Bitkisel Sağlık Ürünleri
                   

Şeker Hastalığı Sınırı Kaçtır

        Şeker hastalığı sınırı kaçtır ,şeker(diyabet) hastalığının risk sınırı ,kan şekeri sınırı ,şeker değerleri ,açlık kan şekeri gibi konular hakkında veri ler aşağıdaki yazımızda yer almaktadır .Şeker hastalığı ve sınırları hakkında daha aþırı veri sahibi olmak için aşağıdaki makalemize muhakkak göz atmanızı öneririz .

Kimler risk altında ?
Gizli şeker , Diabet(þeker hastalıðı) ortaya çıkmadan 15-20 yıl öncesinden bulunabilir . İlk bulgular sık acıkma , açlığa tahammülsüzlük , hızla yemek yeme , sık tatlı isteği , hatta tatlı krizidir . Yani 15 yıl öncesinden ortaya çıkan belirtiler bunlardır .
 Peki emare lerin sadece 1 yada ikisi varsa . . .
emare lerin çoğu 1 arada olur . Ayrı ayrı olmaz .

Kan şekeri değerleri gerçekte kaç olmalı ?
Dünya Sağlık Örgütü'nün son aldığı karara göre , kan şekeri 100'ün üstünde oluþan herkes Diabet(þeker hastalıðı) açısından risk altında kalıyor . Önceden 120'ydi bu rakam . Sonra 110 oldu , şimdi 100'e indi .

Oranlar niye değişti ?
Çünkü bütün araştırmalar şunu gösterdi . Diabet(þeker hastalıðı) li olmayan 1 kişiye 'diyabetlisin' demek çok büyük 1 yanılgı değil . Sen Diabet(þeker hastalıðı) lisin , bundan sonra adam gibi yiyip içeceksin , üç öğün yemeğini yiyeceksin , şeker vede yağlı yemeyeceksin diyoruz . Bunda 1 mahsur yok . Ama Diabet(þeker hastalıðı) li olanı atlamak büyük 1 risk .

Şeker değerleri yaşa göre değişir mi ?
Hayır . 8 saatlik açlıktan sonra kan şekeri 100'ün üstünde oluþan herkes risk altında . Tokluk kan şekeri de 125'in üzerinde olanlar . . . Bundan öncekiler en son 110 ile 130'du . Şimdi 100-125 arası . . .

Şeker oranı yüksek her Rahatsızkiþi Diabet(þeker hastalıðı) li midir ?
Açlık kan şekeri 126'nın , tokluk kan şekeri 200'ün üzerinde olanlara Diabet(þeker hastalıðı) hastası diyoruz .

Açlık kan şekeri nedir ?
Açlık kan şekeri 8 saat açlıktan sonra ölçülen değerdir . Tokluk kan şekeri de 75 gr . karbonhidrat içeren glikoz alımından sonra yapılan ölçümdür . Glikoz yükleme testi bizim için 1 öğün modelidir . Diyelim ki sabah saat 8'de kahvaltı yaptınız . Saat 1'e kadar metabolizmanızda ne tür 1 değişiklik oluyor onu inceleriz . Hastaya 75 gr glikoz içeren şekerli su içirilir . Yarım saat beklenir . Sonra saatte 1 kan şekeri ölçülür . Eğer 200'ün üzerinde çıkarsa bunun adı Diabet(þeker hastalıðı) tir .

Şeker yükleme testi zararlı mı , olası 1 uyuyan şekeri uyandırır mı ?
Hastalarımız da çok soruyor . Kati likle zararlı değildir . Bir porsiyon baklavanın içinde 100-150 gr . şeker vardır . Biz sadece 75 gr . şeker yüklüyoruz . Siz 1 tabak baklava yediğinizde ne oluyorsa glikoz yüklemede de o olur .

Kati 1 Tedavi(iyileştirme) si yok ömur boyu sürüyor

Diabet(þeker hastalıðı) yüzünden hayatını kaybeden çok Rahatsızkiþi mevcut mı ?
İstatistik yok . Ama Avrupa'da körlük sebep leri içinde birinci sırada bu hastalık var . Suni böbrek makinesine giren her 3 Rahatsızkiþide n biri Diabet(þeker hastalıðı) hastası . Amerika'da her yıl 60 bin kişinin ayağı bu hastalık yüzünden kesiliyor . Diabet(þeker hastalıðı) li hastalar eğer 1 de kalp hastasıysalar kalp krizi oranı 4 kat artıyor . Diabet(þeker hastalıðı) li hastalarda felç oranı 3 kat fazla . Dikkat ederseniz ölüm oranı ollaraak dördüncü sırada ama birinci , ikinci sıradaki ölüm sebep lerini en çok besleyen hastalık . Onun için Dünya Sağlık Örgütü tarafından Diabet(þeker hastalıðı) tüm dünya ülkelerinde birinci C°de mücadele edilmesi gereken hastalık ollaraak kabul ediliyor . Son dünya kongresinde Diabet(þeker hastalıðı) AiDS'ten daha tehlikeli 1 hastalık ollaraak tanımlandı . . .

Sebep AIDS'ten bile daha tehlikeli ?
Dünyada 177 milyon Diabet(þeker hastalıðı) li var . 2025'te bu sayı 300 milyonun üstüne çıkacak . Türkiye'deyse 10 milyonu geçer .

Bu hastalık Tedavi(iyileştirme) edilmezse ne olur ?
Ciddi ollaraak organ hasarları oluşturur . Görme bozukluğu yapabilir . Böbreklerde , ayak sinirlerinde bozukluk yapabilir vede sonuç ollaraak kemik sisteminde bozukluk yapabilir . Dünyadaki tüm ülkelerde dördüncü sıradaki ölüm sebebidir .

İlk sırada kalp vede damar hastalıkları mı var ?
Evet . İkinci sırada kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi var . Üçte inme yada felç . Dördüncüsü de diyabet . Amerika'da yapılan 1 araştırmaya göre felce bağlı ölüm sebepleri vede kalp damar hastalıkların bağlı ölüm sebep leri son 20 yıldan bu yana azalırken , kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi vede Diabet(þeker hastalıðı) artıyor . Bunlar içinde en aþırı artış gösteren Diabet(þeker hastalıðı) . Diabet(þeker hastalıðı) kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi den çok daha hızlı yayılıyor .

Diabet(þeker hastalıðı) sebep bu kadar süratli yayılıyor ?
Genetik vede çevresel faktörlere bağlı ollaraak hızla artıyor . İnsanın hayatı boyunca sürüyor , diðerbir deyiþle şu anda 1 ilaç verip tamamen ortadan kaldıracak 1 imkanımız yok . Biz sadece hastalığın vücutta bozukluk yapmadan , hastanın herhangi 1 şekilde hayat kalitesini bozmadan , hastanın hayat süresini mümkün olduğunca uzatarak bu mevcut Tedavi(iyileştirme) leri uygulamaya çalışıyoruz . Diabet(þeker hastalıðı) in henüz radikal Tedavi(iyileştirme) si yok .

Şeker , tatlı 1 hastalık değildir

Tıp dilindeki adıyla ‘‘diabetes mellitus’’ diðerbir deyiþle şeker hastalığı , adında şeker olmasına rağmen sevimli 1 hastalık değildir . Çünkü kronik vede ilerleyici özelliği oluþan bu hastalığın kati Tedavi(iyileştirme) si yoktur vede iyi kontrol edilmediğinde birçok sağlık Meselesi na yol açar .

Bu sağlık sorunları da kalp krizi , felç , damar tıkanıklığına bağlı olarak bacak kesilmesi , böbrek kafigelmez liği vede körlük gibi çok önemli sorunlardır .

ARDINDA çok önemli sağlık riskleri taşıyan şeker hastalığa karşı tıbbın yapabileceği tek şey , hastalığı kontrol altında tutmak . Hastalığın kontrolünde ilaç kullanmak , gıdaalımı yi , vücut ağırlığını vede yaşam biçimini düzenlemek vede belirli aralıklarla doktor muayenesi , önemli yer tutmaktadır .Bunun başarılabilmesinde ilk basamak hastalığı iyi tanımaktan geçer .

Diabet(þeker hastalıðı) in oluşumu

Gıdalarla aldığımız şekerler , unlar , nişastalar diðerbir deyiþle özetle karbonhidratlar , sindirim sisteminde parçalanarak glikoz haline dönüşür ve kana karışır . Pankreas bezi tarafından salgılanan insülin hormonu , glikozun efor şeklinde kullanılmasını sağlar . İnsülinin kafigelmeyecek liği durumunda vücut , glikozu efor şeklinde kullanamaz vede kandaki glikoz düzeyi artmaya başlar . Kandaki glikoz düzeyinin artması öncelikle kan damarlarının hasarlanmasına yol açar . Damarları tıkanan organlar da bunun neticesinde zarar görmeye başlar . Diabet(þeker hastalıðı) hastalarını için 1 diğer sorun da , glikozdan sağlayamadığı enerjiyi , yağ vede benzeri diğer maddelerden sağlamaya çalışırken ortaya çıkan aseton vede benzeri diğer maddelerdir .

Tedavi(iyileştirme) si

Diabet(þeker hastalıðı) hastalığının Tedavi(iyileştirme) sinde başlıca 2 esas prensip vardır . Bunlardan birincisi vücut için lüzumlu olandan aþırı karbonhidrat almamak , ikincisi de kafigelmeyecek kalan insüline ilaçla destek olmak . Eğer bir kişi , ‘‘Tip 1’’ ollaraak adlandırılan türde Diabet(þeker hastalıðı) li ise , vücudunda insülin hemen hiç olmadığı için , ihtiyacı oluþan insülini dışarıdan almak zorundadır . ‘‘Tip 2’’ denilen türde ise vücudun kendi insülini bulunmakla 1 arada kafigelmeyecek kaldığı için , insülinin salgılanmasını ya da vücuttaki tesiri ni arttıracak ilaçlar kullanılabilir . Bu kişilerin 1 kısmında vakit içinde insülin kafigelmeyecek liği arttığı için dışarıdan insülin desteğine ihtiyaç olabilmektedir .

Kontrolün önemi

Yukarıda da belirttiğim gibi , kontrol edilemeyen Diabet(þeker hastalıðı) te , vakit içinde önemli sorunlar çıkma riski yüksektir . Bu sebep le hastalığın yakından takip edilmesi önem taşımaktadır . Bunun için kandaki glikoz düzeyinin ölçülmesi esas olmakla 1 arada her vakit yeterli olmamaktadır . Açlık kan şekerinin ölçülmesi hastanın o andaki durumunu gösterdiği için kontrolü yapan doktora yeterli veri vermez . Son yıllarda geliştirilen bir tahlil yöntemi hastanın kandaki glikoz düzeyinin 1 anlamda bilançosunu ortaya koyuyor .

Hemoglobin A1C nedir ?

Hemoglobin A1C yada kısaca ‘‘HbA1C’’ diye yazılan , bazı ülkelerde de daha zor olmayan olsun diye A1C ollaraak adlandırılan bu tahlilde , hastanın kanındaki alyuvarlara bağlanmış oluþan glikoz miktarı ölçülmektedir . Alyuvarlardaki hemoglobine 1 kere bağlanan glikoz , alyuvarın vasati 120 gün süren ömrü boyunca değişmemektedir . Vakit vakit yapılan açlık kan şekeri düzeyi ölçümünün yanısıra , vasati ollaraak üç ayda 1 kez bu tahlilin yapılması , hastanın Diabet(þeker hastalıðı) hastalığındaki Umumi gidiş hakkında çok değerli veri vermektedir . Mütehassız lar Tedavi(iyileştirme) altındaki diyabet hastalarında , bu tahlilin en çok yüzde 7 olmasını istemektedirler .

Bol salata , şeker riskini azaltıyor

Amerikalı araştırmacılar , bol bol salata yemenin , şeker hastalığına yakalanma riskini azalttığını tesbit ettiler . Real Age Araştırma Grubu’ndan yapılan açıklamada , salatada kullanılan marul gibi yapraklı sebzeler ile diğer gıdalar in , kan şekeri seviyesini kontrol ettiği belirtildi . Araştırmacılar , salatada kullanılan sebzelerin bol vitamin ihtiva ettiğini , bol salata yiyenlerin kalp hastalıkları riskinden de uzaklaştığını bildirdiler . Ä°lim adamları , bol bol salata yiyenlerin , salatayı az tüketenlere göre vasati 10 yıl daha genç kalabildiğini öne sürüyorlar .

Şeker için avantaj lı oluþan diğer bitkilerden bazıları vede kullanılışı şöyle:

Zeytin:
Yarım litre sıcak suya 2 çorba kaşığı (yaklaşık 30-40 gram) kıyılmış taze zeytin yaprağı koyun . 20 dakika bekledikten sonra süzün . Yemeklerden 10 dakika önce birer çay bardağı içilir .

Maydanoz:
3 demet maydanozu iyice yıkadıktan sonraşişe gibi sert cisimle ezdirip 1 litre sıcak suyun içine koyun . Yarım saat kadar bekledikten sonra ince 1 tülbentten süzün . Üzerine 1 bardak yeni sıkılmış limon suyu ekleyin . Elde ettiğiniz karışımdan her sabah aç karnınıza 1 çay bardağı için .

Isırganotu , okaliptus yaprağı , tere:
Bunlardan herhangi biri , çay gibi demlenerek günde 3 kez 1 çay bardağı içilir .

Yoğun bakımda kan şekeri önemli

Belçika’da yapılan araştırmada , gerektiği an insülin kullanılarak kan şekeri kontrol altında tutulan hastaların yoğun bakımda kurtulma şanslarının daha aþırı olduğu saptandı . Belçika’da Berghe Katolik Üniversitesi’nde yapılan araştırmada , kan şekeri sürekli kontrol edilerek anında insülin verilen hastalarda , daha az enfeksiyon vede böbrek yetmezliği olduğu , bu hastalara daha az kan vermek gerektiği belirlendi . Gerektiği an insülin kullanılarak kan şekeri kontrol altında tutulan hastaların , kan şekeri yüksek hastalara göre , yoğun bakım süresinin kısalarak , hastaneden erken çıkabildikleri kaydedildi .

765 Rahatsızkiþi üzerinde yapılan araştırmada , kan şekeri 110 miligram/dl’yi geçen hastalara anında insülin verildi . Bir grup rahatsızkiþiye da kan şekeri 215’i geçtiğinde insülin uygulandı . Bu hastaların insülin uygulandıktan sonraki kan şekeri oranı 180-200 ollaraak belirlendi . Kan şekeri anında kontrol altına alınan hastaların , diğer hastalara göre büyük farklılık gösterdikleri belirlendi . Bu hastaların ölüm riskinin yüzde 32 , böbrek yetmezliği riskinin de yüzde 41 azaldığı görüldü .

Şeker hastalarına gıdaalımı veri si

Rahatsızkiþi eğitimi , Türkiye’de tam 4 milyon insanın Meselesi olduğu tahmin edilen Diabet(þeker hastalıðı) hastalığının Tedavi(iyileştirme) sinin en önemli adımını oluşturuyor . Diabet(þeker hastalıðı) lilere hastalıklarını tüm yönleriyle tanıtmak vede hastalığın getireceği sorunlardan korunmalarını sağlamak amacıyla Acıbadem Hastanesi ücretsiz Rahatsızkiþi eğitim programı başlattı . Bu çerçevede Acıbadem Hastanasi Konferans Salonu’nda konuşan Dr . Şadiye Yücel Kutbay , şeker hastalarına uygun gıdaalımı tavsiyesinde bulundu . Kutbay , kan şekerini normal sınırlar içerisinde tutmak için zor olmayan şeker ollaraak tanımlanan toz ve kesme şeker , bal tatlı vede meyve sularının tüketilmemesini önerdi . Bilindiği gibi Diabet(þeker hastalıðı) , insan vücudunun yeterli miktarda insülin salgılayamaması yada salgılanan insülinin yeterli C°de kullanılamaması sebebi yle kan şekerinin yükselmesi durumu ollaraak tanımlanıyor .

Diabet(þeker hastalıðı) Tedavi(iyileştirme) si 1 takım oyunudur

Hiçbir futbol maçını tek başına 1 oyuncu kazanamaz . Şeker hastalığının tedavisini de ne siz , ne doktorunuz , ne rejimisyeniniz , egzersiz danışmanınız yada varsa psikoloğunuz tek başına başaramaz . Kısacası , hiç kimse oyunu tek başına oynayarak şeker hastalığını yenemez . En önemli rolün Diabet(þeker hastalıðı) hastasında olduğu doğrudur . Ama başarılı 1 Diabet(þeker hastalıðı) kontrolü için diğer oyunculara da ihtiyaç vardır vede en iyi yol , 1 takım ruhu içinde bütün ollaraak hareket etmektir . Doktorunuz , hemşireniz , diyabet eğitmeniniz , rejimisyeniniz , eczacınız , danışman doktorlarınız (göz mütehassız ı , böbrek hastalıkları mütehassız ı vede nörolog , sinir hastalıkları uzmanı) bu takımın diğer üyeleridir .

Diabet(þeker hastalıðı) le başa çıkmak size güç gelebilir . Günlük kontrolleri yapmak , sürekli ilaç kullanmak , belirli 1 gıdaalımı sistemi dışına pek çıkamamak vede gelecekteki sağlık durumunuza ilişkin ollaraak endişelenmek kolay olmayabilir . Burada da Umumi 1 kaide geçerlidir . Başa çıkmanın ilk adımı kabuletmek tir . Sonrası 1 takım içinde yer almanız , takım oyunundaki yerinizi doğru belirlemeniz vede görevinizi doğru vede eksiksiz yapmanız ile ilişkilidir .

Şeker Hastalığı (Diyabet)

Bu Kategorideki Diğer Yazılar

Sağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp