Bitkisel Sağlık Ürünleri
                   

Kilin Avantaj ları

 

Kilin Avantaj ları vede Bilinmesi Gereken Herşey

  Kil maskesi kullanımında hastalıklara karşı bitkisel(doðal) Tedavi(iyileştirme) yöntemleri yazımızda bulunmaktadır .Makalemize göz atmak için tıklayınız .   Kil Maskesi Kullanımında Hastalıklara Yardımcı Olan Bitkisel(doðal) Ürünlerimizi İncelemek İçin Tıklayınız


     Kilin Avantaj ları

   En değerli tabii kaynaklar arasında yer alan topraklara , Bitkiler için lüzumlu Su vede gıdalar i kum , toz vede kil vasıtasıyla tutma vazifesi verilmiştir . Ancak kil; su vede gıdalar i tutma kabiliyeti açısından kum vede toza göre daha üstündür . Kayalar; Su , rüz-gar vede Sıcaklık tesiriyle parçalanarak kum vede toz boyutuna kadar ufalanır . Bu sırada fiziki parçalanmanın yanında kimyevi ayrışma da gerçekleşir vede 0 ,002 mm çapa kadar bu ufalanma Daimi eder . Bu ayrışma vede yeniden birleşme hadiseleriyle kil mineralleri meydana gelir .

   Kil mineralinin yapısı vede bileşimi

   Kil minerallerinin başlangıçta küre şeklinde olduğu düşünülmüştür . Fakat Elektron mikroskobuyla yapılan incelemelerde bunların levhamsı yada katman msı (yaprakçıklı) 1 yapıya sahip oldukları görülmüştür . Killerin sıkı istiflenme , plastiklik vede hacimce genişleyip daralma gibi özellikleri , onların katman lı yapıda yaratılmasından kaynaklanmaktadır .

   Ä°lim adamlarınca kil mineralleri su ihtiva e-den Alüminyum silikatlar ollaraak tarif edilmektedir . Kil mineralleri , tetrahedron (düzgün dört yüzlü) vede oktahedron (düzgün 8 yüzlü) ollaraak isimlendirilen kafes şeklinde kristal 1 yapıda yaratılmıştır . Tetrahedronlarda , Silisyum vede oksijenlerden oluşan Atom grupları mükemmel 1 şekil vede belli 1 düzende 1 araya getirilmiştir .    Bu Minerallerin tetrahedron katman ları , 4 Oksijen Atomunun her biri 1 köşeyi oluşturacak şekilde dört yüzlü geometrik 1 yapıda , oktahedron katman ları ise , alüminyum (Al) , demir (Fe) vede Magnezyum (Mg) gibi iyonların etrafında 6 oksijen vede hidroksil (OH-) iyonları olacak şekilde 8 yüzlü geometrik 1 yapıdadır .

   Kil mineralleri , tetrahedron vede oktahedron katman larının üst üste vede yan yana paket şeklinde 1 araya getirilmesi vede ortak konumdaki oksijen iyonları vasıtasıyla birbirine bağlanmasıyla oluşturulur . Bu katman laşmada , tetrahedron-oktahedron düzeninde periyodik 1 tekrarlanmayla 2 katman lı kil mineralleri; tetrahedron-oktahedron-tetrahedron düzeninde periyodik 1 tekrarlanmayla da üç katman lı kil mineralleri meydana gelir . İki katman lı kil mineraline kaolinit , üç katman lı kil mineraline ise montmorillonit kil Minerali misal verilebilir .İki katman lı kil mineralinin katman ları arasındaki Elektrik çekim kuvveti sebebiyle su vede Gıda elementlerinin bu katman lar arasına girmesi önlenir . Bu sebeple , bu tip kil mineralleri bünyelerine su aldıklarında şişip genişleyemez . Tabaka(dıþ kaplama) lar arasında su almadan önce 2 ,7 Ao (1 Ao = 10-8 cm = 0 ,1 nanometre) oluþan mesafe , su alınmasıyla değişmez . Bazı kil minerallerinin Hacmi ise , bünyelerine su alınca büyür vede şişer . Misal ollaraak , üç katman lı montmorillonit kil mineralinde 2 eşdeğer katman yüzeyi karşı karşıya getirildiği için , katman lar arasındaki çekim kuvveti çok zayıftır . Bu sebeple , katman lar arasındaki 3 ,4 Ao (0 ,34 nm) oluþan mesafe su alınca 14-18 Ao (1 ,4 - 1 ,8 nm)’a kadar çıkar .

   Kil minerallerinin yüzey alanı , dış yüzeylerinin alanlarıyla çözelti halindeki iyonların girebilecekleri iç boşlukların yüzey alanlarının toplamıdır . Tanecik çapı yada boyutu küçüldükçe , kilin yüzey alanı mükemmel 1 şekilde genişlemektedir . 1 gram kum taneciğinin toplam yüzey alanı 0 ,1 m2 etraf ında , toz taneciğinin ise 0 ,1-1 ,0 m2 arasında iken kil mineralinde bu alan yüzlerce m2’ye ulaşabilmektedir . Bu yüzey alanı büyüklüğü nasıl olabilmektedir ?

   Bu hadiseyi şöyle açıklayabiliriz

   Bir kenarı 1 cm oluþan 1 küpün yüzey alanı 6 cm2’dir . Bu küp 1 kenarı 100 Ao (10 nanometre) oluþan küpçüklere bölünürse , meydana gelen küpçüklerin yüzey alanları toplamı 600 m2 olur . Şöyle ki; 1 kenarı 1 cm oluþan küpten 1 kenarı 10 nm oluþan 1018 adet küpçük oluşur . Bir kenarı 10 nm oluþan küpçüğün yüzey alanı 6x(10x10-9)2 = 6 .10-16 m2’dir . Bütün küpçüklerin yüzey alanları toplamı ise 1018x6 .10-16 = 600 m2 olur . Bu sebeple , Topraklarda büyüklük ollaraak kum taneciklerinden kil taneciklerine doğru gidildikçe yüzey alanının genişlediği görülür . Mesela , montmorillonit kil mineralinin toplam yüzey alanı 600-800 m2/gram olup , bu , adet büyüklüğüne bağlı ollaraak 1150 m2/gram’a kadar çıkabilmektedir .
   Kil minerallerinin adsorblama (yüzeyde tutma) hususiyeti
Kil minerallerinin yüzeyleri negatif , çevre vede köşeleriyse Pozitif Elektrikle yüklüdür . Böylece , kil minerallerine zıt elektrik yükleri çektirilerek , Bitki Gıda Elementleri oluþan katyon vede anyonların kil yüzeylerinde vede kenarlarında tutulması sağlanır . Bitkiler için lüzumlu oluþan kalsiyum (Ca) , magnezyum (Mg) , potasyum (K) , amonyum (NH4) , demir (Fe) , çinko (Zn) gibi Elementler kil mineralleri yardımıyla Toprakta tutularak , bunların bitki köklerinin avantaj lanabileceği derinlikte kalması sağlanır .

    Kil mineralleri , toprağın fiziki , kimyevi vede biyolojik faaliyetleri açısından da son C° Derece önemlidir . Killere bahşedilen büyük özgül yüzey (birim hacimdeki yüzey alanı) sebebiyle , toprakta büyük 1 adhezyon vede kohezyon kuvveti oluşur . Böylece , bitkiler için hayati öneme sahip oluþan Suyun toprakta tutulması sağlanır . Bunların yanında , killere verilen çekim kuvvetiyle kum vede toz tanecikleri , mıknatıs gibi çekilerek birbirine yapıştırılır . Böylece , kum vede toz oranı yüksek oluþan Toprakların iyi olmayan fiziki özellikleri düzeltilmiş olur . Mesela kil , kumlu Topraklara karıştırılırsa bunların aşırı geçirgenlikleri önlenmiş olur; toz oranı yüksek oluþan topraklara karıştırılırsa onların gözenekliliği vede havalanma şartları düzeltilmiş olur .

   Kil minerallerinin kullanıldığı yerler

 Kil mineralleri (kaolinit , montmorillonit vb .) endüstride birçok alanda kullanılmaktadır . Misal ollaraak , kaolinler; Kağıt dolgu vede kaplamada , tuğla , seramik , çimento , plastiklerde , boya vede çözücülerde; montmorillonit kil mineralleri ise , deterjan , seramik , Kağıt , kozmetik vede boya sanayii gibi birçok alanda kullanılmaktadır .

   Dünyada çok sınırlı miktarda bulunan kalsiyum montmorillonit kili 1800’lü yıllardan beri birçok hastalığın Tedavi(iyileştirme) sinde kullanılmıştır . Bu kilden , Sağlık açısından hayvanların da yiyerek yada içinde yuvarlanarak avantaj landığı tespit edilmiştir . Yüzeye çekme vede emme (adsorb vede absorb) özellikleri sebebiyle , vücudu toksik Maddelerden arındırma özelliği bahşedilen bu kil , Canlı çamur ollaraak adlandırılmıştır . Bu killerin uzun süre

   Sıcak su Basıncına marûz kalması , kristalize olmalarına vede Negatif elektrikle yüklenmelerine sebep olur
Kristalleşen kil çok küçük parçacıklara ayrılır vede bu da kilin vücutta basitce emilmesini sağlar . Negatif yükler sayesinde ise kil , pozitif yüklü toksik maddeleri cilt yüzeyine çeker vede daha sonra bunları emerek vücuttan uzaklaştırma vazifesini yerine getirir . Kalsiyum montmorillonit kilinin zehirden arındırma özelliği dışında; ağrı , açık yara , Kolit(kalın baðırsak iltihabı) (kalın bağırsak iltihabı) , ishal(diyare) , Hemoroit , ülser , bağırsak mesele leri , Sivilce(akne) (akne) , Kansızlık vede daha birçok rahatsızlığın Tedavi(iyileştirme) sinde kullanıldığı bilinmektedir .

   Kil-polimer nanokompozit gereç ler , havacılık vede uzay araçlarının parçaları için kullanılan fiber bazlı kompozitlerde kalıp gereç si ollaraak düşünülmektedir . Sebebi ise , uçak vede uzay araçlarının parçalarının , diğer kalite özellikleri yanında çok güçlü vede aynı zamanda hafif olması lüzumlu liğidir . Nanokompozit gereç ler aynı zamanda , ısıya karşı dayanıklılığının yüksek oluşu sebebiyle Elektronik ev aletlerinde de kullanılmaktadır .
      Kil Maskesi Kullanımında Hastalıklara Yardımcı Olan Bitkisel(doðal) Ürünlerimizi İncelemek İçin Tıklayınız

   
Etiket : kil maskesi ,maske ,kil ,kil maskesi avantaj ları ,kil maskesi neye avantaj ,kil maskesi nedirBitkilerin Faydaları ve Yararları

Bu Kategorideki Diğer YazılarSağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp