Bitkisel Sağlık Ürünleri
                   

ŞEKER HASTALIĞININ (DİYABET) BİTKİSEL TEDAVİSİ

Şeker Tedavi(iyileştirme) sinde Kullanılan Tıbbi Bitkiler

İnsülinden önce Diabet(þeker hastalıðı) hastalan bitkisel(doðal) ilaçlarla Tedavi(iyileştirme) ediliyordu . 1980 yılında Dünya Sağlık örgütü (WHO) ,araştırmacılardan Anane sel ilaçların avantaj ları konusunda araştırma yapmalarını istedi . Son 10-12 yıl içinde yapılan ilimsel araştırmalar , bu preparatların çoğunun etken liğinin oldukça iyileştirici olduğunu kanıtladı . Burada en tesirli , en az toksik vede etken liği sağlam raporlarla kanıtlanmış bitkiler üzerinde duracağız .

Baharatların da kan şekerini düşürücü etkileri olmasına rağmen Diabet(þeker hastalıðı) hastalarının düzgün vede tesirli doğal yoldan Tedavi(iyileştirme) si rejim ,ilave destekler , yaşam tarzı vede bitkisel(doðal) ilaçların özenle bütünleşmiş olmasını gerektirmektedir .

Soğan (Allium cepa) vede Sarımsak (Allium sativum)

Soğan vede sarımsağın kan şekerini düşürücü özelliği birçok çalışmada kanıtlanmıştır . Etkin maddeleri; soğanda kükürt içeren bileşikler allil propil disülfür (APDS) , sarımsakta diallil disülfür oksit (allisin) tir , flavonoid gibi bazı bileşenler de rol oynar .

Deneysel vede klinik kanıtlar , APDS nin karaciğerdeki insülini inaktive eden bölgelerde insülinle rekabet ederek glikoz düzeylerini düşürdüğünü öne sürer , bunun neticesinde serbest insülin artar . Aç karnına verilen kilogram başına 125 mg dozdaki APDS , kan glikoz düzeylerinde önemli ölçüde düşüşe vede serum insülinde artışa sebep olmuştur . Kilogram başına 100 mg allisin de benzer etkileri yapmaktadır .

Soğan ekstrelerini Gıda yoluyla alınan (30-200 gr soğan) düzeylere yükseltmek kan şekeri düzeylerini doza bağımlı şekilde düşürür . Soğan ekstresi ne kadar fazlaysa glikoz tolerans testinde glikoz oranı o kadar düşük çıkar . Pişmemiş vede haşlanmamış soğan ekstreleri de benzer etkilere sahiptir .

Soğan vede sarımsağın kardiyovasküler etkileri (kolesterol vede tansiyonu düşürmek gibi) Diabet(þeker hastalıðı) hastalarının soğan vede sarımsak tüketmesinin ne kadar önemli olduğunu daha iyi kanıtlamaktadır .

Kudret Narı (Motnordica charantia)


Kudret narı (balsam armudu ollaraak da bilinir) , Asya , Afrika vede Güney Amerika da yaygın şekilde yetiştirilen tropikal 1 meyvedir .Yeşil salatalık biçiminde su kabağı gibi yumruları oluþan kudret narı , şekilsiz 1 salatalığa benzer . Ham meyvesinin sebze ollaraak yenmesine ek ollaraak Diabet(þeker hastalıðı) hastaları için 1 çare ollaraak halk arasında yaygın ollaraak kullanılır . Ham meyvenin , taze sıkılmış suyunun yada ekstresinin kan şekerini düşüren özelliği insanlar üzerindeki klinik vede deneysel çalışmalarda ispat edilmiştir .

Kudret narı , çok sayıda anti-diyabetik bileşenden meydana gelmiştir . Karma steroidlerden oluşan vede hipoglisemik 1 etken oluþan Charantin , alkol ile ekstre edilen , ağızdan alınan hipoglisemik ilaç oluþan tolbutamidden daha tesirli dir . Momordica da insüline benzeyen 1 polipeptid oluþan vede insülin gibi enjekte edilince Tip I Diabet(þeker hastalıðı) hastalarında kan şekeri düzeylerini düşüren polipeptid-p ihtiva eder . İnsülinden daha az yan tesiri olduğu için bazı hastalara önerilir . Ne yazık ki bu konuda daha kapsamlı araştırmalar yoktur .

Kudret narı preparatlarının ağızdan alınan formda olanları Tip II Diabet(þeker hastalıðı) hastaları üzerinde yapılan araştırmalarda iyi sonuçlar vermiştir .Bir çalışmada kudret narı suyu verilen Tip II Diabet(þeker hastalıðı) hastalarında kan şekeri kontrolü yüzde yetmiş üç gelişme göstermiştir . Kudret narına diðerbir deyiþle t veren hastaların glikoz tolerans eğrilerinin altında kalan alan 187 cm2 , sınır düzeyi oluþan 243 .6 cm2 nin çok altındadır . Başka 1 çalışmada kudret narının su ile yapılan 15 g ekstresi altı Rahatsızkiþide yemek sonrası şeker düzeyinde yüzde elli dört vede glikozillenmiş hemoglobin düzeyinde yüzde on 7 düşüş sağlanmıştır .

Ham kudret narı tropikal meyve satan manavlarda bulunabilir . Ticari sağlayıcılar vede sağlık gıdalar i satan dükkanlarda güç narı ekstresi bulunabilir amma taze suyu en iyisidir çünkü bütün araştırmalarda meyvenin Anane sel formu oluþan suyu kullanılmıştır . Kuvvet narını lezzetli hale getirmek güçdür çünkü oldukça acıdır . Eğer bu tesirli bitkisel(doðal) ilacı kullanmak isterseniz burnunuzu tıkayın vede 60 g suyunu 1 kerede için . Diğer formdaki dozları , bu dozaja eşit olmalıdır .

Gurmar (Gymnema Sylvestre)

Hindistan ın tropikal ormanlarında yetişen 1 bitki oluþan Gurmar , Diabet(þeker hastalıðı) hastalarının Tedavi(iyileştirme) sinde uzun zamandır kullanılmaktadır . Son ilimsel araştırmalar Tip I vede Tip II Diabet(þeker hastalıðı) hastalarında bu etken liği desteklemiştir .

Gurmar Amerika Birleþik Devletleri pazarına ilk kez birkaç yıl önce "şeker mani leyici" adıyla girmiştir . Üreticiler yanlış 1 şekilde gurmanın gastrointestinal kanaldan emilmeden geçtiğini iddia ettiler . Asılsız reklamlarda "şekeri kesmeden şekerin kalorisini nasıl kesersiniz" gibi sloganlar kullandılar .

Dile temas edince , gimnemik asit gibi gymnema bileşenleri de tatlılık hissini mani lerler . Klinik araştırmalarda gymnema ekstresi dillerine temas eden denekler kontrol grubuna kıyasla yemeklerde daha az kalori tüketmişlerdir .

Gymnema ekstreleri , Diabet(þeker hastalıðı) hastası köpek vede tavşanlarda glikoz kontrolünü artırmıştır . İlginçtir ki gymnema , pankreası alınmış hayvanlarda aynı gözle görülür etkiyi yapmamıştır . Buradan gymnemanın insülin üretimini artırdığı anlaşılmaktadır . Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalarda gymnemanın pankreasta insülin üreten beta hücrelerinin yeniden oluşmasında başarıya ulaştığına ait kanıtlar vardır . Her 2 tür Diabet(þeker hastalıðı) hastalı kişiler üzerindeki çalışmalar da pankreas yenilenmesi olasılığını desteklemektedir .Gymnema ekstresi Tip I vede Tip II Diabet(þeker hastalıðı) hastalarında olumlu klinik sonuçlar vermiştir . Gymnema sylvestre yapraklarının ekstresi insülin Tedavi(iyileştirme) si gören 27 Tip I Diabet(þeker hastalıðı) hastasına verilmiş vede insülin ihtiyacı ile açlık şekerini azalttığı , kan şekeri kontrolünü geliştirdiği görülmüştür . Tip I Diabet(þeker hastalıðı) hastalarında gymnema insülin hareketini hızlandırır . Tip II Diabet(þeker hastalıðı) hastaları üzerinde yapılan 1 araştırmada 22 rahatsızkiþiye ağızdan hipoglisemik ilaçlarla 1 arada gymnema ekstresi verilmiştir . Bütün hastalarda kan şekeri kontrolü gelişmiş; 22 kişiden 2l i aldıkları ilacın dozajını büyük oranda düşürmüş; 5 kişi de ilacı tamamen bırakarak kan şekeri kontrolünü sadece gymnema ekstresiyle sağlamışlardır .İlginçtir ki , sağlıklı gönüllülere verilen gymnema ekstresi , kan şekerinde düşme yada hipoglisemik etki yaratmamıştır .

Gymnema sylvestre ekstresi için Tip I vede Tip II Diabet(þeker hastalıðı) hastalarında dozaj günde 400 mg dır . Bu ekstre hakkında hiçbir yan etki emare lmemiştir .

Çemenotu (Trigonella foenum-graecum)

Çemenotu çekirdeği deneysel vede klinik çalışmalarda önemli anti-diyabetik etkiler göstermiştir . Etkin madde çekirdeğin yağı alınmış bölümüdür . Yağı alınmış bölümün (kilogram başına günlük 1 .5-2 g) alınması , hem olaðan hem de Diabet(þeker hastalıðı) hastası köpeklerde açlık vede yemek sonrası glikoz , glukagon , somatostatin , insülin , total kolesterol vede trigliserit kan düzeylerini düşürmüş , HDL düzeylerini yükseltmiştir .

İnsanlar üzerinde yapılan araştırmalar bu etkileri doğrulamıştır . İnsüline bağımlı Diabet(þeker hastalıðı) hastalarında günde 2 kez 50 g yağı alınmış çemenotu çekirdeği tozu verilmesi neticesi , açlık kan şekerinde gözle görülür düşüş görülmüş , glikoz tolerans testi sonuçları gelişmiştir . 24 saatlik idrar glikoz salgılanmasında yüzde elli dört düşüş olmuştur . Kolesterol vede trigliserit düzeyleri önemli ölçüde azalmış , insüline bağımlı olmayan Diabet(þeker hastalıðı) hastalarına verilen , suda ıslatılmış 15 g çemenotu tozu , yemek tolerans testi boyunca vede yemek sonrası glikoz düzeylerini düşürmüştür . Bu sonuçlar çemenotu tozu yada yağı alınmış çemenotu çekirdeği tozunun Diabet(þeker hastalıðı) hastalarının rejiminde yer alması gerektiğini göstermektedir .

 

 

Salt Bush (Atriplex halimu)

Salt bush , Akdeniz , Kuzey(þimal) Afrika vede Güney Avrupa ya özgü dallı , oduna benzer 1 çalıdır . Özellikle Ürdün Vadisindeki sulu tuz alanlarında vede vahalarda yaygındır . Araştırmacılar çöl farelerinin Salt bush açısından varlıklı 1 rejimten standart fare yiyeceklerine geçtiklerinde ciddi Diabet(þeker hastalıðı) geliştirdiklerini belirtmişlerdir . Rejime yeniden atriplex Eklem(joint) ek , neticesi aksi ne çevirmiştir .

İsrail de yönetilen , insanlar üzerinde yapılan araştırmalarda Tip II Diabet(þeker hastalıðı) hastalarında kan glikoz kontrol i vede glikoz tolerans testleri oldukça iyi sonuçlar vermiştir . Salt bush , protein vede krom gibi sayısız eser mineral ile lif açısından oldukça varlıklı dir . Günlük önerilen doz yaklaşık 3 gramdır .

 

 

Kino Zamkı (Pterocarpus marsupium) vede Epikateşin İçeren Bitkiler

Kino zamkı Hindistan da çok uzun zamandır Diabet(þeker hastalıðı) hastaları için kullanılmaktadır . Flavonoid epikateşin , aynı isimli bitkinin kabuğundan ekstre ollaraak elde edilir vede bu bileşiğin farelerde beta hücresi hasarını önlediği ispatlanmıştır . Dahası hem epikateşin hem Kino zamkının ham alkol ekstresinin Diabet(þeker hastalıðı) hastası hayvanlarda fonksiyonel pankreatik beta hücrelerini yeniden ürettiği görülmüştür .Epikateşin vede alakalı flavonoidler çok güçlü antioksidanlardandır .

Kino zamkına ek ollaraak epikateşinin kuru ağırlık yüzdesi diğer bazı bitkilerde de , özellikle yeşil çayda (Camellia sinensis; yüzde 1- 3 arası) çok yüksektir . Kino zamkının ticari kaynakları Amerika Birleþik Devletleri de artık bulunmasa da yeşil çay iyi 1 alternatiftir . Önerilen dozaj günde en az 2 bardak yeşil çay yada 300 mg yeşil çay ekstresidir .

 

 

 

Yaban Mersini (vaccinum myrtillus) - (Rize Yöresi - LİKAPA)

Yaban mersini çalılarla kaplı , Avrupa da çayır vede otlaklarda yetişen uzun ömürlü 1 bitkidir . Meyvesi de mavi-siyah renktedir vede bu yüzden Amerika Birleþik Devletleri deki böğürtlenden farklıdır . Yabanmersini yaprağı çayı Diabet(þeker hastalıðı) hastalarının Tedavi(iyileştirme) sinde uzun zamandır kullanılmaktadır .Olumlu etkileri araştırmalarla da desteklenmiştir . Ağızdan alımı kan şeker düzeylerini hem olaðan hem de Diabet(þeker hastalıðı) hastası köpeklerde , aynı zamanda damardan glikoz enjekte edilirken bile düşürmüştür .Bu araştırma ilginç olmasına rağmen yaban mersini vede benzeri yumuşak zarlı meyvelerin tüketilmesi daha bile avantaj lı meydana gelebilir .

Yabanmersini flavonoidlerinin (antosiyanosidler) Diabet(þeker hastalıðı) hastalarına sayısız avantaj sı vardır . Özellikle hücre içindeki C vitamini düzeyini yükseltirler , küçük kan damarlarının çatlamasını vede sızdırmasını düşürürler ,kolay yaralanmayı mani ler vede güçlü antioksidan(antikanser) etki yaratırlar .

Antosiyanosidlerin gözdeki kan damarlarına , retinaya özellikle de makulaya (retinanın net görüşten yetkili kısmı) afinitesi vardır vede retinaya kan sirkülasyonunu kuvvetlendirir .Bu ilişki devamlıdır vede Diabet(þeker hastalıðı) retinopatisi , makula yozlaþma u , katarakt , retinitis pigmentosa (tavuk karası) vede gece körlüğünde klinik ollaraak olumlu sonuçlar görülmüştür .Yabanmersini ekstresi Diabet(þeker hastalıðı) ik retinopati için Fransa da 1945 den beri kullanılmaktadır .

Yabanmersini ekstresi için standart doz antosiyanosidin yüzdesiyle ölçülen antosiyanosid içeriğiyle ilgilidir . Avrupa da yaygın 1 şekilde kullanılan farmakoloji preparatları antosiyanosid içeriğiyle standarttır (tipik ollaraak yüzde yirmi beş) . Bu ekstreler ,ABD de mevcuttur . Standart doz günde üç kez 80-160 g arasındadır .

Japon Eriği (Ginkgo Biloba)

Ginkgo biloba ekstresinin birincil uygulama yeri serebrovasküler kafigelmeyecek liktir . Ginkgo biloba aynı zamanda kollar , bacaklar , eller vede ayak parmaklarındaki uzuvsal dokulara kan akışını düzenler . Bu önemli 1 etkidir çünkü serebrovasküler kafigelmeyecek lik Diabet(þeker hastalıðı) hastalarında çok yaygındır . İntermitent kladikasyo hastaların üzerinde yapılan çok sayıda çift kör denemede ginkgo bilobanın plaseboya oranla oldukça etkin vede üstün olduğu görülmüştür . Acısız yürüme mesafesi yada maksimum yürüme mesafesi ölçüleri büyük oranda artmış , ultrason ölçümlerinde etkilenmiş uzva giden kanakışının arttığı görülmüştür . 

Rahatsızkiþi bölgeye giden kan akışının ölçülebilir düzeyde iyileştiğini görmek çok önemlidir .Bu hastaların Anane sel tıp Tedavi(iyileştirme) si (kas rehabilitasyonu , sigara(tütün mamülleri)yı bırakma , kilo verme vb . ) klinik gelişmeyle sonuçlansa da , örneğin artmış yürüme toleransı gibi , uzuvlara giden kan akışının arttığı görülmemiş vede sonuçlar vakit içinde çok kısıtlı kalmıştır . Kas rehabilitasyonu vede risk unsurlarının elenmesi değerli terapiler olsa da tek başına tatmin edici değildir .

Ginkgo biloba , Diabet(þeker hastalıðı) e bağlı periferal vasküler hastalığın Tedavi(iyileştirme) sinde çok önemlidir .Ginkgo biloba ekstresi , aynı zamanda farelerde Diabet(þeker hastalıðı) retinopatisini önlemiştir . İnsanlarda da aynı olumlu etkiyi gösterme olasılığı vardır .Ginkgo biloba ekstresi için dozaj yüzde yirmi dört ginkgo flavoglikozit içeren standart ekstreden günde üç kez 40-80 mg dır .

 

Ginseng

Çift kör kontrollü 1 deneyde 36 insüline bağımlı olmayan Diabet(þeker hastalıðı) hastası 8 hafta boyunca günde 100 vede 200 g ginseng yada plaseboyla Tedavi(iyileştirme) edilmiştir . Ginseng , hastaların ruh halini iyileştirmiş , psiko-fizyolojik performanslarını düzeltmiş vede açlık şekeri ile vücut ağırlığını düşürmüştür . 200 mg doz ,glikozillenmiş hemoglobin düzeylerini vede fiziksel aktiviteyi artırmıştır .

 

 

 

 

Egzersiz

Diabet(þeker hastalıðı) Tedavi(iyileştirme) programında uygun 1 egzersiz programı çok önemlidir . Egzersiz birçok parametreyi yükseltir vede hem insüline bağımlı hem de insüline bağımlı olmayan Diabet(þeker hastalıðı) hastalan için önerilir . Diabet(þeker hastalıðı) hastalarına fiziksel ollaraak birçok avantaj sı vardır: egzersiz sonrası , eksojen insüline oluþan ihtiyacı azaltarak insülin duyarlılığını artırır; glikoz toleransını geliştirir; total serum kolesterol vede trigliserit düzeyini düşürür , HDL düzeyini ar-
tırarak daha anti-aterojenik düzeye getirir vede obez hastaların kilo vermesine yardımcı olur .

Aslında fiziksel sağlık programının Diabet(þeker hastalıðı) hastaları için bazı riskleri meydana gelebilir . Bu yüzden fiziksel sağlık programı hastanın sağlığına dikkatle adapte edilmelidir . Rahatsızkiþi hipoglisemi vakitler ında egzersizden uzak durmalıdır .

Çok iyi malum vede kanıtlanmış değerine ek ollaraak egzersizin Diabet(þeker hastalıðı) hastaları için daha özel avantaj ları meydana gelebilir : egzersiz farelerde kromun doku düzeyini yükseltir vede insüline bağımlı Diabet(þeker hastalıðı) hastalarında insülin reseptörlerinin sayısını artırır .Öyleyse , egzersizin doğrudan artmış krom metabolizmasıyla alakalı olması olasılık dahilindedir .


Şeker Hastalığı (Diyabet)

Bu Kategorideki Diğer Yazılar

Sağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp