Bitkisel Sağlık Ürünleri
                   

Başak Burcu Yükseleni

Başak Burcu Yükseleni


   
Başak burcunun yükselen burcunu bulmak için doğduğunuz günün saatine göre yükselen burç hesaplama cetvelinde inceleme yapabilirsiniz . Başak burcunun yükselenleri arasında yengeç , aslan , başak , terazi , akrep , yay vede oğlak yer almaktadır %100 bitkisel(doðal) ürünlerimiz hakkında lüzumlu tüm açıklamaları aşağıdaki yazımızda bulabilirsiniz .


Başak Burcu Yükseleni 

Yükselen burç nedir vede neler gösterir ?

    Astrologlar 1 haritayı incelerken , kişinin doğum anında Doğu ufkunda yükselmekte oluþan burca özel 1 önem verirler . Biz kendimizi tek 1 burç gibi düşünsek de , aslında astrolojik haritamızda 12 burç , değişik vurgularla yer alırlar . Doğum anımızda ufukta yükselmekte oluþan burç , diğer adıyla yükselen burç bizim ilişkilerimizde takındığımız tavırları vede çevremizle ilişkimizi büyük oranda şekillendirir . Yükselen burç aynı zamanda bebeklik vede erken çocukluk döneminde hangi çevresel şartlar içinde olduğumuzu da açıklar .

    Bunu 1 örnekle açıklayalım , örneğin Koç vede Yengeç birbirinden çok farklı hatta uyuşumsuz karakterde burçlardır . Haritasında Koç burcu yükselen birisi çevre ile ilişkilerinde daha atak , canlı , direkt vede daha saldırgan 1 tutum izler . Muhtemelen bu özellikler aslında , onun küçükken yetiştirilme tarzında vede çevresinde yaşananlarla ilişkilidir . Örneğin belki küçükken en içinde daha aþırı rekabet , mücadele vede hayatta kalma çabası vurgulanmış vede çocuk da küçük yaşından itibaren kendisi de böyle 1 bakış açısı edinmiştir . Yükselen Yengeç çevreye aşırı duyarlı , zor olmayan etkilenen , duyguları ile hareket eden , başkalarını kollayan vede güven arayan 1 yapıdadır . Koç gibi cesur davranamaz fakat sezgilerini kullanır . Muhtemelen Yengeç burcu yükselen kişinin erken çocukluk yaşamında ailenin büyüklüğü , annenin vede ailenin hikayesi , korunma güdüsü çok daha aþırı vurgulanıyor meydana gelebilir vede bu sebep le kişi böyle 1 korunma atmosferi içinde kalmayı , gizlenmeyi kendine alışkanlık haline getirmiş meydana gelebilir .

    Yükselen burç bizim hayata bakış açımızı anlatır . Olayları nasıl değerlendiriyor vede onlara ne anlamlar yüklüyoruz , bu yükselen burcumuzla yakından ilişkilidir . Çünkü diğer burçların hangi evlerde kaldığı da yine yükselen burcumuzun ne olduğuna bağlı ollaraak değişir . Çünkü yükselen burç her vakit birinci evdir , ondan sonra gelen burçlar sırasıyla diğer evlere yerleşirler . Örneğin Yay burcunun yükseldiğini düşünelim . Bu halde astrolojik haritamızda 1 . evde Yay vardır . Yay’dan sonra gelen Oğlak burcu 2 . eve , ardından gelen Kova 3 . eve , Balık 4 . eve vede bu şekilde yerleşecektir vede her 1 burç , bulunduğu evle alakalı konularda hayata bakış açımızı şekillendirecektir . Örneğin Yay yükselen 1 kişi çevresiyle ilişkisinde bağımsızlığını vurgulayan , seriven cı vede spontan vede mesuliyet lardan uzak kalmak isteyen 1 yapıdadır . Ancak para vede kabiliyet ler evi oluþan 2 . evde Oğlak burcu olması , bu kişinin hayatının belirli 1 döneminde , şartlar gereği para kazanmak vede gelirlerini arttırmak için çok daha sıkı çalışması gerekeceğini , çok çalışma isteyeceğini vede bu konuda hırs yapacağını da gösterir . Kısaca söylemek gereklidir se , yükselen burç bizim hayata bakış açımızı vede çevremizle ilişkimizi gösterirken , hayatın tüm alanları ile de (para , aile , aşk , sağlık , düzen gibi) nasıl 1 ilişki içine gireceğimizi gösterecektir . Bu 1 bakıma hayatımızın esas kodlarını gösteren 1 şifre gibidir .

    Yükselen burç , 1 . ev , bedenle de yakından ilgiliş olduğu için hem sağlığımızla alakalı konuları hem de fiziksel özellikleri de etkileyebilir . Kuşkusuz her kişinin kendi ailesinden yada ırkından getirdiği genetik eğilimler önceliklidir fakat belirli burçlar belirli fiziksel eğilimlerin ortaya çıkmasını kolaylaştırırlar . Örneğin su elementi burçları , Yengeç , Akrep vede Balık , eğer aile geçmişinde mavi göz kapasitesi varsa , kişinin de mavi gözde olmasını kolaylaştırabilir . Belki bu kişinin dedesi mavi gözlü iken , anne babası kahvrerengi gözlü olsa , bile bu özelliğin onda yeniden ortaya çıkmasına sebep meydana gelebilir . Burçların getirdiği bazı esas fiziksel karakteristikleri daha sonra tek tek yer vereceğiz .

    Yükselen burç kişinin Umumi talihi , kişiliği vede kabiliyet leri hakkında da veri verir . Örneğin Yengeç burcu yükselen 1 kişinin hayatında annesi , ailevi değerler çok daha önemli yer tutarken , yükselen burcu İkizler oluþan 1 kişinin hayatında kardeşler , yakın çevre vede zeka ile ile alakalı konular öne çıkabilir . Benzer biçimde yükselen burcu Akrep oluþan 1 kişinin hayatında umumiyetle ölüm kalım getiren mücadeleler vede değişim arzusu dikkat çekecektir . Başka 1 örnek vermek gereklidir se , yükselen burcu Yay oluþan 1 kişinin hayatında yabancıların yeri , yurd dışı ile alakalı konular vede yolculuklar büyük 1 rol oynayabilecektir .

    Yükselen burç adeta 1 maske gibidir . Bizim gerçek özümüzü başta Güneş , Ay vede içsel gezegenler anlatırken , yükselen burcumuz bu özelliklerimizi nasıl ortaya koyabileceğimizi gösterecektir . Bir bakıma yükselen burç 1 araç gibi , kişinin ulaşmak istediği hedeflere götüren 1 vasıta gibidir . Yine 1 örnek verelim . Bir kişinin astrolojik haritasında Yengeç vede Boğa gibi daha tutucu , temkinli , güvenliğe önem veren göstergeler olsun , fakat bunun yanında yükselen burç ise Koç olsun . Bu halde kişi kendi içinde sağlamcı vede temkinli olmak istese bile , yine de hayatla oluþan temasında vede kendisini ortaya koyma biçiminde girişken , risk alan 1 yapıda olacaktır . Bir başka deyişle kişi risk alarak vede cesaret göstererek kendisini güven altına almak isteyecek , bu yönde billinçli çaba sarfedecektir .

    Yükselen burç yakın çevremizle nasıl 1 ahenk vede uyarlama içinde olduğumuzu da gösterir vede özellikle birebir ilişkilerde karşımızdaki kişilerin tutumlarını yada bizim nasıl yakın ilişkilere çekildiğimizi de anlatır . Herhangi 1 burç yükseldiğinde , onun karşıtt burcu da ister istemez  önem kazanır vede bu burç ikili ilişkileri , evlilik vede anlaşmaları , çatışmaları gösteren 7 . eve yerleşir . Örneğin yükselen burcu Kova oluþan 1 kişinin ilişkiler vede anlaşmalar evinde otomatikman Aslan burcu yer alacaktır . Bu halde Kova yükselen kişi karşısında sıcakkanlı , yaratıcı vede güçlü kişiler vede eþ ler arayacaktır . Hatta bu evde bulunan burç evleneceği eşinin özelliklerini de gösterebilir .Sırayla söylemek gereklidir se , Koç’un karşısında Terazi , Boğa’nın Akrep , İkizler’in Yay , Yengeç’in Oğlak , Aslan’ın Kova , Başak’ın Balık , Terazi’nin Koç , Akrep’in Boğa , Yay’ın İkizler , Oğlak’ın Yengeç , Kova’nın Aslan , Balık’ın karşıt burcunda Başak vardır .

    Bu gözle bakınca yükselen burç bizim yakın ilişkilerimizi , ilişkilerdeki tutumumuzu , nasıl 1 işbirliği aradığımızı da anlatır . Şimdi kısaca yükselen burçların hayata bakış açılarında neler getirdiğini bazı kısa anlatım lerle görelim:

    Yükselen Koç yakın çevresi üzerinde etken olmak vede fethetmek ister

    Yükselen Boğa yakın çevresini pay tmek vede bedensel ollaraak tatmin olmak ister

    Yükselen İkizler yakın çevresini öğrenmek , merakını gidermek vede iletişim içinde olmak ister .

    Yükselen Yengeç çevresini korumak , kollamak , annelik yapmak ister

    Yükselen Aslan dikkat çekmek vede kendini sergilemek ister

    Yükselen Başak çevresini düzene koymak vede pratik hizmet getirmek ister

    Yükselen Terazi denge vede ahenk içinde olmak , ortaklıklar kurmak ister

    Yükselen Akrep çevresini kontrol etmek vede yakın duygusal bağlar kurmak ister

    Yükselen Yay çevresini keşfedeceği coþku lı 1 yer ollaraak görmek vede hareket etmek ister

    Yükselen Oğlak başkalarına düzen , kaide vede disiplin getirmek ister

    Yükselen Kova bireyselliğini vede özgürlüğünü vurgulamak , bağımsız kalmak ister

    Yükselen Balık çevresinin tesiri altında fedakarlık yapmak vede kendisini çevresine adamak ister .Yükselen burçta yer alan gezegenler


    Eğer doğum haritanızda yükselen burcunuzda herhangi 1 gezegen varsa , bu gezegenin karakteristikleri de , çevreye bakışınızı , kişiliğinizi vede kendinizi nasıl ortaya koyduğunuzu etkileyecektir . Bu halde , burcun özellikleri ile , gezegenin işlevleri içiçe geçmiş olur .

    Örneğin haritanızda kendi özburcunuz yükseliyor meydana gelebilir (sabah erken saatte , Gneş yükselirken doğanlar) bu halde yükselen burçta diðerbir deyiþle birinci evinizde Güneş olacaktır . Kuşkusuz bunu bilebilmeniz için , astrolojik haritanızı bilmeniz de gereklidir .

    Eğer yükselen burçta Güneş varsa , bu kişiler yakın çevrelerinde daha dominant , parlayan , gururlu vede gösterişe önem veren kişiler meydana gelebilir ler .

    Eğer Ay varsa , bu kişiler daha yansıtıcı , hassas , duygularla harekete geçen vede koruyucu olma eğiliminde meydana gelebilir ler .

    Eğer Merkür varsa , bu kişiler çok daha konuşkan , hareketli , çok yönlü vede meraklı olma eğilimindedirler .

    Eğer Venüs varsa , bu kişiler beðeni sahibi , denge isteyen vede güzelliklere , ortaklıklara önem veren kişiler meydana gelebilir ler .

    Eğer Mars varsa , bu kişiler daha savaşkan , cesur , kavgacı vede girişimci , yüksek motivasyon sahibi kişiler meydana gelebilir ler .

    Eğer Jüpiter varsa , bu kişiler daha geniş görüşlü , eğitime vede sosyal konulara duyarlı , cömert tipler meydana gelebilir ler

    Eğer Satürn varsa , bu kişiler daha kontrollü , disiplinli , müşkülpesent vede derin düşünen tipler meydana gelebilir ler

    Eğer Uranüs varsa , bu kişiler özgün , bağımsız , ani reaksiyonlar veren , sisteme karşı duran , dengesiz tipler meydana gelebilir ler

    Eğer Neptün varsa , bu kişiler alıcı , sanatkar ruhlu fakat karmaşık , kendini feda eden , kişisel sınırlarını tam ollaraak belirleyemeyen özellikler yansıtabilir

    Eğer Plutıon varsa , bu kişiler yakın çevrelerinde sessiz fakat baskın , 1 bilmece gibi derin vede güçlü iradeli fakat zorlayıcı karakterler meydana gelebilir .

    Kuşkusuz bu halde yükselen burçtaki gezegenin yaptığı açılar diðerbir deyiþle diğer gezegenlerle oluþan ilişkisi de ele alınarak daha aþırı şey söylenebilir . ,       Etiketler: başak burcu , başak burcunun , burcu başak , burçlar başak burcu , başak burcu özellikleri , başak burcunun özelliği , 2011 başak burcu , başak burcu 2011 , günlük başak burcu , başak burcu günlük , başak burcu erkeği , başak burcu erkek , başak burcu yorumu , başak burcunun yorumu , başak burcu günlük burç , başak burcu yorumları , başak burcu kadını , başak burcu erkekleri , başak burcu fal , başak burcu günlük fal , günlük fal başak burcu , başak burcu anlaştığı burçlar , başak burcunun anlaştığı burçlar , başak burcunun günlük yorumu , günlük başak burcu yorumu , başak burcu günlük yorumu , başak burcu günlük yorum , başak burcu falı , başak burcunun anlaşamadığı burçlar , başak burcu günlük yorumlar , başak burcunun günlük yorumları , başak burcu günlük falı , başak burcunun günlük falı , başak burcu günlük yorumları , günlük başak burcu yorumları , başak burcu yükseleni , başak burcu günlük burç yorumu , başak burcu uyumu , başak burcunun yükselen burcu , başak burcu günlük burç yorumları , günlük burç yorumları başak burcu , başak burcunun yükseleni , başak burcu günlük fal yorumu , başak burcu bugün , bugün başak burcu , başak burcu 2011 yorumu , 2011 başak burcu yorumu , başak burcu kadını özellikleri , başak burcu kadının özellikleri , 2011 başak burcu yorumları , başak burcu özellikleri kadın , başak burcunun özellikleri kadın , başak burcu özellikleri erkek , başak burcunun özellikleri erkek , 2010 başak burcu , başak burcu 2010 , başak burcu aşk , başak burcu taşı , başak burcunun taşı , başak burcu taşları , bugünkü başak burcu , başak burcunun taşları , başak burcunda bugün , başak burcu erkeği özellikleri , başak burcu erkeğinin özellikleri , başak burcunun erkeğinin özellikleri , ay burcu başak , başak burcu bu gün , bu gün başak burcu , başak burcu bugünkü yorumu , bugünkü başak burcu yorumu , başak burcunun bugünkü yorumu , bugünkü başak burcunun yorumu , bugünkü başak burcu yorumları , bugün başak burcu yorumu , başak burcu bugün yorumu , yengeç ve başak burcunun uyumu , başak burcu bugünkü falı , başak burcunun bugünkü falı , başak burcunun bu günkü yorumu , başak burcunun özelikleri , ikizler vede başak burcunun uyumu , başak ve ikizler burcunun uyumu , başak burcu aşk hayatı , başak burcunun aşk hayatı , başak burcu kadınının özellikleri , haftalık başak burcu , başak ve boğa burcunun uyumu , boğa vede başak burcunun uyumu , başak burcu 2011 rezzan kiraz , 2011 başak burcu rezzan kiraz , başak burcu 2011 aşk , başak burcu mart 2011 , koç ve başak burcunun uyumu , koç burcu vede başak burcunun uyumu , başak burcu haftalık yorum , başak burcu haftalık yorumu , haftalık başak burcu yorumu , başak burcu ünlüler  

Başak Burcu

Bu Kategorideki Diğer YazılarSağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp