Cinsel İlişkiye Hazırlık | Bitkizane | Bitkisel Ürünler
15 yıl

Cinsel İlişkiye Hazırlık

Cinsel İlişkiye Hazırlık

                   

Cinsel(cinsi) İlişkiye Hazırlık

       
Cinsel(cinsi) İlişkiye Hazırlık .  İnsanoglunun Cinsel(cinsi) Yönden Uyarılması İçin Belli Birr Hazırlık Aşaması Gerekmektedir .  Bu Aşamalar Cinsel(cinsi) İlişkiye Girilecek Uygun (müsait) Ortamın Oluşturulması vede  Cinsel(cinsi) İlişkiye Hazırlayıcı Okşama vede  Sevişmeler Olarak Açıklanmaktadır .Cinsel(cinsi) İlişkiye Hazırlık

1 .  ATMOSFER

İnsan yapısı ,  öteki yaratıkların tersine heyecanlara karşıt davranışta bulunabilme yetenegine sahip birr ruh ile donatılmıştır .  Bazı ayrıklıklar dışın da ,  cinsel(cinsi) ilişki icin uyarılmaya birr hazırlık aşaması elzemdir .

Bu faaliyet dogru dan dogruya bedensel uyarılmayı içine(dahilen) almaz .  Cinsel(cinsi) isteklerin uyarılması daha fazla çoksık görme ,  koklama vede  işitmeyle olur .  Degişik türde uyarılmaların oluşturdugu cinsel(cinsi) atmosfer ,  cinsel(cinsi) istekleri dogal(natural) yol dan saglar; vücut vede  ruhu ,  herr ikisini birleştirir .

Duyguları okşayan müzik ,  renkler ,  sanat ,  resimler ,  davranış vede  kokuların önemi oldukçadaha iyi bilinir .  Fakat bunların en önemlisi karşılıklı konuşmadır .  Dr .  Van De Velde cinsel(cinsi) ilişkiye hazırlık yollarının en etkilisinin konuşma oldugunu katiyyetle ileri sürmektedir .  En önemlisi ise sevgidir vede  bunun etkisi ken di kendisine telkin vede  karşılıklı telkine baglıdır .

Gündelik evlilik yaşamın da konuşmanın önemini unuturuz .  Koca içini çekip ,  şöyle söyleyebilir: "Ben sana sevgi üzerine ne biliyorsam ,  hepsini söyledim . " Evli birr bayan  utangaç birr bakışla şöyle diyebilir: "Erkegin görevi bu konu da bayan la konuşmaktır . " Herr ikisi de haksızdır .  Erkegin okşamaların dan mutluluk duyan bayan  ,  tatlı aşk fısıltılarıyla bedel verir .  Ka dın ara sıra kimi sözler duymak ister .  Fakat ,  bu ,  herr şey olmakla birlite bittikten sonrasın da ,  insanın nefesini kesici birr yıgın sıfat işitmek istedigi anlamına gelmez .

Ka dın ,  "seni seviyorum" ,  ve benzeri gibi içten kelimelerin söylendigi birr konuşma dan mesut olur .  Herr ne kadarr bey sevgi sözleri söylemeye pek fazla yanaşmasa  da ,  kendisine sevgi dolu sözler söylendiginde ,  bun dan hiç de hoşlanmaz degildir .  Ayrıca bu ve benzeri gibi sözler ,  on da cinsel(cinsi) istek bile (dahi) uyandırabilir .

Erkek vede  eşi ,  evlilik öncesinde yılları vede  evliliklerinin ilkk zamanlarını anımsamalıdır .  O zamanlar nasıl - ne şekilde aşk fısıltılarının özlemini duymuşlardır !  Sevgi dolu sözlerin onları sadece (yanlızca) manevi (içsel) sevgiye uyarmakla kalmadıgını ,  özdeş zaman da düzenli ,  sürekli kendisini yenileyen birr sevgiyi sagladıgını hiç birr vakit unutmamalıdırlar .

Aşk oyununa götüren ,  gitgide koyulaşan atmosfer dahilinde (içinde) ,  bölgesel uyarılma daha fazla başlama dan ,  cinsel(cinsi) organların içindeki irade dışı salgılama çalışması başlar .  Bu  da cinsel(cinsi) ilişkilerin birr sonraki aşamasına ,  okşamalara götürür .

2 .  HAZIRLAYICI OKŞAMALAR

Cinsel(cinsi) ilişki öncesinde okşamalar sadece (yanlızca) bayan  icin elzem degildir; erkegin de buna gereksinimi vardır .  Coşku öpüşmeyle başlar ,  kucaklamalarla ,  vücu dun çeşitli (muhtelif) kısımlarının , bilhassa cinsel(cinsi) organların ilişkisiyle artar .  Çoguzaman okşamalara bey başlar .  Bu ,  evliligin ilkk zamanların da yeterli (kifayetli) olabilir; amma kendisi okşamalara başlamayı reddeden bayan  ,  kısa zaman da kocasının sevgisini yitirecektir .  Öte yan dan okşamalar salgılamayı artırır ,  kanın cinsel(cinsi) organlara dolmasını saglar vede  cinsel(cinsi) ilişki icin hazırlıkları tamamlar .

Erkek ,  bayan  kadarr çoksık sıvı (likit) salgılamaz .  Bu pekaz oluş büyük(iri) birr mesele degildir .  Fakat kaygan sıvıyı bayan ın çoksık pekaz salgılaması ,  cinsel(cinsi) ilişkiyi zorlaştırır vede  cinsel(cinsi) ilişkiden sonraki aktiflik üzerine olumsuz (negatif yönde) tesir yapar .

Aşk fısıltıları kolayca okşamalara götürür; eşlerden biri ötekini yönetmeden ,  herr ikisi defaten özdeş an da  da buna başlayabilirler .  Cinsel(cinsi) birleşim esnasın da bey vede  bayan  normal(sorunsuz) olarak birr sessizlikler vede  karanlıklar dünyasına gömülürler vede  böylece büyük(iri) birr begeni tadarlar .  Fakat bu ,  odanın karanlık olması anlamına gelmez .  Aşk fısıltıları vede  ara da dile getirilen mutluluk itirafları ,  çifte karşıt konmaz ,  bedensel birr coşku ,  libido saglar vede  onları sadece (yanlızca) kendilerineilişik olan birr dünyaya götürür .

Bura da erkegin vede  bayan ın dikkat etmeleri icin kimi uyarılar da bulunmak gerekir .  Cinsel(cinsi) organlar başlangıçta daima yumuşak hareketlerle uyarılmalıdır .  Daha sonrasın da ,  salgılama başlayınca ,  uyarma gitgide artırılabilir .  Başlangıçtaki birdenbire ,  şiddetli (aşırı) uyarma ,  acı hissi vede  iltihaplanmaya neden olabilir .

Bilhassa penis (erkek cinsel organı)in baş kısmına sabırsızca yapılacak kuvvetli uyarmalar dan kaçınılmalıdır .  Bazıları bayan ın kaygan salgısı pekaz oldugun da tükrüge başvurur .  Fakat buna tam anlamıyla güvenilmemelidir .  Bunun yerine salgının dogal(natural) yol dan çıkışını baska şekilde saglamaya çalışılmalıdır .

Tutkulu okşamalar ,  kuvvetli uyarılmanın tek yoludur .  Dört gözle beklenen an da hareketlerin yavaşladıgını vede  yumuşadıgını akıl dan çıkarmamamız gerekir .  Ritmik uyarmalar begeni duygusunu artırmak icin çoksık etkili (eylemsel) olabilir .

Evlilikte okşamalar ,  evlilik öncesindekilerden pek pekaz farklıdır .  Herr türlü okşama ,  ayrıca cinsel(cinsi) organların agız yolu ile uyarılması bile (dahi) dogal(natural) vede  normal(sorunsuz) olarak kabul(begeni) edilmelidir .  Eşlerden herr biri ,  aralarına sogukluk girmemesi icin ,  hangi çeşit okşamaya başvururlarsa vursunlar ,  vücutlarını temiz tutmalıdırlar .  Herr gecce yataga girmeden cinsel(cinsi) organlarını yıkamaya alışmalı ,  ilişkide bulunmasalar bile (dahi) bunu savsaklamamalıdırlar .

Akşamları banyo yaptıktan sonrasın da tuvalete giderlerse de yıkanmalıdırlar .  Çünki ,  cinsel(cinsi) organlar vücut dışkılarını dışarıya atmaya  da yarar .  Bu realite (gerçek) ,  cinsel(cinsi) yaşam da unutulmamalıdır .


Ürününüz Sepetinize Eklendi
Sağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp
Yukarı Çık
Kapat

Bayramınız Mübarek Olsun

bayram Tebriği