Bitkisel Sağlık Ürünleri
                   

Ceviz Yetiştirme

 Ceviz Yetiştirme hakkında veri ler .

Ceviz dikimi hakkında teferruat lı veri edinmek için aşağıdaki makalemizi okuyabilirsiniz .

CEVİZ

 Ceviz , Karpat dağlarından güneyden itibaren Doğu Avrupa vede Türkiye , Irak , İran'ın
 doğusundan ve
 Himalaya dağlarının ötesinde kalan ülkeleri içeren geniş 1 alanın tabii
 bitkisidir .Ülkemizin de
 hemen hemen her bölgesinde yetişebilmektedir . Son yıllarda aşılı ceviz fidanı üretiminin
 artmasıyla
 kapama ceviz bahçeleri sayısında artışlar olmuştur . Uygun iklim , yer yöney vede uygun
 çeşitlerin
 seçilmesi halinde ceviz yetiştiriciliği oldukça önemli gelir getiren 1 üretim dalıdır .

TOPRAK İSTEKLERİ

 Genellikle derin vede iyi drene olmuş , orta tekstürlü üniform topraklar cevizler için uygun 
 topraklardır .
 Kök derinliğini sınırlayan tamamen killi , milli , çakıllı silt katman sı , su birikimi vede kum
 birikintileri ,
 ceviz ağaçlarının gelişme gücünü vede ağaç iriliğini sınırlayabilir . Ülkemiz ceviz
 yetiştiriciliğinde tohum
 anaçları kullanılmaktadır . Tohum anaçları üzerine aşılı ceviz ağaçları için kati tisiz 2 ,70
 -3 ,0 m
 derinlikte 1 toprak arzulanır . Ceviz bahçeleri , killi , killi-humuslu yada çok ince tekstürlü
 topraklarda kurulduğunda kök sistemi yüzeysel olmakta vede ağaç iriliği azalmaktadır .
 Cevizler toprak
 ve sulama suyundaki tuzluluğa aşırı C°de duyarlıdır .
Ceviz

Bu Kategorideki Diğer YazılarSağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp