Bitkisel Sağlık Ürünleri
Şeker Hastalığı (Diyabet)

ŞEKER HASTALIĞININ (DİYABET) BİTKİSEL TEDAVİSİ

Şeker Tedavi(iyileştirme) sinde Kullanılan Tıpsal Bitkiler

İnsülinden önce Diabet(şeker hastalığı) hastalan bitkisel(doğal) ilaçlarla Tedavi(iyileştirme) ediliyordu . 1980 yılında Dünya Sağlık örgütü (WHO) ,araştırmacılardan Anane sel ilaçların avantaj ları konusunda araştırma yapmalarını istedi . Son 10-12 yıl içinde yapılan ilimsel araştırmalar , bu preparatların çoğunun etken liğinin oldukça iyileştirici olduğunu kanıtladı . Burada en tesirli , en az toksik vede etken liği sağlam raporlarla kanıtlanmış bitkiler üzerinde duracağız .

Baharatların da kan şekerini düşürücü etkileri olmasına rağmen Diabet(şeker hastalığı) hastalarının düzgün vede tesirli natural yoldan Tedavi(iyileştirme) si rejim ,ilave destekler , yaşam tarzı vede bitkisel(doğal) ilaçların itina le bütünleşmiş olmasını gerektirmektedir .

Soğan (Allium cepa) vede Sarımsak (Allium sativum)

Soğan vede sarımsağın kan şekerini düşürücü niteliği birçok çalışmada kanıtlanmıştır . Etkin maddeleri; soğanda kükürt içeren bileşikler allil propil disülfür (APDS) , sarımsakta diallil disülfür oksit (allisin) tir , flavonoid gibi bazı bileşenler de rol oynar .

Deneysel vede klinik kanıtlar , APDS nin karaciğerdeki insülini inaktive eden bölgelerde insülinle rekabet ederek glikoz düzeylerini düşürdüğünü öne zaman r , bunun neticesinde serbest insülin artar . Aç karnına verilen kilogram başına 125 mg dozdaki APDS , kan glikoz düzeylerinde önemli oranda düşüşe vede serum insülinde artışa sebep olmuştur . Kilogram başına 100 mg allisin de benzer etkileri yapmaktadır .

Soğan ekstrelerini Gıda yoluyla alınan (30-200 gr soğan) düzeylere yükseltmek kan şekeri düzeylerini doza bağımlı biçim de düşürür . Soğan ekstresi ne kadar fazlaysa glikoz tolerans testinde glikoz oranı o kadar düşük çıkar . Pişmemiş vede haşlanmamış soğan ekstreleri de benzer etkilere sahiptir .

Soğan vede sarımsağın kardiyovasküler etkileri (kolesterol vede tansiyonu düşürmek gibi) Diabet(şeker hastalığı) hastalarının soğan vede sarımsak tüketmesinin ne kadar önemli olduğunu daha iyi kanıtlamaktadır .

Kudret Narı (Motnordica charantia)


Kudret narı (balsam armudu ollaraak da bilinir) , Asya , Afrika vede Güney(cenup) Amerika da yaygın biçim de yetiştirilen tropikal 1 meyvedir .Yeşil salatalık biçiminde su kabağı gibi yumruları oluşan kudret narı , biçim siz 1 salatalığa benzer . Ham meyvesinin sebze ollaraak yenmesine ek ollaraak Diabet(şeker hastalığı) hastaları icin 1 çözümyolu ollaraak halk arasında yaygın ollaraak kullanılır . Ham meyvenin , taze sıkılmış suyunun yada ekstresinin kan şekerini düşüren niteliği insanlar üzerindeki klinik vede deneysel çalışmalarda ispat edilmiştir .

Kudret narı , çook sayıda anti-diyabetik bileşenden meydana gelmiştir . Karma steroidlerden meydana gelen vede hipoglisemik 1 etken oluşan Charantin , alkol ile ekstre edilen , ağızdan alınan hipoglisemik ilaç oluşan tolbutamidden daha tesirli dir . Momordica da insüline benzeyen 1 polipeptid oluşan vede insülin gibi enjekte edilince Tip I Diabet(şeker hastalığı) hastalarında kan şekeri düzeylerini düşüren polipeptid-p ihtiva eder . İnsülinden daha az yan tesiri olduğu icin bazı hastalara tavsiye lir . Ne yazık ki bu konuda daha kapsamlı araştırmalar yoktur .

Kudret narı preparatlarının ağızdan alınan formda olanları Tip II Diabet(şeker hastalığı) hastaları üzerinde yapılan araştırmalarda iyi netice lar vermiştir .Bir çalışmada kudret narı suyu verilen Tip II Diabet(şeker hastalığı) hastalarında kan şekeri kontrolü yüzde yetmiş 3 gelişme göstermiştir . Kudret narına diğerbir deyişle t veren hastaların glikoz tolerans eğrilerinin altında kalan alan 187 cm2 , sınır düzeyi oluşan 243 .6 cm2 nin çook altındadır . Başka 1 çalışmada kudret narının su ile yapılan 15 g ekstresi 6 Rahatsızkişide yemek sonrası şeker düzeyinde yüzde elli 4 vede glikozillenmiş hemoglobin düzeyinde yüzde on 7 düşüş sağlanmıştır .

Ham kudret narı tropikal meyve satan manavlarda bulunabilir . Ticari sağlayıcılar vede sağlık gıdalar i satan dükkanlarda güç narı ekstresi bulunabilir amma taze suyu en iyisidir çünki bütün araştırmalarda meyvenin Anane sel formu oluşan suyu kullanılmıştır . Kuvvet narını lezzetli hale getirmek güçdür çünki oldukça acıdır . Eğer bu tesirli bitkisel(doğal) ilacı kullanmak isterseniz burnunuzu tıkayın vede 60 g suyunu 1 kerede için . Diğer formdaki dozları , bu dozaja eşit olmalıdır .

Gurmar (Gymnema Sylvestre)

Hindistan ın tropikal ormanlarında yetişen 1 bitki oluşan Gurmar , Diabet(şeker hastalığı) hastalarının Tedavi(iyileştirme) sinde uzun zamandır kullanılmaktadır . Son ilimsel araştırmalar Tip I vede Tip II Diabet(şeker hastalığı) hastalarında bu etken liği desteklemiştir .

Gurmar Amerika Birleşik Devletleri pazarına ilk kez birkaç yıl önce "şeker mani leyici" adıyla girmiştir . Üreticiler yanlış 1 biçim de gurmanın gastrointestinal kanaldan emilmeden geçtiğini iddia ettiler . Asılsız reklamlarda "şekeri kesmeden şekerin kalorisini neşekilde kesersiniz" gibi sloganlar kullandılar .

Dile temas edince , gimnemik asit gibi gymnema bileşenleri de tatlılık hissini mani lerler . Klinik araştırmalarda gymnema ekstresi dillerine temas eden denekler kontrol grubuna kıyasla yemeklerde daha az kalori tüketmişlerdir .

Gymnema ekstreleri , Diabet(şeker hastalığı) hastası köpek vede tavşanlarda glikoz kontrolünü artırmıştır . İlginçtir ki gymnema , pankreası alınmış hayvanlarda özdeş gözle müşade edililir etkiyi yapmamıştır . Buradan gymnemanın insülin üretimini artırdığı anlaşılmaktadır . Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalarda gymnemanın pankreasta insülin üreten beta hücrelerinin yeniden meydana gelmesinde başarıya ulaştığına ait ispatlar mevuttur . Her 2 tür Diabet(şeker hastalığı) hastalı kişiler üzerindeki çalışmalar da pankreas yenilenmesi olası lığını desteklemektedir .Gymnema ekstresi Tip I vede Tip II Diabet(şeker hastalığı) hastalarında olumlu klinik netice lar vermiştir . Gymnema sylvestre yapraklarının ekstresi insülin Tedavi(iyileştirme) si gören 27 Tip I Diabet(şeker hastalığı) hastasına verilmiş vede insülin ihtiyacı ile açlık şekerini azalttığı , kan şekeri kontrolünü geliştirdiği görülmüştür . Tip I Diabet(şeker hastalığı) hastalarında gymnema insülin hareketini hızlandırır . Tip II Diabet(şeker hastalığı) hastaları üzerinde yapılan 1 araştırmada 22 rahatsızkişiye ağızdan hipoglisemik ilaçlarla 1 arada gymnema ekstresi verilmiştir . Bütün hastalarda kan şekeri kontrolü gelişmiş; 22 kişiden 2l i aldıkları ilacın dozajını büyük oranda düşürmüş; 5 kişi de ilacı tamamen bırakarak kan şekeri kontrolünü sadece gymnema ekstresiyle sağlamışlardır .İlginçtir ki , sağlıklı gönüllülere verilen gymnema ekstresi , kan şekerinde düşme yada hipoglisemik etki yaratmamıştır .

Gymnema sylvestre ekstresi icin Tip I vede Tip II Diabet(şeker hastalığı) hastalarında dozaj günde 400 mg dır . Bu ekstre hakkında hiçbir yan etki emare lmemiştir .

Çemenotu (Trigonella foenum-graecum)

Çemenotu çekirdeği deneysel vede klinik çalışmalarda önemli anti-diyabetik etkiler göstermiştir . Etkin madde çekirdeğin yağı alınmış departmanıdır . Yağı alınmış Depertmanın (kilogram başına günlük 1 .5-2 g) alınması , hem olağan hem de Diabet(şeker hastalığı) hastası köpeklerde açlık vede yemek sonrası glikoz , glukagon , somatostatin , insülin , total kolesterol vede trigliserit kan düzeylerini düşürmüş , HDL düzeylerini yükseltmiştir .

İnsanlar üzerinde yapılan araştırmalar bu etkileri doğrulamıştır . İnsüline bağımlı Diabet(şeker hastalığı) hastalarında günde 2 kez 50 g yağı alınmış çemenotu çekirdeği tozu verilmesi neticesi , açlık kan şekerinde gözle müşade edililir düşüş görülmüş , glikoz tolerans testi netice ları gelişmiştir . 24 saatlik idrar glikoz salgılanmasında yüzde elli 4 düşüş olmuştur . Kolesterol vede trigliserit düzeyleri önemli oranda azalmış , insüline bağımlı olmayan Diabet(şeker hastalığı) hastalarına verilen , suda ıslatılmış 15 g çemenotu tozu , yemek tolerans testi boyunca vede yemek sonrası glikoz düzeylerini düşürmüştür . Bu netice lar çemenotu tozu yada yağı alınmış çemenotu çekirdeği tozunun Diabet(şeker hastalığı) hastalarının rejiminde yer alması gerektiğini göstermektedir .

 

 

Salt Bush (Atriplex halimu)

Salt bush , Akdeniz , Kuzey(şimal) Afrika vede Güney(cenup) Avrupa ya özgü dallı , oduna benzer 1 çalıdır . Hususiyetle Ürdün Vadisindeki sulu tuz alanlarında vede vahalarda yaygındır . Araştırmacılar çöl farelerinin Salt bush açısından varlıklı 1 rejimten standart fare yiyeceklerine geçtiklerinde ciddi Diabet(şeker hastalığı) geliştirdiklerini belirtmişlerdir . Rejime yeniden atriplex Eklem(joint) ek , neticesi aksi ne çevirmiştir .

İsrail de yönetilen , insanlar üzerinde yapılan araştırmalarda Tip II Diabet(şeker hastalığı) hastalarında kan glikoz kontrol i vede glikoz tolerans testleri oldukça iyi netice lar vermiştir . Salt bush , protein vede krom gibi sayısız eser mineral ile lif açısından oldukça varlıklı dir . Günlük tavsiye edilen doz takriben 3 gramdır .

 

 

Kino Zamkı (Pterocarpus marsupium) vede Epikateşin İçeren Bitkiler

Kino zamkı Hindistan da çook uzun zamandır Diabet(şeker hastalığı) hastaları icin kullanılmaktadır . Flavonoid epikateşin , özdeş isimli bitkinin kabuğundan ekstre ollaraak elde edilir vede bu bileşiğin farelerde beta hücresi hasarını manioldu ği ispatlanmıştır . Dahası hem epikateşin hem Kino zamkının ham alkol ekstresinin Diabet(şeker hastalığı) hastası hayvanlarda fonksiyonel pankreatik beta hücrelerini yeniden ürettiği görülmüştür .Epikateşin vede alakalı flavonoidler çook güçlü antioksidanlardandır .

Kino zamkına ek ollaraak epikateşinin kuru ağırlık yüzdesi başka bazı bitkilerde de , hususiyetle yeşil çayda (Camellia sinensis; yüzde 1- 3 arası) çook yüksektir . Kino zamkının ticari kaynakları Amerika Birleşik Devletleri de artık bulunmasa da yeşil çay iyi 1 alternatiftir . Önerilen dozaj günde en az 2 bardak yeşil çay yada 300 mg yeşil çay ekstresidir .

 

 

 

Yaban Mersini (vaccinum myrtillus) - (Rize Yöresi - LİKAPA)

Yaban mersini çalılarla kaplı , Avrupa da çayır vede otlaklarda yetişen uzun ömürlü 1 bitkidir . Meyvesi de mavi-siyah renktedir vede bu yüzden Amerika Birleşik Devletleri deki böğürtlenden çeşitlidir . Yabanmersini yaprağı çayı Diabet(şeker hastalığı) hastalarının Tedavi(iyileştirme) sinde uzun zamandır kullanılmaktadır .Olumlu etkileri araştırmalarla da desteklenmiştir . Ağızdan alımı kan şeker düzeylerini hem olağan hem de Diabet(şeker hastalığı) hastası köpeklerde , özdeş zamanda damardan glikoz enjekte edilirken bile düşürmüştür .Bu araştırma ilginç olmasına rağmen yaban mersini vede benzeri yumuşak zarlı meyvelerin tüketilmesi daha bile avantaj lı meydana gelebilir .

Yabanmersini flavonoidlerinin (antosiyanosidler) Diabet(şeker hastalığı) hastalarına sayısız avantaj sı mevuttur . Hususiyetle hücre ihtivasındaki C vitamini düzeyini yükseltirler , küçük kan damarlarının çatlamasını vede sızdırmasını düşürürler ,kolay yaralanmayı mani ler vede güçlü antioksidan(antikanser) etki yaratırlar .

Antosiyanosidlerin gözdeki kan damarlarına , retinaya hususiyetle de makulaya (retinanın net görüşten yetkili kısmı) afinitesi mevuttur vede retinaya kan sirkülasyonunu kuvvetlendirir .Bu ilişki devamlıdır vede Diabet(şeker hastalığı) retinopatisi , makula yozlaşma u , katarakt , retinitis pigmentosa (tavuk karası) vede gece körlüğünde klinik ollaraak olumlu netice lar görülmüştür .Yabanmersini ekstresi Diabet(şeker hastalığı) ik retinopati icin Fransa da 1945 den beri kullanılmaktadır .

Yabanmersini ekstresi icin standart doz antosiyanosidin yüzdesiyle ölçülen antosiyanosid içeriğiyle ilgilidir . Avrupa da yaygın 1 biçim de kullanılan farmakoloji preparatları antosiyanosid içeriğiyle standarttır (tipik ollaraak yüzde yirmi beş) . Bu ekstreler ,ABD de mevcuttur . Standart doz günde 3 kez 80-160 g arasındadır .

Japon Eriği (Ginkgo Biloba)

Ginkgo biloba ekstresinin birincil uygulama yeri serebrovasküler kafigelmeyecek liktir . Ginkgo biloba özdeş zamanda kollar , bacaklar , eller vede ayak parmaklarındaki uzuvsal dokulara kan akışını düzenler . Bu önemli 1 etkidir çünki serebrovasküler kafigelmeyecek lik Diabet(şeker hastalığı) hastalarında çook yaygındır . İntermitent kladikasyo hastaların üzerinde yapılan çook sayıda çift kör denemede ginkgo bilobanın plaseboya oranla oldukça etkin vede üstün olduğu görülmüştür . Acısız yürüme mesafesi yada maksimum yürüme mesafesi ölçüleri büyük oranda artmış , ultrason ölçümlerinde etkilenmiş uzva giden kanakışının arttığı görülmüştür . 

Rahatsızkişi bölgeye giden kan akışının ölçülebilir düzeyde iyileştiğini görmek çook önemlidir .Bu hastaların Anane sel tıp Tedavi(iyileştirme) si (kas rehabilitasyonu , sigara(tütün mamülleri)yı bırakma , kilo verme vb . ) klinik gelişmeyle netice lansa da , misal ollaraak artmış yürüme toleransı gibi , uzuvlara giden kan akışının arttığı görülmemiş vede netice lar vakit içinde çook kısıtlı kalmıştır . Kas rehabilitasyonu vede risk unsurlarının elenmesi değerli terapiler olsa da tek başına tatmin edici değildir .

Ginkgo biloba , Diabet(şeker hastalığı) e bağlı periferal vasküler hastalığın Tedavi(iyileştirme) sinde çook önemlidir .Ginkgo biloba ekstresi , özdeş zamanda farelerde Diabet(şeker hastalığı) retinopatisini tedbir iştir . İnsanlarda da özdeş olumlu etkiyi gösterme olası lığı mevuttur .Ginkgo biloba ekstresi icin dozaj yüzde yirmi 4 ginkgo flavoglikozit içeren standart ekstreden günde 3 kez 40-80 mg dır .

 

Ginseng

Çift kör kontrollü 1 deneyde 36 insüline bağımlı olmayan Diabet(şeker hastalığı) hastası 8 hafta boyunca günde 100 vede 200 g ginseng yada plaseboyla Tedavi(iyileştirme) edilmiştir . Ginseng , hastaların ruh halini iyileştirmiş , psiko-fizyolojik performanslarını düzeltmiş vede açlık şekeri ile beden ağırlığını düşürmüştür . 200 mg doz ,glikozillenmiş hemoglobin düzeylerini vede fiziksel aktiviteyi artırmıştır .

 

 

 

 

Egzersiz

Diabet(şeker hastalığı) Tedavi(iyileştirme) programında uygun 1 egzersiz programı çook önemlidir . Egzersiz birçok parametreyi yükseltir vede hem insüline bağımlı hem de insüline bağımlı olmayan Diabet(şeker hastalığı) hastalan icin tavsiye lir . Diabet(şeker hastalığı) hastalarına fiziksel ollaraak birçok avantaj sı mevuttur : egzersiz sonrası , eksojen insüline oluşan ihtiyacı azaltarak insülin hassasiyeti nı artırır; glikoz toleransını geliştirir; total serum kolesterol vede trigliserit düzeyini düşürür , HDL düzeyini ar-
tırarak daha anti-aterojenik düzeye getirir vede obez hastaların kilo vermesine yardımcı olur .

Aslında fiziksel sağlık programının Diabet(şeker hastalığı) hastaları icin bazı riskleri meydana gelebilir . Bu yüzden fiziksel sağlık programı rahatsızkişinin sağlığına dikkatle adapte edilmelidir . Rahatsızkişi hipoglisemi vakitler ında egzersizden uzak durmalıdır .

Çook iyi malum vede kanıtlanmış değerine ek ollaraak egzersizin Diabet(şeker hastalığı) hastaları icin daha hususi avantaj ları meydana gelebilir : egzersiz farelerde kromun doku düzeyini yükseltir vede insüline bağımlı Diabet(şeker hastalığı) hastalarında insülin reseptörlerinin sayısını artırır .Öyleyse , egzersizin doğrudan artmış krom metabolizmasıyla alakalı olması olasılık dahilindedir .


Şeker Hastalığı (Diyabet)

Bu Kategorideki Diğer YazılarSağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp