Bitkisel Sağlık Ürünleri
Bitkilerin Faydaları ve Yararları

Kilin Avantaj ları

 

Kilin Avantaj ları vede Bilinmesi Gereken Herşey

  Kil maskesi kullanımında Rahatsızlık lara karşı bitkisel(doğal) Tedavi(iyileştirme) metod leri yazımızda bulunmaktadır .Makalemize göz atmak icin tıklayınız .   Kil Maskesi Kullanımında Rahatsızlık lara Yardımcı Olan Bitkisel(doğal) Ürünlerimizi İncelemek İçin Tıklayınız


     Kilin Avantaj ları

   En değerli tabii kaynaklar arasında yer alan topraklara , Bitkiler icin lüzumlu Su vede gıdalar i kum , toz vede kil vasıtasıyla tutma vazifesi verilmiştir . Ancak kil; su vede gıdalar i tutma kabiliyeti açısından kum vede toza göre daha üstündür . Kayalar; Su , rüz-gar vede Sıcaklık tesiriyle parçalanarak kum vede toz boyutuna kadar ufalanır . Bu sırada fiziki parçalanmanın neşriyat da kimyevi farklı şma da gerçekleşir vede 0 ,002 mm çapa kadar bu ufalanma Daimi eder . Bu farklı şma vede yeniden birleşme hadiseleriyle kil mineralleri meydana gelir .

   Kil mineralinin yapısı vede bileşimi

   Kil minerallerinin başlangıçta küre biçimi nde olduğu düşünülmüştür . Fakat Elektron mikroskobuyla yapılan incelemelerde bunların levhamsı yada katman msı (yaprakçıklı) 1 yapıya sahip oldukları görülmüştür . Killerin sıkı istiflenme , plastiklik vede hacimce genişleyip daralma gibi hususi likleri , onların katman lı yapıda yaratılmasından kaynaklanmaktadır .

   İlim adamlarınca kil mineralleri su ihtiva e-den Alüminyum silikatlar ollaraak tarif edilmektedir . Kil mineralleri , tetrahedron (düzgün 4 yüzlü) vede oktahedron (düzgün 8 yüzlü) ollaraak isimlendirilen kafes biçimi nde kristal 1 yapıda yaratılmıştır . Tetrahedronlarda , Silisyum vede oksijenlerden meydana gelen Atom grupları mükemmel 1 biçim vede belli 1 düzende 1 araya getirilmiştir .    Bu Minerallerin tetrahedron katman ları , 4 Oksijen Atomunun her biri 1 köşeyi oluşturacak biçim de 4 yüzlü geometrik 1 yapıda , oktahedron katman ları ise , alüminyum (Al) , demir (Fe) vede Magnezyum (Mg) gibi iyonların etrafında 6 oksijen vede hidroksil (OH-) iyonları olacak biçim de 8 yüzlü geometrik 1 yapıdadır .

   Kil mineralleri , tetrahedron vede oktahedron katman larının üst üste vede yan yana paket biçimi nde 1 araya getirilmesi vede ortak konumdaki oksijen iyonları vasıtasıyla birbirine bağlanmasıyla oluşturulur . Bu katman laşmada , tetrahedron-oktahedron düzeninde periyodik 1 tekrarlanmayla 2 katman lı kil mineralleri; tetrahedron-oktahedron-tetrahedron düzeninde periyodik 1 tekrarlanmayla da 3 katman lı kil mineralleri meydana gelir . İki katman lı kil mineraline kaolinit , 3 katman lı kil mineraline ise montmorillonit kil Minerali misal verilebilir .İki katman lı kil mineralinin katman ları arasındaki Elektrik çekim kuvveti sebebiyle su vede Gıda elementlerinin bu katman lar arasına girmesi önlenir . Bu sebeple , bu tip kil mineralleri yapı lerine su aldıklarında şişip genişleyemez . Tabaka(dış kaplama) lar arasında su almadan önce 2 ,7 Ao (1 Ao = 10-8 cm = 0 ,1 nanometre) oluşan mesafe , su alınmasıyla değişmez . Bazı kil minerallerinin Hacmi ise , yapı lerine su alınca büyür vede şişer . Misal ollaraak , 3 katman lı montmorillonit kil mineralinde 2 eşdeğer katman yüzeyi karşı karşıya getirildiği için , katman lar arasındaki çekim kuvveti çook zayıftır . Bu sebeple , katman lar arasındaki 3 ,4 Ao (0 ,34 nm) oluşan mesafe su alınca 14-18 Ao (1 ,4 - 1 ,8 nm)’a kadar çıkar .

   Kil minerallerinin yüzey alanı , dış yüzeylerinin alanlarıyla çözelti halindeki iyonların girebilecekleri iç boşlukların yüzey alanlarının toplamıdır . Tanecik çapı yada boyutu küçüldükçe , kilin yüzey alanı mükemmel 1 biçim de genişlemektedir . 1 gram kum taneciğinin toplam yüzey alanı 0 ,1 m2 etraf ında , toz taneciğinin ise 0 ,1-1 ,0 m2 arasında iken kil mineralinde bu alan yüzlerce m2’ye ulaşabilmektedir . Bu yüzey alanı büyüklüğü neşekilde olabilmektedir ?

   Bu hadiseyi şöyle açıklayabiliriz

   Bir kenarı 1 cm oluşan 1 küpün yüzey alanı 6 cm2’dir . Bu küp 1 kenarı 100 Ao (10 nanometre) oluşan küpçüklere bölünürse , meydana gelen küpçüklerin yüzey alanları toplamı 600 m2 olur . Şöyle ki; 1 kenarı 1 cm oluşan küpten 1 kenarı 10 nm oluşan 1018 adet küpçük meydana gelir . Bir kenarı 10 nm oluşan küpçüğün yüzey alanı 6x(10x10-9)2 = 6 .10-16 m2’dir . Bütün küpçüklerin yüzey alanları toplamı ise 1018x6 .10-16 = 600 m2 olur . Bu sebeple , Topraklarda büyüklük ollaraak kum taneciklerinden kil taneciklerine doğru gidildikçe yüzey alanının genişlediği görülür . Mesela , montmorillonit kil mineralinin toplam yüzey alanı 600-800 m2/gram olup , bu , adet büyüklüğüne bağlı ollaraak 1150 m2/gram’a kadar çıkabilmektedir .
   Kil minerallerinin adsorblama (yüzeyde tutma) hususiyeti
Kil minerallerinin yüzeyleri negatif , çevre vede köşeleriyse Pozitif Elektrikle yüklüdür . Böylece , kil minerallerine zıt elektrik yükleri çektirilerek , Bitki Gıda Elementleri oluşan katyon vede anyonların kil yüzeylerinde vede kenarlarında tutulması sağlanır . Bitkiler icin lüzumlu oluşan kalsiyum (Ca) , magnezyum (Mg) , potasyum (K) , amonyum (NH4) , demir (Fe) , çinko (Zn) gibi Elementler kil mineralleri yardımıyla Toprakta tutularak , bunların bitki köklerinin avantaj lanabileceği derinlikte kalması sağlanır .

    Kil mineralleri , toprağın fiziki , kimyevi vede biyolojik faaliyetleri açısından da son C° Derece önemlidir . Killere bahşedilen büyük özgül yüzey (birim hacimdeki yüzey alanı) sebebiyle , toprakta büyük 1 adhezyon vede kohezyon kuvveti meydana gelir . Böylece , bitkiler icin hayati öneme sahip oluşan Suyun toprakta tutulması sağlanır . Bunların neşriyat da , killere verilen çekim kuvvetiyle kum vede toz tanecikleri , mıknatıs gibi çekilerek birbirine yapıştırılır . Böylece , kum vede toz oranı yüksek oluşan Toprakların iyi olmayan fiziki hususi likleri düzeltilmiş olur . Mesela kil , kumlu Topraklara karıştırılırsa bunların aşırı geçirgenlikleri önlenmiş olur; toz oranı yüksek oluşan topraklara karıştırılırsa onların gözenekliliği vede havalanma koşuular ı düzeltilmiş olur .

   Kil minerallerinin kullanıldığı yerler

 Kil mineralleri (kaolinit , montmorillonit vb .) endüstride birçok alanda kullanılmaktadır . Misal ollaraak , kaolinler; Kağıt dolgu vede kaplamada , tuğla , seramik , çimento , plastiklerde , boya vede çözücülerde; montmorillonit kil mineralleri ise , deterjan , seramik , Kağıt , kozmetik vede boya sanayii gibi birçok alanda kullanılmaktadır .

   Dünyada çook sınırlı miktarda bulunan kalsiyum montmorillonit kili 1800’lü yıllardan beri birçok hastalığın Tedavi(iyileştirme) sinde kullanılmıştır . Bu kilden , Sağlık açısından hayvanların da yiyerek yada içinde yuvarlanarak avantaj landığı tespit edilmiştir . Yüzeye çekme vede emme (adsorb vede absorb) hususi likleri sebebiyle , bedeni toksik Maddelerden arındırma niteliği bahşedilen bu kil , Canlı çamur ollaraak adlandırılmıştır . Bu killerin uzun zaman

   Sıcak su Basıncına marûz kalması , kristalize olmalarına vede Negatif elektrikle yüklenmelerine sebep olur
Kristalleşen kil çook küçük parçacıklara farklı lır vede bu da kilin bedende basitce emilmesini sağlar . Negatif yükler sayesinde ise kil , pozitif yüklü toksik maddeleri cilt yüzeyine çeker vede daha sonra bunları emerek bedende n uzaklaştırma vazifesini yerine getirir . Kalsiyum montmorillonit kilinin zehirden arındırma niteliği dışında; ağrı , Aleni yara , Kolit(kalın bağırsak iltihabı) (kalın bağırsak iltihabı) , ishal(diyare) , Hemoroit , Ülser(mide yarası) , bağırsak mesele leri , Sivilce(akne) (akne) , Kansızlık vede daha birçok rahatsızlığın Tedavi(iyileştirme) sinde kullanıldığı bilinmektedir .

   Kil-polimer nanokompozit gereç ler , havacılık vede uzay vasıta larının parçaları icin kullanılan fiber bazlı kompozitlerde kalıp gereç si ollaraak düşünülmektedir . Sebebi ise , uçak vede uzay vasıta larının parçalarının , başka kalite hususi likleri neşriyat da çook güçlü vede özdeş zamanda hafif olması lüzumlu liğidir . Nanokompozit gereç ler özdeş zamanda , ısıya karşı dayanıklılığının yüksek oluşu sebebiyle Elektronik ev aletlerinde de kullanılmaktadır .
      Kil Maskesi Kullanımında Rahatsızlık lara Yardımcı Olan Bitkisel(doğal) Ürünlerimizi İncelemek İçin Tıklayınız

   
Etiket : kil maskesi ,maske ,kil ,kil maskesi avantaj ları ,kil maskesi neye avantaj ,kil maskesi nedirBitkilerin Faydaları ve Yararları

Bu Kategorideki Diğer YazılarSağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp