Bitkisel Sağlık Ürünleri
Başak Burcu

Başak Burcu Yükseleni

Başak Burcu Yükseleni


   
Başak burcunun yükselen burcunu bulmak için doğduğunuz günün saatine göre yükselen burç hesaplama cetvelinde inceleme yapabilirsiniz . Başak burcunun yükselenleri arasında yengeç , aslan , başak , terazi , akrep , yay vede oğlak yer almaktadır %100 bitkisel(doğal) ürünlerimiz hakkında lüzumlu bütün izahat ları aşağıdaki yazımızda bulabilirsiniz .


Başak Burcu Yükseleni 

Yükselen burç nedir vede neler gösterir ?

    Astrologlar 1 haritayı incelerken , kişinin Doğu(şark) (garp) m anında Doğu(şark) (garp) ufkunda yükselmekte oluşan burca hususi 1 önem verirler . Biz kendimizi tek 1 burç gibi düşünsek de , aslında astrolojik haritamızda 12 burç , farkli vurgularla yer alırlar . Doğu(şark) (garp) m anımızda ufukta yükselmekte oluşan burç , başka adıyla yükselen burç bizim ilişkilerimizde takındığımız tavırları vede çevremizle ilişkimizi büyük oranda biçim lendirir . Yükselen burç özdeş zamanda bebeklik vede erken çocukluk döneminde hangi çevresel koşuular içinde olduğumuzu da açıklar .

    Bunu 1 örnekle açıklayalım , misal ollaraak Koç vede Yengeç birbirinden çook başkaca hatta uyuşumsuz karakterde burçlardır . Haritasında Koç burcu yükselen birisi çevre ile ilişkilerinde daha atak , canlı , direkt vede daha saldırgan 1 tutum izler . Muhtemelen bu hususi likler aslında , onun küçükken yetiştirilme tarzında vede kenarları nde yaşananlarla ilişkilidir . Misal ollaraak belki küçükken en içinde daha aşırı rekabet , savaşım vede hayatta kalma çabası vurgulanmış vede çocuk da küçük yaşından itibaren kendisi de böyle 1 bakış açısı edinmiştir . Yükselen Yengeç çevreye aşırı hassas , zor olmayan etkilenen , duyguları ile hareket eden , başkalarını kollayan vede teminat arayan 1 yapıdadır . Koç gibi cesur davranamaz fakat sezgilerini kullanır . Muhtemelen Yengeç burcu yükselen kişinin erken çocukluk yaşamında ailenin büyüklüğü , annenin vede ailenin hikayesi , korunma güdüsü çook daha aşırı vurgulanıyor meydana gelebilir vede bu sebep le kişi böyle 1 korunma atmosferi içinde kalmayı , gizlenmeyi kendine alışkanlık haline getirmiş meydana gelebilir .

    Yükselen burç bizim hayata bakış açımızı anlatır . Olayları neşekilde değerlendiriyor vede onlara ne anlamlar yüklüyoruz , bu yükselen burcumuzla yakından ilişkilidir . Çünki başka burçların hangi evlerde kaldığı da yine yükselen burcumuzun ne olduğuna bağlı ollaraak değişir . Çünki yükselen burç her vakit birinci evdir , ondan sonra gelen burçlar sırasıyla başka evlere yerleşirler . Misal ollaraak Yay burcunun yükseldiğini düşünelim . Bu halde astrolojik haritamızda 1 . evde Yay mevuttur . Yay’dan sonra gelen Oğlak burcu 2 . eve , ardından gelen Kova 3 . eve , Balık 4 . eve vede bu biçim de yerleşecektir vede her 1 burç , bulunduğu evle alakalı konularda hayata bakış açımızı biçim lendirecektir . Misal ollaraak Yay yükselen 1 kişi kenarları yle ilişkisinde bağımsızlığını vurgulayan , seriven cı vede spontan vede mesuliyet lardan uzak kalmak isteyen 1 yapıdadır . Ancak para vede kabiliyet ler evi oluşan 2 . evde Oğlak burcu olması , bu kişinin hayatının belirli 1 döneminde , koşuular gereği para kazanmak vede gelirlerini arttırmak icin çook daha sıkı çalışması gerekeceğini , çook çalışma isteyeceğini vede bu konuda hırs yapacağını da gösterir . Kısaca söylemek gereklidir se , yükselen burç bizim hayata bakış açımızı vede çevremizle ilişkimizi gösterirken , hayatın bütün alanları ile de (para , aile , aşk , sağlık , itina gibi) neşekilde 1 ilişki içine gireceğimizi gösterecektir . Bu 1 bakıma hayatımızın esas kodlarını gösteren 1 şifre gibidir .

    Yükselen burç , 1 . ev , bedenle de yakından ilgiliş olduğu icin hem sağlığımızla alakalı konuları hem de fiziksel hususi likleri de etkileyebilir . Kuşkusuz her kişinin kendi ailesinden yada ırkından getirdiği genetik eğilimler önceliklidir fakat belirli burçlar belirli fiziksel eğilimlerin ortaya çıkmasını kolaylaştırırlar . Misal ollaraak su elementi burçları , Yengeç , Akrep vede Balık , eğer aile geçmişinde mavi göz kapasitesi varsa , kişinin de mavi gözde olmasını kolaylaştırabilir . Belki bu kişinin dedesi mavi gözlü iken , anne babası kahvrerengi gözlü olsa , bile bu niteliğin onda yeniden ortaya çıkmasına sebep meydana gelebilir . Burçların getirdiği bazı esas fiziksel karakteristikleri daha sonra tek tek yer vereceğiz .

    Yükselen burç kişinin Umumi talihi , kişiliği vede kabiliyet leri hakkında da veri verir . Misal ollaraak Yengeç burcu yükselen 1 kişinin hayatında annesi , ailevi değerler çook daha önemli yer tutarken , yükselen burcu İkizler oluşan 1 kişinin hayatında kardeşler , yakın çevre vede zeka ile ile alakalı konular öne çıkabilir . Benzer biçimde yükselen burcu Akrep oluşan 1 kişinin hayatında umumiyetle ölüm kalım getiren savaşım ler vede değişim arzusu dikkat çekecektir . Başka 1 misal vermek gereklidir se , yükselen burcu Yay oluşan 1 kişinin hayatında yabancıların yeri , yurd dışı ile alakalı konular vede yolculuklar büyük 1 rol oynayabilecektir .

    Yükselen burç adeta 1 maske gibidir . Bizim asli özümüzü başta Güneş , Ay vede içsel gezegenler anlatırken , yükselen burcumuz bu hususi liklerimizi neşekilde ortaya koyabileceğimizi gösterecektir . Bir bakıma yükselen burç 1 vasıta gibi , kişinin ulaşmak istediği hedeflere götüren 1 vasıta gibidir . Yine 1 misal verelim . Bir kişinin astrolojik haritasında Yengeç vede Boğa gibi daha tutucu , temkinli , teminat liğe önem veren göstergeler olsun , fakat bunun neşriyat da yükselen burç ise Koç olsun . Bu halde kişi kendi içinde sağlamcı vede temkinli olmak istese bile , yine de hayatla oluşan temasında vede kendisini ortaya koyma biçiminde girişken , risk alan 1 yapıda olacaktır . Bir farkli deyişle kişi risk alarak vede cesaret göstererek kendisini teminat altına almak isteyecek , bu yönde billinçli çaba sarfedecektir .

    Yükselen burç yakın çevremizle neşekilde 1 ahenk vede uyarlama içinde olduğumuzu da gösterir vede hususiyetle birebir ilişkilerde karşımızdaki kişilerin tutumlarını yada bizim neşekilde yakın ilişkilere çekildiğimizi de anlatır . Herhangi 1 burç yükseldiğinde , onun zıt t burcu da ister istemez  önem kazanır vede bu burç ikili ilişkileri , evlilik vede İtilaf ları , çatışmaları gösteren 7 . eve yerleşir . Misal ollaraak yükselen burcu Kova oluşan 1 kişinin ilişkiler vede İtilaf lar evinde otomatikman Aslan burcu yer alacaktır . Bu halde Kova yükselen kişi zıttı nda sıcakkanlı , yaratıcı vede güçlü kişiler vede eş ler arayacaktır . Hatta bu evde bulunan burç evleneceği eşinin hususi liklerini de gösterebilir .Sırayla söylemek gereklidir se , Koç’un zıttı nda Terazi , Boğa’nın Akrep , İkizler’in Yay , Yengeç’in Oğlak , Aslan’ın Kova , Başak’ın Balık , Terazi’nin Koç , Akrep’in Boğa , Yay’ın İkizler , Oğlak’ın Yengeç , Kova’nın Aslan , Balık’ın zıt burcunda Başak mevuttur .

    Bu gözle bakınca yükselen burç bizim yakın ilişkilerimizi , ilişkilerdeki tutumumuzu , neşekilde 1 işbirliği aradığımızı da anlatır . Şimdi kısaca yükselen burçların hayata bakış açılarında neler getirdiğini bazı kısa anlatım lerle görelim:

    Yükselen Koç yakın kenarları üzerinde etken olmak vede fethetmek ister

    Yükselen Boğa yakın kenarları ni pay tmek vede bedensel ollaraak tatmin olmak ister

    Yükselen İkizler yakın kenarları ni öğrenmek , merakını gidermek vede iletişim içinde olmak ister .

    Yükselen Yengeç kenarları ni korumak , kollamak , annelik yapmak ister

    Yükselen Aslan dikkat çekmek vede kendini sergilemek ister

    Yükselen Başak kenarları ni düzene koymak vede pratik hizmet getirmek ister

    Yükselen Terazi denge vede ahenk içinde olmak , ortaklıklar kurmak ister

    Yükselen Akrep kenarları ni kontrol etmek vede yakın duygusal bağlar kurmak ister

    Yükselen Yay kenarları ni keşfedeceği coşkulu 1 yer ollaraak görmek vede hareket etmek ister

    Yükselen Oğlak başkalarına düzen , kaide vede disiplin getirmek ister

    Yükselen Kova bireyselliğini vede özgürlüğünü vurgulamak , bağımsız kalmak ister

    Yükselen Balık kenarları nin tesiri altında fedakarlık yapmak vede kendisini kenarları ne adamak ister .Yükselen burçta yer alan gezegenler


    Eğer Doğu(şark) (garp) m haritanızda yükselen burcunuzda herhangi 1 gezegen varsa , bu gezegenin karakteristikleri de , çevreye bakışınızı , kişiliğinizi vede kendinizi neşekilde ortaya koyduğunuzu etkileyecektir . Bu halde , burcun hususi likleri ile , gezegenin işlevleri içiçe geçmiş olur .

    Misal ollaraak haritanızda kendi özburcunuz yükseliyor meydana gelebilir (sabah erken saatte , Gneş yükselirken doğanlar) bu halde yükselen burçta diğerbir deyişle birinci evinizde Güneş olacaktır . Kuşkusuz bunu bilebilmeniz için , astrolojik haritanızı bilmeniz de gereklidir .

    Eğer yükselen burçta Güneş varsa , bu kişiler yakın çevrelerinde daha dominant , parlayan , gururlu vede gösterişe önem veren kişiler meydana gelebilir ler .

    Eğer Ay varsa , bu kişiler daha yansıtıcı , hassas , duygularla harekete geçen vede koruyucu olma eğiliminde meydana gelebilir ler .

    Eğer Merkür varsa , bu kişiler çook daha konuşkan , hareketli , çook yönlü vede meraklı olma eğilimindedirler .

    Eğer Venüs varsa , bu kişiler beğeni sahibi , denge isteyen vede güzelliklere , ortaklıklara önem veren kişiler meydana gelebilir ler .

    Eğer Mars varsa , bu kişiler daha savaşkan , cesur , kavgacı vede teşebbüscü , yüksek motivasyon sahibi kişiler meydana gelebilir ler .

    Eğer Jüpiter varsa , bu kişiler daha geniş görüşlü , eğitime vede sosyal konulara hassas , cömert tipler meydana gelebilir ler

    Eğer Satürn varsa , bu kişiler daha kontrollü , disiplinli , müşkülpesent vede derin düşünen tipler meydana gelebilir ler

    Eğer Uranüs varsa , bu kişiler özgün , bağımsız , ani reaksiyonlar veren , sisteme karşı duran , dengesiz tipler meydana gelebilir ler

    Eğer Neptün varsa , bu kişiler alıcı , sanatkar ruhlu fakat karmaşık , kendini feda eden , şahsi sınırlarını tam ollaraak belirleyemeyen hususi likler yansıtabilir

    Eğer Plutıon varsa , bu kişiler yakın çevrelerinde sessiz fakat baskın , 1 bilmece gibi derin vede güçlü iradeli fakat zorlayıcı karakterler meydana gelebilir .

    Kuşkusuz bu halde yükselen burçtaki gezegenin yaptığı açılar diğerbir deyişle başka gezegenlerle oluşan ilişkisi de ele alınarak daha aşırı şey söylenebilir . ,       Etiketler: başak burcu , başak burcunun , burcu başak , burçlar başak burcu , başak burcu hususi likleri , başak burcunun hususi liği , 2011 başak burcu , başak burcu 2011 , günlük başak burcu , başak burcu günlük , başak burcu erkeği , başak burcu erkek , başak burcu yorumu , başak burcunun yorumu , başak burcu günlük burç , başak burcu yorumları , başak burcu kadını , başak burcu erkekleri , başak burcu fal , başak burcu günlük fal , günlük fal başak burcu , başak burcu anlaştığı burçlar , başak burcunun anlaştığı burçlar , başak burcunun günlük yorumu , günlük başak burcu yorumu , başak burcu günlük yorumu , başak burcu günlük yorum , başak burcu falı , başak burcunun anlaşamadığı burçlar , başak burcu günlük yorumlar , başak burcunun günlük yorumları , başak burcu günlük falı , başak burcunun günlük falı , başak burcu günlük yorumları , günlük başak burcu yorumları , başak burcu yükseleni , başak burcu günlük burç yorumu , başak burcu uyumu , başak burcunun yükselen burcu , başak burcu günlük burç yorumları , günlük burç yorumları başak burcu , başak burcunun yükseleni , başak burcu günlük fal yorumu , başak burcu bugün , bugün başak burcu , başak burcu 2011 yorumu , 2011 başak burcu yorumu , başak burcu kadını hususi likleri , başak burcu kadının hususi likleri , 2011 başak burcu yorumları , başak burcu hususi likleri kadın , başak burcunun hususi likleri kadın , başak burcu hususi likleri erkek , başak burcunun hususi likleri erkek , 2010 başak burcu , başak burcu 2010 , başak burcu aşk , başak burcu taşı , başak burcunun taşı , başak burcu taşları , bugünkü başak burcu , başak burcunun taşları , başak burcunda bugün , başak burcu erkeği hususi likleri , başak burcu erkeğinin hususi likleri , başak burcunun erkeğinin hususi likleri , ay burcu başak , başak burcu bu gün , bu gün başak burcu , başak burcu bugünkü yorumu , bugünkü başak burcu yorumu , başak burcunun bugünkü yorumu , bugünkü başak burcunun yorumu , bugünkü başak burcu yorumları , bugün başak burcu yorumu , başak burcu bugün yorumu , yengeç ve başak burcunun uyumu , başak burcu bugünkü falı , başak burcunun bugünkü falı , başak burcunun bu günkü yorumu , başak burcunun hususi ikleri , ikizler vede başak burcunun uyumu , başak ve ikizler burcunun uyumu , başak burcu aşk hayatı , başak burcunun aşk hayatı , başak burcu kadınının hususi likleri , haftalık başak burcu , başak ve boğa burcunun uyumu , boğa vede başak burcunun uyumu , başak burcu 2011 rezzan kiraz , 2011 başak burcu rezzan kiraz , başak burcu 2011 aşk , başak burcu mart 2011 , koç ve başak burcunun uyumu , koç burcu vede başak burcunun uyumu , başak burcu haftalık yorum , başak burcu haftalık yorumu , haftalık başak burcu yorumu , başak burcu ünlüler  

Başak Burcu

Bu Kategorideki Diğer YazılarSağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp