Bitkisel Sağlık Ürünleri
Şeker Hastalığı (Diyabet)

Şeker Hastalığı(diabet) Sınırı Kaçtır

        Şeker Hastalığı(diabet) sınırı kaçtır ,şeker(diyabet) hastalığının risk sınırı ,kan şekeri sınırı ,şeker değerleri ,açlık kan şekeri gibi konular hakkında veri ler aşağıdaki yazımızda yer almaktadır . Şeker Hastalığı(diabet) ve sınırları hakkında daha aşırı veri sahibi olmak icin aşağıdaki makalemize muhakkak göz atmanızı tavsiye riz .

Kimler risk altında ?
Gizli şeker , Diabet(şeker hastalığı) ortaya çıkmadan 15-20 yıl öncesinden bulunabilir . İlk bulgular sık acıkma , açlığa tahammülsüzlük , hızla yemek yeme , sık tatlı isteği , hatta tatlı krizidir . Yani 15 yıl öncesinden ortaya çıkan belirtiler bunlardır .
 Peki emare lerin sadece 1 yada ikisi varsa . . .
emare lerin çoğu 1 arada olur . Ayrı farklı olmaz .

Kan şekeri değerleri gerçekte kaç olmalı ?
Dünya Sağlık Örgütü'nün son aldığı karara göre , kan şekeri 100'ün üstünde oluşan herkes Diabet(şeker hastalığı) açısından risk altında kalıyor . Önceden 120'ydi bu rakam . Sonra 110 oldu , şimdi 100'e indi .

Oranlar niye değişti ?
Çünki bütün araştırmalar şunu gösterdi . Diabet(şeker hastalığı) li olmayan 1 kişiye 'diyabetlisin' demek çook büyük 1 yanılgı değil . Sen Diabet(şeker hastalığı) lisin , bundan sonra adam gibi yiyip içeceksin , 3 öğün yemeğini yiyeceksin , şeker vede yağlı yemeyeceksin diyoruz . Bunda 1 mahsur yok . Ama Diabet(şeker hastalığı) li olanı atlamak büyük 1 risk .

Şeker değerleri yaşa göre değişir mi ?
Hayır . 8 saatlik açlıktan sonra kan şekeri 100'ün üstünde oluşan herkes risk altında . Tokluk kan şekeri de 125'in üzerinde olanlar . . . Bundan öncekiler en son 110 ile 130'du . Şimdi 100-125 arası . . .

Şeker oranı yüksek her Rahatsızkişi Diabet(şeker hastalığı) li midir ?
Açlık kan şekeri 126'nın , tokluk kan şekeri 200'ün üzerinde olanlara Diabet(şeker hastalığı) hastası diyoruz .

Açlık kan şekeri nedir ?
Açlık kan şekeri 8 saat açlıktan sonra ölçülen değerdir . Tokluk kan şekeri de 75 gr . karbonhidrat içeren glikoz alımından sonra yapılan ölçümdür . Glikoz yükleme testi bizim icin 1 öğün modelidir . Diyelim ki sabah saat 8'de kahvaltı yaptınız . Saat 1'e kadar metabolizmanızda ne tür 1 değişiklik oluyor onu inceleriz . Hastaya 75 gr glikoz içeren şekerli su içirilir . Yarım saat beklenir . Sonra saatte 1 kan şekeri ölçülür . Eğer 200'ün üzerinde çıkarsa bunun adı Diabet(şeker hastalığı) tir .

Şeker yükleme testi zararlı mı , olası 1 uyuyan şekeri uyandırır mı ?
Hastalarımız da çook soruyor . Kati likle zararlı değildir . Bir porsiyon baklavanın içinde 100-150 gr . şeker mevuttur . Biz sadece 75 gr . şeker yüklüyoruz . Siz 1 tabak baklava yediğinizde ne oluyorsa glikoz yüklemede de o olur .

Kati 1 Tedavi(iyileştirme) si yok ömur boyu sürüyor

Diabet(şeker hastalığı) yüzünden hayatını kaybeden çook Rahatsızkişi mevcut mı ?
İstatistik yok . Ama Avrupa'da körlük sebep leri içinde birinci sırada bu Rahatsızlık var . Suni böbrek makinesine giren her 3 Rahatsızkişide n biri Diabet(şeker hastalığı) hastası . Amerika'da her yıl 60 bin kişinin ayağı bu hastalık yüzünden kesiliyor . Diabet(şeker hastalığı) li hastalar eğer 1 de kalp hastasıysalar kalp krizi oranı 4 kat artıyor . Diabet(şeker hastalığı) li hastalarda felç oranı 3 kat fazla . Dikkat ederseniz ölüm oranı ollaraak dördüncü sırada ama birinci , ikinci sıradaki ölüm sebep lerini en çook besleyen Rahatsızlık . Onun icin Dünya Sağlık Örgütü tarafından Diabet(şeker hastalığı) bütün dünya ülkelerinde birinci C°de savaşım edilmesi gereken Rahatsızlık ollaraak kabul ediliyor . Son dünya kongresinde Diabet(şeker hastalığı) AiDS'ten daha tehlikeli 1 hastalık ollaraak tanımlandı . . .

Sebep AIDS'ten bile daha tehlikeli ?
Dünyada 177 milyon Diabet(şeker hastalığı) li var . 2025'te bu sayı 300 milyonun üstüne çıkacak . Türkiye'deyse 10 milyonu geçer .

Bu Rahatsızlık Tedavi(iyileştirme) edilmezse ne olur ?
Ciddi ollaraak organ hasarları meydana gelir . Görme bozukluğu yapabilir . Böbreklerde , ayak sinirlerinde bozukluk yapabilir vede netice ollaraak kemik sisteminde bozukluk yapabilir . Dünyadaki bütün ülkelerde dördüncü sıradaki ölüm sebebidir .

İlk sırada kalp vede damar Rahatsızlık ları mı var ?
Evet . İkinci sırada kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi var . Üçte inme yada felç . Dördüncüsü de diyabet . Amerika'da yapılan 1 araştırmaya göre felce bağlı ölüm sebepleri vede kalp damar Rahatsızlık ların bağlı ölüm sebep leri son 20 yıldan bu yana azalırken , kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi vede Diabet(şeker hastalığı) artıyor . Bunlar içinde en aşırı artış gösteren Diabet(şeker hastalığı) . Diabet(şeker hastalığı) kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi den çook daha ivedilikle yayılıyor .

Diabet(şeker hastalığı) sebep bu kadar süratli yayılıyor ?
Genetik vede çevresel etkenler e bağlı ollaraak hızla artıyor . İnsanın hayatı boyunca sürüyor , diğerbir deyişle şu anda 1 ilaç verip tamamen ortadan kaldıracak 1 imkanımız yok . Biz sadece hastalığın bedende bozukluk yapmadan , rahatsızkişinin herhangi 1 biçim de hayat kalitesini bozmadan , hastanın hayat zaman sini mümkün olduğunca uzatarak bu mevcut Tedavi(iyileştirme) leri uygulamaya çalışıyoruz . Diabet(şeker hastalığı) in henüz radikal Tedavi(iyileştirme) si yok .

Şeker , tatlı 1 Rahatsızlık değildir

Tıp dilindeki adıyla ‘‘diabetes mellitus’’ diğerbir deyişle Şeker Hastalığı(diabet) , adında şeker olmasına rağmen sevimli 1 Rahatsızlık değildir . Çünki kronik vede ilerleyici niteliği oluşan bu hastalığın kati Tedavi(iyileştirme) si yoktur vede iyi kontrol edilmediğinde birçok sağlık Meselesi na yol açar .

Bu sağlık sorunları da kalp krizi , felç , damar tıkanıklığına bağlı olarak bacak kesilmesi , böbrek kafigelmez liği vede körlük gibi çook önemli sorunlardır .

ARDINDA çook önemli sağlık riskleri taşıyan şeker hastalığa karşı tıbbın yapabileceği tek şey , hastalığı kontrol altında tutmak . Hastalığın kontrolünde ilaç kullanmak , gıdaalımı yi , beden ağırlığını vede yaşam biçimini düzenlemek vede belirli aralıklarla doktor muayenesi , önemli yer tutmaktadır .Bunun başarılabilmesinde ilk basamak hastalığı iyi tanımaktan geçer .

Diabet(şeker hastalığı) in oluşumu

Gıdalarla aldığımız şekerler , unlar , nişastalar diğerbir deyişle özetle karbonhidratlar , sindirim sisteminde parçalanarak glikoz haline dönüşür ve kana karışır . Pankreas bezi tarafından salgılanan insülin hormonu , glikozun efor biçimi nde kullanılmasını sağlar . İnsülinin kafigelmeyecek liği durumunda vücut , glikozu efor biçimi nde kullanamaz vede kandaki glikoz düzeyi artmaya başlar . Kandaki glikoz düzeyinin artması öncelikle kan damarlarının hasarlanmasına yol açar . Damarları tıkanan organlar da bunun neticesinde zarar görmeye başlar . Diabet(şeker hastalığı) hastalarını icin 1 başka sorun da , glikozdan sağlayamadığı enerjiyi , yağ vede benzeri başka maddelerden sağlamaya çalışırken ortaya çıkan aseton vede benzeri başka maddelerdir .

Tedavi(iyileştirme) si

Diabet(şeker hastalığı) hastalığının Tedavi(iyileştirme) sinde başlıca 2 esas prensip mevuttur . Bunlardan birincisi beden icin lüzumlu olandan aşırı karbonhidrat almamak , ikincisi de kafigelmeyecek kalan insüline ilaçla destek olmak . Eğer bir kişi , ‘‘Tip 1’’ ollaraak adlandırılan türde Diabet(şeker hastalığı) li ise , bedeni nda insülin hemen hiiç olmadığı için , ihtiyacı oluşan insülini dışarıdan almak zorundadır . ‘‘Tip 2’’ denilen türde ise bedeni n kendi insülini bulunmakla 1 arada kafigelmeyecek kaldığı için , insülinin salgılanmasını ya da vücuttaki tesiri ni arttıracak ilaçlar kullanılabilir . Bu kişilerin 1 kısmında vakit içinde insülin kafigelmeyecek liği arttığı icin dışarıdan insülin desteğine ihtiyaç olabilmektedir .

Kontrolün önemi

Yukarıda da belirttiğim gibi , kontrol edilemeyen Diabet(şeker hastalığı) te , vakit içinde önemli sorunlar çıkma riski yüksektir . Bu sebep le hastalığın yakından takip edilmesi önem taşımaktadır . Bunun icin kandaki glikoz düzeyinin ölçülmesi esas olmakla 1 arada her vakit yeterli olmamaktadır . Açlık kan şekerinin ölçülmesi rahatsızkişinin o andaki durumunu gösterdiği icin kontrolü yapan doktora yeterli veri vermez . Son yıllarda geliştirilen bir tahlil matodu rahatsızkişinin kandaki glikoz düzeyinin 1 anlamda bilançosunu ortaya koyuyor .

Hemoglobin A1C nedir ?

Hemoglobin A1C yada kısaca ‘‘HbA1C’’ diye yazılan , bazı ülkelerde de daha zor olmayan olsun diye A1C ollaraak adlandırılan bu tahlilde , rahatsızkişinin kanındaki alyuvarlara bağlanmış oluşan glikoz miktarı ölçülmektedir . Alyuvarlardaki hemoglobine 1 kere bağlanan glikoz , alyuvarın vasati 120 gün zaman n ömrü boyunca değişmemektedir . Vakit vakit yapılan açlık kan şekeri düzeyi ölçümünün yanısıra , vasati ollaraak 3 ayda 1 kez bu tahlilin yapılması , rahatsızkişinin Diabet(şeker hastalığı) hastalığındaki Umumi gidiş hakkında çook değerli veri vermektedir . Mütehassız lar Tedavi(iyileştirme) altındaki diyabet hastalarında , bu tahlilin en çook yüzde 7 olmasını istemektedirler .

Bol salata , şeker riskini azaltıyor

Amerikalı araştırmacılar , bol bol salata yemenin , Şeker Hastalığı(diabet) na yakalanma riskini azalttığını tesbit ettiler . Real Age Araştırma Grubu’ndan yapılan izahat da , salatada kullanılan marul gibi yapraklı sebzeler ile başka gıdalar in , kan şekeri seviyesini kontrol ettiği belirtildi . Araştırmacılar , salatada kullanılan sebzelerin bol vitamin ihtiva ettiğini , bol salata yiyenlerin kalp Rahatsızlık ları riskinden de uzaklaştığını bildirdiler . İlim adamları , bol bol salata yiyenlerin , salatayı az tüketenlere göre vasati 10 yıl daha genç kalabildiğini öne sürüyorlar .

Şeker icin avantaj lı oluşan başka bitkilerden bazıları vede kullanılışı şöyle:

Zeytin:
Yarım litre sıcak suya 2 çorba kaşığı (yaklaşık 30-40 gram) kıyılmış taze zeytin yaprağı koyun . 20 dakika bekledikten sonra süzün . Yemeklerden 10 dakika önce birer çay bardağı içilir .

Maydanoz:
3 demet maydanozu iyice yıkadıktan sonraşişe gibi sert cisimle ezdirip 1 litre sıcak suyun içine koyun . Yarım saat kadar bekledikten sonra ince 1 tülbentten süzün . Üzerine 1 bardak yeni sıkılmış limon suyu ekleyin . Elde ettiğiniz karışımdan her sabah aç karnınıza 1 çay bardağı için .

Isırganotu , okaliptus yaprağı , tere:
Bunlardan herhangi biri , çay gibi demlenerek günde 3 kez 1 çay bardağı içilir .

Yoğun bakımda kan şekeri önemli

Belçika’da yapılan araştırmada , gerektiği an insülin kullanılarak kan şekeri kontrol altında tutulan hastaların yoğun bakımda kurtulma şanslarının daha aşırı olduğu saptandı . Belçika’da Berghe Katolik Üniversitesi’nde yapılan araştırmada , kan şekeri Daima kontrol edilerek anında insülin verilen hastalarda , daha az enfeksiyon vede böbrek yetmezliği olduğu , bu hastalara daha az kan vermek gerektiği belirlendi . Gerektiği an insülin kullanılarak kan şekeri kontrol altında tutulan hastaların , kan şekeri yüksek hastalara göre , yoğun bakım süresinin kısalarak , hastaneden erken çıkabildikleri kaydedildi .

765 Rahatsızkişi üzerinde yapılan araştırmada , kan şekeri 110 miligram/dl’yi geçen hastalara anında insülin verildi . Bir grup rahatsızkişiye da kan şekeri 215’i geçtiğinde insülin uygulandı . Bu hastaların insülin uygulandıktan sonraki kan şekeri oranı 180-200 ollaraak belirlendi . Kan şekeri anında kontrol altına alınan hastaların , başka hastalara göre büyük çeşitlilik gösterdikleri belirlendi . Bu hastaların ölüm riskinin yüzde 32 , böbrek yetmezliği riskinin de yüzde 41 azaldığı görüldü .

Şeker hastalarına gıdaalımı veri si

Rahatsızkişi eğitimi , Türkiye’de tam 4 milyon insanın Meselesi olduğu tahmin edilen Diabet(şeker hastalığı) hastalığının Tedavi(iyileştirme) sinin en önemli adımını oluşturuyor . Diabet(şeker hastalığı) lilere Rahatsızlık larını bütün yönleriyle tanıtmak vede hastalığın getireceği sorunlardan korunmalarını sağlamak gayesi yla Acıbadem Hastanesi ücretsiz Rahatsızkişi eğitim programı başlattı . Bu çerçevede Acıbadem Hastanasi Konferans Salonu’nda konuşan Dr . Şadiye Yücel Kutbay , şeker hastalarına uygun gıdaalımı tavsiyesinde bulundu . Kutbay , kan şekerini normal sınırlar dahilinde tutmak icin zor olmayan şeker ollaraak tanımlanan toz ve kesme şeker , bal tatlı vede meyve sularının tüketilmemesini önerdi . Bilindiği gibi Diabet(şeker hastalığı) , insan bedeni nun yeterli miktarda insülin salgılayamaması yada salgılanan insülinin yeterli C°de kullanılamaması sebebi yle kan şekerinin yükselmesi durumu ollaraak tanımlanıyor .

Diabet(şeker hastalığı) Tedavi(iyileştirme) si 1 takım oyunudur

Hiçbir futbol maçını tek başına 1 oyuncu kazanamaz . Şeker Hastalığı(diabet) nın tedavisini de ne siz , ne doktorunuz , ne rejimisyeniniz , egzersiz danışmanınız yada varsa psikoloğunuz tek başına başaramaz . Kısacası , hiç kimse oyunu tek başına oynayarak Şeker Hastalığı(diabet) nı yenemez . En önemli rolün Diabet(şeker hastalığı) hastasında olduğu doğrudur . Ama başarılı 1 Diabet(şeker hastalığı) kontrolü icin başka oyunculara da ihtiyaç mevuttur vede en iyi yol , 1 takım ruhu içinde bütün ollaraak hareket etmektir . Doktorunuz , hemşireniz , diyabet eğitmeniniz , rejimisyeniniz , eczacınız , danışman doktorlarınız (göz mütehassızı , böbrek Rahatsızlık ları mütehassızı vede nörolog , sinir Rahatsızlık ları uzmanı) bu takımın başka üyeleridir .

Diabet(şeker hastalığı) le başa çıkmak size güç gelebilir . Günlük kontrolleri yapmak , sürekli ilaç kullanmak , belirli 1 gıdaalımı sistemi dışına pek çıkamamak vede gelecekteki sağlık durumunuza İlişik ollaraak kaygı lenmek kolay olmayabilir . Burada da Umumi 1 kaide geçerlidir . Başa çıkmanın ilk adımı kabuletmek tir . Sonrası 1 takım içinde yer almanız , takım oyunundaki yerinizi doğru belirlemeniz vede vazife inizi doğru vede eksiksiz yapmanız ile ilişkilidir .

Şeker Hastalığı (Diyabet)

Bu Kategorideki Diğer YazılarSağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp