir .


FAYDALANMA YÖNLERİ:

   Avantaj lanma yönleri , daha çok Avrupa'da bilinir . Az miktarlarda özel yemeklerde kullanılır . Çorba , salata , et , sebze , yumurta , peynir , tatlı vede içeceklerde kullanılır . Gıda sanayinde baharat halinde ekstrakt yada uçucu yağı likör , alkolsüz içecek , fırın ürünleri , dondurma vede şekerlemelerde kullanılır . Gıda sanayi dışında parfümeri , kozmetik sanayinde , eczacılıkta kullanılır . Ayrıca çay ollaraak ta tüketilir .
Bitkinin yaprakları , çiçekli dalları kullanılır . Çiçek açma mevsiminde toplanır vede gölgede kurutulur . Midevi , teskin edici , ferahlatıcı ollaraak infüzyon %1) halinde kullanılır .

   Kullanımı sırasında taze olanı tercih edilmektedir . Eskiden beri halk hekimliğinde gaz çıkartıcı , ateş düşürücü , sinirleri yatıştırıcı , kuvvetlendirici , ollaraak kullanıldığı vede 2 gr . Oğulotu yağının yorgunluk giderici , uyku getirici , tansiyon düşürücü , nabız atışlarını yavaşlatıcı vede nefes darlığına da kullanıldığı emare lmektedir .

   Oğulotunun suyu , damıtıcı ollaraak elde edilirse daha çok tesirli olduğu emare lmektedir . Oğulotundan elde edilen suyun 1 damlasında bulunan kuvvet , tazesinden kaynatılarak elde edilen 25 gr'da bulunmadığı , bu sebep le kalp rahatsızlıklarının en büyük ilacı olduğu , kalp çarpıntısını vede nefes darlığını giderdiği , zekayı arttırdığı , insanlardaki korkuyu izole ettiği vede daha birçok rahatsızlığa iyi geldiği bildirilmektedir .
Oğulotu yağı , eczacılıkta "melissa ruhu" ollaraak bilinir . Birçok sinir , mide , kalp ilaçlarının yapımında kullanılmakta , astım vede başağrısına , bağırsak sancılarına çok iyi geldiği emare lmektedir .


YETİŞTİRİLMESİ
İKLİM VE TOPRAK İSTEKLERİ:   Aþırı kuru olmayan , sıcak vede güneşli yerleri sevdiği Gıda maddelerince varlıklı oluþan kumlu- tınlı topraklarda iyi yetiştiği; belirli ölçüde gölgeye dayanıklı olduğu , aþırı rutubetli vede gölgeli yerlerde , özellikle kaliteli drogları elde etme imkanı bulunmadığı emare lmektedir .
EKİM- DİKİM: Oğulotunun yetiştirilmesinin , başlıca üç yöntemle yapılabileceği bildirilir .


VEJETATİF ORGANLARLA YAPILAN ÜRETİM:


   Bitkinin toprak üstü yada toprak altı organlarından avantaj lanılır . Toprak üstü organlarından koltuk altı sürgünleri alınır . Özellikle yaşlanmış bitkilerde ilkbaharda sürgünler biraz uzayınca bunlardan alınarak yeni üretim yapılır . Toprakaltı organlarından avantaj lanılacak ise sonbaharda yada ilkbaharda çok erken devrede söküm yapılarak istenilen sıra arası mesafede dikimler yapılır .


Yastıklarda fidelerin yetiştirilmesi vede bunların tarlaya şaşırtılması:

   Bunun için 50-80 gr 12-15 m 'lik yere ekilir . Bundan elde edilecek fide , 1 dekarlık alan için kafidir . Yastıklara ekimi yapılan tohumlar 3-4 hafta sonra çimlenir . Yeterince büyüyüp dikilecek duruma geldiğinde tarlaya şaşırtma işlemi , sonbaharda vede ilkbaharda yapılır . Şaşırtma , eğer sonbaharda yapılacak olursa , yastıklara tohumların temmuz
ağustos aylarında ekimleri lüzumlu dir . Genç bitkiler , donlara hassas olduklarından , sonbaharda şaşırtma yapıldıktan sonra bitkilerin üzerlerinin , tahıl saplarıyla örtülmesi tavsiye edilir . Şaşırtma ilkbaharda yapılacaksa yastıklara ekim , kış aylarında yapılır . Daha canlı fideler elde etmek için yastıklardan başka 1 yastığa şaşırtma yapılır . Bir müddet bekletildikten sonra oradan tarlaya şaşırtılır .
Tarlaya dikimde sıra arsı yada sıra üzeri mesafeleri , oğulotunun büyüme tipine göre değişmektedir . Yatık büyüyenler , 50 x 40 cm; dik büyüyenler ise 40 x 30 cm . Aralıklarla dikimleri yapılmaktadır .


   Doğrudan doğruya tarlaya ekim: bu yöntem ,yaygın olmadığı gibi literatürlerde de pek rastlanmamaktadır . Ancak , Bornova vede menemen ekolojik şartlarında yapılan uygulamalarda , tohumları erken sonbaharda tarlaya ekmekte de üretim yapabilme imkanı olduğu anlaşılmıştır . Fakat bu yöntem üzerinde daha teferruat lı çalışmaların yapılabilmesi sıra arsı mesafeleri , atılacak tohum miktarı vede en önemlisi ekim zamanının tam ollaraak emare lmesi gereklidir .

BAKIM:

   En önemli bakım işi , yabancı ot çapası vede ot almadır . Bu işlemler özellikle bitkinin ilk gelişme öneminde önemlidir . Nem vede sıcaklık uygun olduğu taktirde kısa zamanda hızla büyür vede toprak yüzeyini kaplar Ege bölgesinde ise çapa vede sulama , muhakkak gereklidir . Sulama işlemi ise fideler büyümeye başladığında yada biçimden sonra yapılmalıdır . İlk çapadan sonra , bitkiler toprak yüzeyini kaplamadan önce ikinci çapanın yapılması gereklidir . Sulamanın sıklığı , yetiştirildiği bölgenin durumuna vede gelişme zamanına göre değişmekle 1 arada özellikle yaz aylarında her biçimde 2-3 kez sulanması gerekmektedir .
İyi 1 şekilde gübreleme , verime çok etkide bulunur . Gübrenin 1 kısmı da her biçimden sonra verilmesinin , uygun olduğu emare lmektedir . Dekara 6-8 kg azot vermek , kafidir .

HASAT- BİÇİM:

   Genellikle yılda 3 kez vede çiçeklenmeden hemen önceki devrede biçilmesi uygundur . Yaprakların , ağustos ayında çok üzücü koktuğunu , bu sebep le Haziran ayında daha çiçek açmadan biçilip kurutulması gerektiği emare lmektedir . Biçimi , toprak seviyesinden 5-10 cm yukarıdan yapılır . Ayrıca son biçimin çok geç kalmaması , kışı geçirebilmesi için son biçimden sonra biraz sürgün vermesi gerektiği , biçilen yeşil herbanın bastırmaya karşı çok hassas olduğu , bu sebep le biçilen yeşil herbanın bastırmaya karşı çok hassas olduğu , bu sebep le biçilen yeşil herbanın taşınması esnasında bastırılması halinde basılan yerlerin kurutma esnasında siyaha dönüştüğünü , bunun ise kaliteyi çok menfii etkilediği kaydedilmektedir . Oğulotunun haziran ayında çiğden sonra vede kuru vakitler da toplanması gerektiği , böyle olmazsa bitkide kötü 1 koku oluştuğu vede her türlü kullanma özelliğini kaybettiği emare lmektedir .
Küçük işletmelerde biçimden hemen sonra sap yaprak ayrımı yapılarak kurutulduğu büyük işletmelerde ise biçimden hemen sonra yeşil herbanın küçük parçalara ayrıldığı , bu parçaların vantilasyonla vede sap yaprak kısımlarının ayrıldığı , amma bu yöntemle elde edilen droğun pek kaliteli olmadığı , çünkü içinde belli ölçüde sap parçacıkları bulunduğu ayrıca parçalanmaile yapraklarda önemli uçucu yağ kaybı söz konusu olduğu emare lmektedir .

KURUTMA:

   Biçimden hemen sonra kurutmanın yapılması gerekmektedir . Aksi halde yaprakların rengi koyulaşmakta hatta koyu kahverengiye dönüşmektedir . Kurutma sıcaklığının 20-35 c arasında olması 40 c yi geçmemesi istenir . Bitkinin tümünü iyi havalanan 1 yerde , serili ollaraak yarı yarıya gölgede yada güneş'te kurutulabileceğini bildirmektedir .

VERİM:

   Oğulotunun verimi , dikim zamanında , ekolojik şartlara göre büyük varyasyon göstermekte , özellikle ilk yıl verim düşük olmakta , ikinci yıldan itibaren arttığı , yeşil herba veriminin ilk yıl 200-1000 kg/da , ikinci yıl 1000-2000 kg/da arasında değiştiği , buna göre kuru drog yaprak miktarı dekara 100-200 kg etraf ında elde edildiği emare lmektedir .

MUHAFAZA , AMBALAJ VE PAZARLAMA:

   Küçük demetler halinde asıl ollaraak saklanabileceği yada bitkinin tüm özelliklerinin toplandığı , yaprakların muhafazası lüzumlu olduğu emare lmektedir .
Güneş ışınlarından korunmuş , nemsiz , havalanması iyi depolarda muhafaza edilmelidir . Küçük paketler yada poşetler halinde uygun şekilde ambalajlanarak pazarlanır .


EKONOMİK ÖNEMİ:

  Oğulotu , doğal ollaraak yetişebildiği gibi , Avrupa ülkelerinde kültürü yapılmaktadır . Ülkemizde kültüre alma çalışmaları , Daimi etmektedir . İstatistiki kayıtlarda ülkemizdeki üretime ait herhangi 1 veri ye rastlanmamıştır . Fakat birçok yerde doğada kendiliğinden yetiştiği bilinmektedir .

İthalat: Oğulotunun ithalatı ülkemizde drog ollaraak yapıldığına ait istatistiki 1 kayda rastlanmamıştır . Ancak , uçucu yağ ithalatının yapıldığı emare lmektedir .
İhracat: Ülkemizde oğulotunun dıþasatım ının yapıldığını gösteren 1 kayıta rastlanmamıştır . Bu bitkinin üretimi belli 1 plan vede program dahilinde yapıldığında ihracaatı yapılan bitkiler arsında kolaylıkla yeralabileceği söylenmektedir .Etiketler :   melisa , melisa otu , melisa hakkında veri , melisa sabununun avantaj ları , melisa otu şampuanı , melisa çayı , melisa mucizesi , melisa yağı , melisa otu yağı , melisa tohumu , melisa hakkında , melisa nedir , dişi melisa otu , melisa yağı faydaları , melisa yağı avantaj ları , melisanın avantaj ları , melisa yaprağı , melisa otlu şampuanlar , melisa nerelerde kullanlılır , melisa çayı avantaj ları , melisa suyu , melisa zararları , melisa otu zayıflatırmı , melisa suyu avantaj ları , melisa otu saç , melisa çayının avantaj ları , melisa yağının kullanımı , melisa avantaj ları , melisa otu kremi , melisa kürü , melisa çayının zararları , melisa hapı , habipoğlu , melisa bitkisi , melisa sabunu , melisa ekstresi , melisa otu sabunu , melisa sabunları , melisa tohumunun kullanımı , melisa şampuanı avantaj ları , melisa bitkisinin özellikleri , melisa çiçek , melisa tohumunun zararları , melisanın saça tesiri , melisa özlü şampuan , melisa hapları , melisa hapı yan etkileri , melisa otu zayıflama , melisa hapı avantaj ları , melisa tohumunun avantaj ları , melisa yağının avantaj ları , nival , melisa hapının avantaj ları , melisa maskesi , blue ocean , melisa hapının zararları , mecitefenedi , Enfeksiyon , ödem , kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi , melisanın saça avantaj sı , melisa otlu tresan , melisa kapsülü , melisa kökü , melisa otu çayı , melisa losyonun , melisa otu krem , melisa otunun avantaj ları , melisa sabunu avantaj ları , melisanın cilde avantaj sı , hamilelikte melisa otu , melisa otu nedir , tresan , biogreen , bioblas , golden leafMelisa

Bu Kategorideki Diğer YazılarSağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp