Bitkisel Sağlık Ürünleri
                   

Ceviz Budama Teknikleri

Ceviz Budama Teknikleri Nelerdir Nasıl Yapılır Sorularına Ayrıntılı Yanit ları Aşağıdaki Yazımızda Kolaylıkla Bulabilirsiniz . . .

Ceviz ağacı diğer meyve ağaçlarına uygulanan budama şeklinden biraz daha farklı budanır . Ceviz aþırı oranda budama gerektirmeyen 1 meyve türüdür .

Her yıl uygulanan vede düzensiz yapılan budama verim düşüklüğüne yol açar , çok kuvvetli dal vede sürgün meydana getirmesine sebep olur .

Birçok meyve türünde meyveler , budanan yıllık sürgünlerde oluşurken , cevizlerde budamadan sonra sürecek dallarda dişi çiçek teşekkül eder . Böylece ceviz ağacında 2 yıllık sürgünlerde meyve oluşur .

Cevizlerde budama ilk bahçe kurulduğunda , sadece boyunlu gözler kesilerek göz budaması şeklinde yapılır . 3'ncü yılda ise şekil verilir .

Daha sonraki yıllarda ise sadece ceviz ağaçlarının ölü vede kuruyan dalları temizlenir . Cevizlerde her yıl budama yapılmaz , fakat ağaçlar birbirine yakın dikilmiş ise seyreltmek için derin 1 budama uygulanır . Böylece ağaca yeni 1 şekil verilir .


Ceviz Ağaçları Zamanında budanmazlarsa gereğinden aþırı gelişirler . Bu Hal ötede budamayı , ilaçlamayı vede meyve verimini zorlaştırır .

Bu sebep le daha çok meyvesi için yetiştirilen ceviz ağacı orta C°de büyütülmeli , sonra büyüme hızı yavaşlatılarak verime yatırılmalıdır .

Buna Ulaşmak İçin Aşağıdaki Amaçlar İlke Edinilmelidir


- Elverişli , düzenli vede bol meyve elde etmek .
- Ağaçlara istenilen şekli vermek .
- Ağacın bütün kısımları arasında iyi 1 denge kurmak .
- Ağacları daima genç tutmak .
- Ceviz ağaçları 1 anda yapılan aþırı vede şiddetli budamayı sevmediklerinden , budamayı aşılı fidan henüz dikim safhasında iken başlanılmalı vede aşağıda açıklanacağı gibi değişik vakitler da vede değişik biçimlerde Daimi edilmelidir .

Cevizde Yapılacak Budamalar Sırası İle Şunlardır .


Göz Budaması : Dalların gövdeye geniş açı yapmaları sağlanır .

Şekil Budaması : Dengeli 1 taç oluşturulur .

Ürün Budaması :
Meyve verimi vede kalitesi artırılır .

Bakım budaması : Kuru dallar kesilerek ağacın sağlıklı vede uzun ömürlü olması sağlanır .

Göz Budaması : Açık alanda yetiştirilen aşılı ceviz fidanları genellikte dallanma yapmadan 1 sopa gibi uzayıp giderler .

Bu tip fidanlarda ilk yıl göz budaması yapılıp tepeleri kesilmediği takdirde , ilerde dar tepe taçlı vede kavak şeklinde gelişen , gövde ile dar açı yapan dallara sahip ağaç ollaraak karşımıza çıkar .

Dar açılı dallarda odunlaşma kötü olacağı için Önümüzdeki günlerde kaliteli 1 gövde elde edilemez .

Bu sebep le bu tip fidanlara dikildiği yılın ilkbaharında göz budaması uygulanır . Ancak geç donların tesirli olduğu yörelerde göz budamasınız yapılması sakınca yaratmaktadır .

Kışı sert geçen bölgelere dikilen aşılı cevizlerde göz budamasında dikkatlı olunmalıdır .

Şekil Budaması : Düğme gözden süren vede 1-2 yıl serbest ollaraak gelişmesi sağlanan dalların arasında “tacı” oluşturacak çatı dalları oluşturmak için üstten itibaren çeşitli yönlere bakan 20-25 cm , aralıklı 5 dal seçilir .

Diğer dalların yaprak yüzeyinden avantaj lanmak için eğilebilir-bükülebilir , böylece bu dalların gelişmeleri durdurulur .

Ertesi yıl , eğilen dallarla yeni çıkan dallar dipten kesilerek fıdanda 5 dallı 1 tepe çatısı kurulmuş olur .

Bu tür budamaya değişik doruk dallı ( modified Leader) şekil budaması da adı verilir .

Ürün Budaması : Aşılı ceviz fidanı dikilip göz budaması yapıldıktan sonra birkaç yıl Daimi eden şekil budamaları netiticesinde , iyi 1 meyve üretimi için güçlü 1 “taç” geliştirilmiş olur .

Ancak , tacın güçlü ollaraak gelişmesi çok lüzumlu dir amma bu Hal meyve verimini güneş ışığını sızdırmaz , bu halde ki ceviz ağaçlarında meyve verimi çok düşük olur .

Bunun için ürün çağındaki ceviz ağaçlarında taç içini sıkıştıran ince dallar dipten taç yüzeyini oluşturan dallarda 2-3 yıllık dal seviyelerinden budanarak seyreltilir .

Boylece güneş ışığı sızmıyorsa ürün verimi düşük olur .

Bu halde iç kısımda kalan dallarda meyse gözü , hatta sürgün gözü teşekkülü çok az olmaktadır , bu sebep le ağacın iç kısmı boşalmakta , taç dışa doğru gelişme gostererek meyvelerinde sadece ışık oluþan taç yüzeyinde yapmaktadır .

Bu menfii durumu önlemek vede ağacın yalnız taç yüzeyinde değil iç kısımlarında da meyve verimini sağlamak için , taç yüzeyini oluşturan dallarda budama yapılarak güneş ışınlarının ağaç içlerine doğru süzülerek budamada hastalık bulaşması vede yaranın çürüme istimali azdır .


Etiket: Ceviz Budama Teknikleri , ceviz budama , ceviz budama zamanı , ceviz budama şekilleri , ceviz budama video , ceviz budama tekniği , ceviz budama yöntemi , ceviz budama nasıl yapılır , ceviz yetiştiriciliğinde budama , ceviz budama şekli , ceviz budama çeşitleriCeviz

Bu Kategorideki Diğer YazılarSağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp