Bitkisel Sağlık Ürünleri
Aslan Pençesi

Düz Yapraklı Aslan Pençesi


Düz Yapraklı Aslan Pençesi ile alakalı veri ler aşağıda yer almaktadır .

  % 100 Bitkisel(doğal) Kapsülü Ürünümüzü İncelemek İçin Tıklayınız . .

   Genelde , orman vede yol kıyılarında , bayırlarda , yüksek yörelerdeki nemli çayırlarda vede dağlık bölgelerde yetişir .Düz Yapraklı Aslan Pençesi antet lı makalemiz aşağıda yer almaktadır .


 

   Meme , prostat , rahim(uterus) yada lenfbezi kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi lerinden 1 kişiye yakalanmaktan korkuyor musunuz ? Ailenizde vede yakın akrabalarınızda , emare len bu kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi türleri meydana geldiğinde n dolayı ben de risk altındayım diye düşünüyor yada kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi in irsi olma riskinin olduğuna mı inanıyorsunuz ? Bundan dolayı kendinizde 1 gün bu kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi türlerinden birinin ortaya çıkabileceğinin çelişkisi yada kaygısı içinde misiniz ? Eğer , bu türden şüpheleriniz vede korkularınız mevcut ise , arslanpençesi (Leontice leontopetalum) bitkisi bu konudaki şüphelerinizin vede korkularınızın cevabıdır . Tıpdilinde , hususiyetle meme yada prostat kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi lerine yakalanma riski taşıyan gruplar mevuttur . Bu gruptakiler icin arslanpençesi kürü bitkisel(doğal) ollaraak en ideal çözümdür . Almanya Bonn Üniversitesi İnsangenetiği anabilim dalı başkanı Prof . Peter Propping 19 Eylül 2001 tarihinde yaptığı izahat da genetik riskin %10 olduğunu bildirmiştir . Yani , kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi in kalıtımsal olma riski %10’ dur . Bu risk grubunda olanlar Umumi ollaraak kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi e çook erken yaşlarda yakalanmaktadırlar .

   Arslanpençesi , emare len kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi türlerine karşı özdeş oranda önleyici güce sahip değildir . Yüzde ollaraak kendi aralarındaki oranları belirtmek lüzumuhalinde bu oranlar sırasıyla .

%90 - 95 Meme kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i
%80 - 85 Lenfbezi kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i
%70 - 75 Rahim(uterus) kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i
%50 - 55 Prostat kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i

   Arslanpençesi memleketimizde arslankuyruğu , arslankulağı vede kırkbaş ollaraak da bilinmektedir . Literatürde arslanpençesi üzerine çook az veri bulunmaktadır . Daha doğrusu bu bitki çook az araştırılmıştır .
Birbirlerinden tamamen başkaca bu 2 bitkinin 1 adedi benim üzerinde uzun yıllar araştırma yaptığım Leontice leontopetalum , başka i ise Alchimilla vulgaris dir . Alchimilla vulgaris bitkisi , bayanların itinasız regl dönemlerine karşı kullanabilecekleri 1 bitkidir . Özdeş zamanda hormon dengeleyici niteliği de mevuttur . Ancak , başka hususi likleri yoktur . Türkiye’de , birbirlerinden tamamen başkaca oluşan bu 2 bitkide “arslanpençesi” ollaraak bilinmektedir .

   Aktarlarda maalesef her ikisi de özdeş ad altında satılmaktadır . Satın alırken yada kendiniz toplarken basitce ayırt edebilmeniz için , yapraklarının kenarlarına dikkat ediniz . Doğru oluşan Leontice leontopatalum’ dur . Her ikisinin de çiçekleri sarı renklidir . Ancak , benim bahsettiğim vede doğru oluşan arslanpençesinin yapraklarının kenarları düzgündür . Diğerinin (Alchimilla vulgaris) ise , yapraklarının kenarları ince testere dişlidir .

   Arslanpençesi hemen hemen bütün Akdeniz bölgeleri ülkelerinde yetişmektedir . Hususiyetle Türkiye , Kıbrıs , Suriye , Yunanistan vede de Irak’ta bol miktarda tarlalarda gelişi güzel 1 biçim de yetişmektedir . Nisan-Mayıs aylarında çiçek açan , 50-80 cm yüksekliğinde 1 bitkidir . Gölgede yetişmeyen fakat , hem nemli hem de kurak toprakta yetişebilen 1 bitki türüdür . Leontice adı leontopetalum hemafrodit’tir . Yani , hem erkek hem de dişi organlarını özdeş zamanda bulundurur . Bu bitkinin toksin (zehirli) vede de herhangi 1 yan tesir niteliği olmadığından hiiç çekinmeden kullanılabilir . Bütün bunlardan farkli alınan her hangi 1 ilaçla da etkileşmesi söz konusu değildir . Arslanpençesi çiçek açtıktan kısa 1 vakit sonra toplanmalıdır . Gerek çiçeklerini gerekse de yapraklarını kısa zamanda dökmektedir . Çiçeklerini henüz açmamış ise toplanmamalıdır . Kökleri yumru biçimi ndedir . Bu yumrulara katiyetle zarar vermeyiniz . Çünki , 1 yıl sonra özdeş yumrudan ürün alınabilmektedir . Yumrular umumiyen toprağın oldukça altındadırlar . Toprak yüzeyine yakın 1 seviyeden makas yada bıçakla gövdesinden kesebilirsiniz . Lütfen , köklerine (yumru) zarar vermeyiniz . Gölgede , havadar 1 ortamda (örneğin , balkonda) vede zemine serilecek temiz kuru 1 bezin üzerinde kurutabilirsiniz . Kati likle naylon sergi kullanmayınız .
Arslanpençesinin kökleri hariç , yaprakları , yaprak sapları , gövdesi vede çiçekleri kullanılır . Kati likle köklerini kullanmayınız . Bu bitkinin en önemli niteliği aniden çook şifa verici hususi liğinin olmasıdır . Bunlar sırasıyla;

  • Meme , rahim , lenfbezi vede prostat kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi lerine karşı önleyici vede koruyucu olmasıdır .
  • emare len kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi türlerinin başlangıcında ise Tedavi(iyileştirme) edici gücünün olmasıdır .
  • emare len kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi türleri önümüzdeki aşamada ise bunlarıda yavaşlatmaktadır .
  • Menopoz dönemindeki bayanların stres , terleme , gerginlik , depresif , ruhsal sıkıntılı durumlarında (PMS) vede de hormonlarının dengelenmesinde mucizevi etki gösterir . Düzensiz oluşan regl dönemlerini de düzenler .
  • Prostat fonksiyonları vede prostatın sağlıklı çalışması üzerinde çook olumlu etkileri mevuttur .
  • Böbrek fonksiyonları vede sağlıklı çalışması üzerinde çook olumlu etkileri var .
  • Prostat büyümesini önleyici niteliği mevcuttur .
  • Genel ollaraak hormon dengeleyici olmasıdır .
  • Meme vede prostat kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi lerinin önemli oluşum sebep lerinden biri de hormon dengesizliğidir . Meme kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi ine karşı koruyucu vede önleyici ollaraak arslanpençesinin hormon dengeleyicigücü tabiat ananın insana sunduğu sonsuz nimetlerinden biridir . Gerek meme vede gerekse prostat kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi lerinin ırsi (kalıtımsal) olma riski mevcut meydana geldiğinde n , ailesinde vede yakın akrabalarında meme , rahim(uterus) yada prostat kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i olanların , hususiyetle bu bitkiyi kullanmaları çook avantaj lıdır . Çünki , arslanpençesi hem önleyici hem de koruyucudur .

   Arslanpençesi , menopoz dönemindeki bayanlar icin bulunmaz 1 imkandır . Hususiyetle menopoz döneminde stres , uykusuzluk , gerginlik , ruhsal sıkıntı , sinirlilik , ruhsal değişkenlik , isteksizlik , sıcak basması , sebepsiz korku vede terleme nöbetleri gibi şikayetlerin ortadan kalkmasında arslanpençesi çayı çook büyük 1 yardımcı vede destekleyicidir . Menopoz döneminde osteoporoz vede dolaşım bozuklukları gibi somatik şikâyetlerde ortaya çıkabilmektedir . Menopoz dönemindeki bütün bu şikâyetlerin ortaya çıkış sebebi nin arkasında yumurtalık(rahim içi) ta üretilen östrojen hormon seviyesinin giderek azalması yatmaktadır . İşte , bu sebep ledir ki , menopoz dönemindeki bayanlara takviye ollaraak östrojen hormon Tedavi(iyileştirme) si uygulanmaktadır .

   Östrojen hormon Tedavi(iyileştirme) si uzun vakit uygulandığı taktirde , meme yada rahim(uterus) kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi i gibi riskleri de beraber sinde getirmektedir . Bu sebep le , bu konudaki uygulama kararını fakat , mütehassız 1 hekim verebilir . Son yıllarda , her hangi 1 yan etki vede risk göstermeyen bitkisel(doğal) hormon Tedavi(iyileştirme) leri uygulanmaktadır . Bitkisel(doğal) hormon Tedavi(iyileştirme) sinde alternatif ollaraak başarıyla kullanılan soya , kırmızı yonca (Trifolium pratense) vede Cimicifuga racemosa bitkileridir .

   Özdeş biçim de menopoz döneminde olmayan her yaştan genç bayanların ağrılı , ruhsal sıkıntılı , depresif vede gerginlik içinde geçirdikleri regl dönemleri icin de arslanpençesi kürü bulunmaz 1 yardımcıdır . Arslanpençesi kürünü uygulayanlar , kısa zamanda ne C° Derece tesirli olduğunu gözleyebilirler .

   Erkeklerin orta yaşlarından sonra korkulu düş larından biride iyi huylu prostat büyümesidir (benigne prostate hypertrophy) . İyi huylu prostat büyümesinin en önemli dezavantajı , yaşam kalitesini (quality of life) menfii etkilemesidir . Sık sık idrara çıkma , idrar kesesini tam boşaltamama , idrar yaparken uzun uzun bekleme , idrar kesesi üzerinde basınç duygusu , idrarda çatallanma , vakit zaman idrar yaparken yanma olması vede önümüzdeki safhalarda da cinsel isteksizliğin yavaş yavaş kendisini gösterebilmesi gibi mesele ler ortaya çıkar . Bütün bunlar prostat büyümesinin sebep olduğu netice lardır . İşte , iyi huylu prostat büyümesini önleyebilmek icin vede de sağlıklı 1 biçimde prostat fonksiyonlarının çalışmasını sağlayabilmek icin arslanpençesi kürü bulunmaz vede yeri doldurulamaz 1 nimettir . Yılda 1 2 kez uygulanacak oluşan brokoli kürü de lüzum iyi huylu prostat büyümesine gerekse de prostat kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi ine karşı güçlü 1 önleyicidir (Bakınız: Brokoli) . Tekrar vurgulamakta büyük avantaj görüyorum; 1 hastalığı tedbir ek , hastalığı Tedavi(iyileştirme) etmekten çook daha kolaydır . Rahatsızlık ortaya çıktıktan sonra çoğu vakit bedeni muzda önemli tahribatlar yapabilmekte , yatağa düşürebilmekte yada baki bazı şikayetlerin ortaya çıkmasına sebep olabilmektedir . Sonuçta yaşam kalitesi düşmektedir .

   Yaklaşık 35 yaşından sonra hem bayanların hem de erkeklerin , yılda en az bir-iki kez arslanpençesi kürünü uygulamaları halinde kendilerini 1 çook Rahatsızlık tan korumuş olurlar . Hususiyetle prostat vede meme kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi ine yakalanmaktan çekinen kişiler arslanpençesi kürünü vakit zaman uyguladıkları taktirde çook büyük 1 oranda bu riskten kendilerini korumuş olurlar . Neşekilde olsa arslanpençesi kürünü uyguluyorum , doktora vede kontrollere gitmeme lüzum yoktur , neticesini katiyetle çıkarmayınız .

   Erkeklerde prostat bezinin sağlıklı 1 biçim de çalışması vede menopoz döneminde bulunan bayanların da menopoz dönemlerini sıkıntısız 1 biçimde atlatabilmeleri icin arslanpençesi çook önemli natural 1 yardımcıdır . Değerli okuyucu , her sağlıklı insanda yaş durumuna göre 1 gün dahilinde 50 ile 300 kez kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi hücresi oluşmakta , fakat bedeni muzun bağışıklık(immün) sistemi (immün sistem) bu hücreleri yok etmektedir . Vücudumuzun bağışıklık(immün) sistemi herhangi 1 sebep den dolayı zayıflar ise , bu taktirde kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi hücrelerini denetlemekte kafigelmeyecek kalabilmektedir . Bu kafigelmeyecek liğinden dolayı kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi hücrelerinin sayılarının artmasına vede gelişmelerine mani olamaz duruma düşmektedir . Bu sebep le kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi e , bağışıklık(immün) sisteminin zayıflamasının yol açabileceği 1 Rahatsızlık ollaraak da bakılabilir . Ancak , bağışıklık(immün) sisteminin zayıflaması halinde ortaya çıkan Rahatsızlık 1 tek kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi değildir . En Umumi anlamda şunu söyleyebiliriz , bağışıklık(immün) sistemi zayıflamış olanlar hertürlü hastalığa karşı tehlike içindedirler . Bundan dolayı bağışıklık(immün) sistemimizin güçlü olması gereklidir . Bağışıklık(immün) sistemini en iyi güçlendiren sebzeler vede meyveler arasında; brokoli , al lahana , domates , kayısı , portakal vede taze al üzüm bulunmaktadır .

   Meme vede prostat kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi inde son 20 yıl dahilinde %100 artış olmuştur . İlim adamları bu artışın sebebi üzerinde görüş bildirirken hemen hemen hepsinin ortak görüşü çevre etkenler inde birleşmektedir . Çevre etkenler inden bu konuda birinci sırayı zirai ilaçlar almaktadır . Günümüzde ne içtiğimiz su , ne yediğimiz sebze vede meyve ne de hayvansal gıdalar katkısız değildir . Herbiri belirli oranda eser miktarda da olsa zirai ilaç içermektedirler . Tarımda kullanılan 1 çook zirai ilaç hormon sistemimizi menfii yönde etkilemektedir . Kısaca , hormon dengemizi bozabilmektedir . Almanya Resmi Sağlık Kuruluşları , 8 Kasım 2000’ de toplanarak en az 200 adet zirai ilaç vede sanayide kullanılan kimyasal maddenin hormon sistemini menfii etkilediğini ortaya koymuşlardır . Bugün Almanya’da 1 çook zirai ilacın kullanımı yasaklanmıştır . Hormon sisteminin menfii etkilenmesi , hormon dengesinin bozulması anlamına gelir . Yukarıda emare ldiği gibi lüzum prostat vede gerekse de meme kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi lerinin meydana gelmesinde hormon dengesizliğinin rolü mevuttur . Hormon sistemi üzerinde menfii tesiri oluşan zirai ilaçlardan vede kimyasal maddelerden bazıları aşağıdaki tabloda verilmiştir .Tarımda kullanılan zirai ilaçların menfii ollaraak etkilediği başka 1 etken de erkeklerdeki Sperm(meni) kalitesidir . Sperm(meni) kalitesi , olağan Sperm(meni) konsantrasyonu anlamına gelir . Normal Sperm(meni) konsantrasyonu 40 milyon/ml dur . Yani , 1 mililitrede 40 milyon adet Sperm(meni) mevcut demektir . Bu sayı ne kadar düşük olursa , erkeklerin baba olma olasılık i’de o oranda azalmaktadır . Almanya’da yapılan klinik deneyler zirai ilaçların , hareketli Sperm(meni) sayısını menfii etkilendiğini ortaya koymuştur . Bu konuda halk sağlığı ile alakalı resmi kuruluşlar halkı , yayınladıkları dergiler yada internet üzerinden veri lendirmektedirler .


Arslanpençesinin kullanma biçimi :

Arslanpençesi kür ollaraak kullanılır . Başarı oranı çook yüksek oluşan bu bitkinin tavsiye edilen kullanma biçimi ne göre uygulanması çook önemlidir .

1)Meme- , Rahim- , Lenfbezi- vede Prostat kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi lerini önleyici kür:

4 - 5 gram (yaklaşık 1 tutam) kurutulmuş arslanpençesi kaynamakta oluşan yarım litre suyun içine atılır vede hafif ateşte 12 dakika sıcaklığını kaybettirmeden demlenir . Daha sonra süzülür vede soğumaya bırakılır . Demleme işlemi tamamlandıktan sonra muhakkak süzme işleminin yapılması gereklidir . Kati likle demleme zaman si tamamlandıktan sonra daha aşırı kabın içinde bitkiyi bekletmeyiniz , süzerek bitkiyi ayırınız . Bir ay boyunca 1 gün arayla (gün aşırı) 1 su bardağı içilir . Bir aydan sonra 15 gün ara verilir . Onbeş günlük aradan sonra 6 ay boyunca haftada 2 kez birer bardak içilir . Altı aydan sonra dönem dönem uygulanır .

2) Meme- , Rahim- , Lenfbezi- vede Prostat kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi lerini Tedavi(iyileştirme) edici yada yavaşlatıcı kür:

Bu halde amade lanış biçimi yukarıdaki gibi olup , sadece tüketim biçimi çeşitlidir . Bir ay boyunca hergün 1 su bardağı (yaklaşık 250 ml) içilir . Bir aydan sonra 1 hafta ara verilir . Bir hafta aradan sonra 6 ay boyunca haftada 4 gün 1 bardak (yaklaşık 250 ml) içilir . Altıncı aydan sonra haftada 1 yada 2 kez içilir .

3)Menopoz dönemindeki bayanlar için:

Bir nolu kullanma biçimi aynen uygulanır .

4)Bayanların regli dönemlerinin rahat geçmesi için:


Bir nolu kullanma biçimi aynen uygulanır .

5)Bayanların kadınlık hormonlarını düzenleyici:

4 - 5 gram (yaklaşık 1 tutam) kurutulmuş arslanpençesi kaynamakta oluşan yarım litre suyun içine atılır vede hafif ateşte 12 dakika sıcaklığını kaybettirmeden demlenir . Daha sonra süzülür vede soğumaya bırakılır . Demleme işlemi tamamlandıktan sonra muhakkak süzme işleminin yapılması gereklidir . Kati likle demleme zaman si tamamlandıktan sonra daha aşırı kabın içinde bitkiyi bekletmeyiniz vede süzerek bitkiyi ayırınız . 45 gün boyunca 1 gün arayla (gün aşırı) 1 su bardağı içilir . Her keresinde taze ollaraak amade lanması gereklidir .

Dikkat:

   Arslanpençesi çayı kullanırken içimini kolaylaştırmak icin herhangi 1 biçim de tatlandırıcı yada farkli 1 madde katiyetle ilave edilmez . Yemek yedikten 1 saat sonra içilir . Arslanpençesi çayını amade larken katiyetle 10 dakikadan aşırı demlemeyiniz . Demleme zaman si tamamlandıktan sonra süzülerek farklı lması gereklidir . Amade lanan arslanpençesinin arta kalanı buzdolabında en aşırı 3 gün korunabilir . Üçüncü günden sonra kullanılmaz vede muhakkak taze ollaraak tekrar amade lanması gereklidir .

Not: Hekiminizin verdiği ilaçlar mevcut ise muhakkak kullanınız . Buradaki uygulamayı 1 destekleyici ollaraak kullanınız . Bilmeniz gereken nokta kullanacağınız bitkiye karşı alerjinizin olup olmadığıdır . Bu konuda hekiminizin görüşünü alınız . Doktora gitmeden vede teşhis koydurmadan şikayetiniz ne olursa olsun , buradaki veri ler ile kendi kendinizi Tedavi(iyileştirme) etmeye kalkışmayınız . Buradaki veri lerin katiyetle 1 hastalığı teşhis gayesi yoktur .   Etiketler: katiyen n pençesi , katiyen n pençesi otu , katiyen n pençesi hakkında veri , katiyen n pençesi sabununun avantaj ları , katiyen n pençesi otu şampuanı , katiyen n pençesi çayı , katiyen n pençesi mucizesi , katiyen n pençesi yağı , katiyen n pençesi otu yağı , katiyen n pençesi tohumu , katiyen n pençesi hakkında , katiyen n pençesi nedir , dişi katiyen n pençesi otu , katiyen n pençesi yağı avantaj ları , katiyen n pençesi yağı avantaj ları , katiyen n pençesinin avantaj ları , katiyen n pençesi yaprağı , katiyen n pençesi otlu şampuanlar , katiyen n pençesi nerelerde kullanılır , katiyen n pençesi çayı avantaj ları , katiyen n pençesi suyu , katiyen n pençesi zararları , katiyen n pençesi otu zayıflatırmı , katiyen n pençesi suyu avantaj ları , katiyen n pençesi otu saç , katiyen n pençesi çayının avantaj ları , katiyen n pençesi yağının kullanımı , katiyen n pençesi faydaları , katiyen n pençesi otu kremi , katiyen n pençesi kürü , katiyen n pençesi çayının zararları , katiyen n pençesi hapı , katiyen n pençesi bitkisi , katiyen n pençesi sabunu , katiyen n pençesi ekstresi , katiyen n pençesi otu sabunu , katiyen n pençesi sabunları , katiyen n pençesi tohumunun kullanımı , katiyen n pençesi şampuanı avantaj ları , aslan pençesi bitkisinin hususi likleri , katiyen n pençesi çiçek , katiyen n pençesi tohumunun zararları ,aslan pençesi neşekilde kullanılır ,düz yapraklı katiyen n pençesi .  Aslan Pençesi

Bu Kategorideki Diğer YazılarSağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp