Bitkisel Sağlık Ürünleri
                   

Öksürükle Gelen Sırt Ağrısı

   " Öksürükle gelen sırt ağrısı vede bitkisel(doðal) Tedavi(iyileştirme) yöntemleri hakkında veri ler . "

 

    Öksürükle gelen sırt ağrısı vede bitkisel(doðal) Tedavi(iyileştirme) yöntemleri hakkında veri ler bu yazıda yer almaktadır . Öksürükle gelen sırt ağrısı ile alakalı tüm açıklamaları bu yazıda inceleyebilirsiniz . . .

Sırt ağrılarının sebebi sırtımızda omurganın her 2 yanında bulunan kasların gerilmesidir .

Bu gerilmenin en önemli sebebi strestir . Strese girdiğimizde ilk önce boyun kaslarımız gerilir . Bu gerilme neticesinde “C” harfine benzeyen boyun omurgamız düzleşir , omuz vede sırta giden sinirlerin çıkışları daralır , sinirler baskı altında kalır .

Bu baskı ile 1 arada sırttaki kaslar gerilir . Bu yüzden ağrı duyarız . Kasların uzun süre gergin halde kalması kas topaklarına sebep olur . Yani tıpta fibrozit dediğimiz oluşumlara sebep olur . Bu fibrozitler en ufak 1 yorgunlukta , ağır kaldırma neticesinde , klima yada vantilatör altında uzun süre kalmada ağrılar yaratır , dayanılmaz ağrılar çekeriz .

Kas gerginliğini azaltmak için farkında olmadan sırtımızı kamburlaştırır , artık son dönemlerini yaşayan ihtiyarlara döneriz .

Kifoz (kamburluk) , skolyoz gibi yapısal duruş bozukluklarıyla 1 arada sırt ağrısı sıklıkla görülür . Sağlıklı 1 insanda omurganın arkadan görünümü düz 1 çizgi şeklindedir . Ancak skolyoz hastalığında omurganın sağa yada sola eğrilmesi neticesi omurga helozon gibi kıvrık yada yatık görülür . Bu ciddi 1 ortopedik sorundur .

Yanlış duruş alışkanlıkları ise doğrudan sırt ağrısı sebebi olmasa bile önemli 1 risk faktörü .
Eğer yapısal bozukluk yoksa karın , sırt vede bacak kaslarını güçlendiren , omuz kuşağı kaslarını vede bacak kaslarını esneten egzersizlerle elbette her yaşta duruş düzeltilebilir .

sırt ağrılarından kurtulmak için şu yollar izlenmelidir .:

1 . İlk ollaraak ağrımızın sebebi belirlenmelidir . Ağrının boynumuzdan mı , sırt kaslarından mı kaynaklandığı yoksa başka 1 hastalığımız mı olduğu tespit edilmelidir .

Unutulmamalıdır ki akciğer hastalıkları , safra kesesi vede mide rahatsızlıkları da sırtta ağrı yapar . Teşhis öncelikle fiziki muayene , şikayetlerin dinlenmesi ile (ne yazık ki hastayı etkin ollaraak dinlemek çoğu vakit gözardı ediliyor vede yanlış sonuçlara yönleniliyor) , sonra da MR , BT vede direkt grafi incelemeleri ile konur . EMG de bize yardımcı olur .

2 . Sonra sıra sırt kaslarının gevşetilmesine gelir . Kas gevşeticiler vede bölgesel tesirli merhemler (bu merhemleri iyice yedirerek sürdükten sonra muhakkak en az on dakika ütüyle ısıtılmış havlu , sıcak su torbası yada saç kurutma makinesiyle sıcak uygulanmalıdır) kullanılır , amma sadece ilaç Tedavi(iyileştirme) si yeterli değildir .
Mutlaka fizik Tedavi(iyileştirme) yada alternatifi (masaj , manipulasyon , nöral terapi , akupunktur , soft lazer) uygulanmalıdır . Fibrozitler teker teker tespit edilip yok edilmelidir .

3 . Fizik Tedavi(iyileştirme) ile 1 arada stres etkeni de ortadan kaldırılmalıdır . Mümkünse hastanın yaşamında stresi körükleyen unsurlarda radikal değişiklikler yapmak , tatile çıkmak , hobilere daha uzun vakit ayırmak oldukça avantaj lı olur .
Eğer bu değişiklikler yeterli olmazsa 1 psikiyatrisin yada psikologun yardımını almak avantaj lı olur .

4 . Tedavi(iyileştirme) bitiminde doktorunuzun önereceği sırt kaslarını güçlendirecek egzersizleri yapmak lüzumlu dir . Eğer lüzumlu ortam bulunursa sırtüstü yüzmek en iyi egzersizdir . Güneş , deniz , sıcak kum , kaplıcalar çok avantaj lıdır . Soğuktan mümkün olduğunca korunmak lüzumlu dir .

5 . Tüm bu Tedavi(iyileştirme) ler sırasında vede sonrasında bazı hareketlerden kaçınmak lüzumlu dir . Yerden 1 şey alırken öne yada yana eğilmek yerine çömelmek , yukarı doğru uzanmak yerine 1 şeyin üstüne çıkıp işimizi görmek sırt ağrısı riskini azaltır .

Ayrıca sürekli pozisyon değiştirmek , diðerbir deyiþle uzun süre oturmamız gereken 1 iş yapıyorsak en geç yarım saatte 1 dolaşmak , aynı yerde ayakta durmaktan kaçınmak , televizyon seyrederken yada gazete okurken sırtımızı vede başımızı dayayacak koltukları tercih etmek dikkat etmemiz gereken unsurlardandır .

6 . keyifliyken yapacağımız aksi hareketlerden 1 sıkıntı doğmaz , amma stresliyken yapacağımız her aksi hareket sağlığımızı ciddi ollaraak etkiler .

sırt vede bel ağrılarını önlemek , omurda etrafındaki kaslarınızı güçlendirmek için şu egzersizleri yapmanız gerekmektedir .

Hareketlere , verilen sırayla , yavaş vede dikkatle deneyerek başlayın . Özellikle başlangıçta aşırılığa kaçmayın . Egzersizden sonra hafif vede birkaç dakika süren rahatsızlık önemsizdir; rahatsızlık şiddetli olursa vede 15 - 20 dakikadan aþırı sürerse doktorunuza danışmadan Daimi etmeyiniz .
Egzersizleri üzerine halı vede keçe serilmiş sert zeminde yapınız . Sizi rahatlatırsa ensenizin altına ufak 1 yastık koyabilirsiniz . Başlamadan yapılan sıcak Tedavi(iyileştirme) si adalelerinizin gevşemesine yardımcı meydana gelebilir .
Tekrarlar vede hareketler arasında vücudunuzun tam gevşemesine dikkat ediniz vede yorulunca dinleniniz .

1) GERME HAREKETLERİ:


a) Gerinme: Sırtüstü yatar pozisyonda , eller yana açık , bacaklar düz iken bacakları aşağıya , kolları yanlara doğru iyice uzatmaya çalışın .
Aynı pozisyonda , kollan yukarıya bacakları aşağıya uzatmaya çalışın .

b) Dorsal germe: Diz-Göğüs: Sırtüstü yatar pozisyonda 1 dizinizi ellerinizle kavrayın vede göğsünüze doğru yavaşça çekin . Yavaşça bacağınızı uzatın vede diğer dizle aynı şeyi yapın . Benzer hareketi , 2 dizinizi de çekerek tekrarlayın .

c) Hamstring germe:
Sırtüstü yatar pozisyonda iken 1 diz bükük , diğer bacak düz tutulur . Düz oluþan bacak yavaşça yukarı doğru kaldırılır . Aynı hareket diğer bacakla da tekrarlanır .

Bir duvarın 1 metre kadar açığında yüzünüz duvara dönük durun . Ayaklarınızı hiç kıpırdatmadan vede topuklarınızı hiç yerden kaldırmadan duvara doğru uzanıp dirseklerinizi bükerek yüzünüzü duvara yaklaştırıp , uzaklaştırın . Aynı hareketi 1 bacak önde bükük olmak üzere köşede tekrarlayın .

2)PELVİK TİLT:


a) Düz 1 zemine sırt üstü uzanın , dizlerinizi bükün , ayak tabanı yere basar şekilde bel bölgenizi yerden kaldırın . 10’a kadar sayın , gevşeyin . Hareketi 10 kez tekrarlayın . (Hareketi ellerinizi bel çukuruna koyarak kontrol edebilirsiniz .)
Egzersizi yaparken , mümkün olduğu kadar Eklastiki olmaya dikkat edin vede yavaş yapmaya özen gösterin .
Bu egzersizi tam ollaraak yaptığınız vakit 1 sonrakine geçebilirsiniz .

b) Ayağa kalkıp (sırtınızı duvara dayayın yada dayamayın) . Çenenizi öne doğru , karnınızı içeriye çekerek , ayaklarınızı yerden kaldırmadan , vücudunuzu uzatmaya çalışın . Bu şekilde 6 sn . kadar kalın vede bırakın . Bu egzersizi 10 kere tekrarlayın .

3)ABDOMINAL EGZERSİZLER:

a) Serbest ollaraak sırtüstü yere uzanın vede başınızı yerden 4-5 parmak kadar yukarı kaldırın , bu pozisyonda 3 sn . tutun vede indirin .
Aynı hareketi
l) eller göğüste birleşmiş ,
2) eller omuzlara değerken ,
3) eller avuçiçi önde olacak şekilde alın üstündeyken ve
4) eller ensede birleşmiş ollaraak tekrarlayın… .son ollaraak
5) Aynı hareketi dizler bükük ellerle dizlere uzanarak tekrarlayın .

b) Sırtüstü yatar pozisyonda 1 bacak diz bükülmeden kaldırılabildiği kadar kaldırılır vede beş aşamada yavaşça indirilir , Her aşamada bacak 5 sn . tutulur .

4) MOBILIZASYON EGZERSİZLERİ:


a) Kedi - Deve : Emekleme pozisyonunda sırt çukurlaştırıp kamburlaştırılır .
Aynı pozisyonda iken 1 kol öne doğru kaydırılarak uzatılırken diğeri dirsekten bükülür . Aynı hareket öbür kolla da tekrarlanır .
b) Rotasyon: Bir taburede dik ollaraak otururken vücut belden itibaren kollarla 1 arada yanlara doğru çevrilir .
c) Yüzüstü yatar pozisyonda iken , kalça yerden kaldırılmadan 5 aşamada eller üstünde kalkılır .

Son ollaraak sırt vede belinize nasıl özen göstereceğinizden bahsedeyim . .

OTURURKEN:
Sert sandalyede omurganız dik ollaraak , 1 yada 2 diziniz kalçanızdan daha yukarıda olacak şekilde oturun . Kısa dinlenme süreleri için koltuklu sandalye çok iyi destek sağlar .

AYAKTA DURURKEN
Beliniz düz ollaraak ayakta durmaya çalışın . Ayakta çalışırken beldeki çöküklüğü hafifletmek için ayak iskemlesi kullanın . Dizlerinizi bükmeden öne doğru eğilmeyin . Bayanlar için orta yükseklikteki topuklar beli daha az zorlar . Topuksuz ayakkabılardan sakının .

YATARKEN:

Sert yatakta yatın . Yumuşak yatakların altına 2 cm kalınlıkta kontrplak koyun . Yüzüstü yatmayın . Sırtüstü yatarken dizlerinizin altına 1 yastık koyun . Yan yatarken bacaklarınızı kalça vede dizden bükük ollaraak tutun .

ARABA KULLANIRKEN:

Koltuğunuz sert olmalı . Pedalları kullanırken bacağınızın tam gerilmemesi için direksiyona mümkünse yakın oturun .

KALDIRIRKEN:
Kaldırmayı uygun şekilde güvenli yapın . Dizlerinizi bükün , yükü vücudunuza yakııı tutun vede kalkmak için bacak adalelerinizi kullanın . Ani hareketlerden sakının . Ağır herhangi 1 şeyi belinizden yukarı seviyeye kaldırmayı denemeyin .

ÇALIŞIRKEN:

Ağır iş yapmayınız . İmkânınız varsa yorgunluğu pay tmeden önce 1 işten diğerine geçin . Eğer bütün gün büroda çalışıyorsanız fırsat buldukça kalkıp etrafta dolaşın .

EGZERSİZ:

Bel ağrınız geçince düzenli egzersiz yapın , (yürüme , yüzme v .s .) Fakat güçlü 1 harekete teşebbüs etmeden önce , adalelerinize ısınma vede gevşeme fırsatı vermek için yavaş başlayın .

öksürük konusuna Önümüzdeki günlerde olursak . . .

öksürük ; çoğunlukla , göğüs , boğaz yada karın boşluğunda meydana gelen 1 rahatsızlığın emare si ollaraak ortaya çıkar . .

Solunum yolları mukozasının uyarılmasından doğan vede solunum yollarını tıkanıklıklardan vede yabancı maddelerden koruyan 1 müdafa refleksidir .

. Öksürük için söylenen; “akciğerlerin bekçi köpeğidir” tâbiri meşhûrdur .

İnsan kendi isteğiyle de öksürebilir fakat önemli oluþan istek dışı ollaraak meydana gelen öksürüktür . Öksürük derin 1 soluk almayı tâkiben gırtlak girişinin (glottisin) kapanması vede daha sonra gürültüyle açılarak havanın vede bu arada yabancı maddelerin dışarı atılmasıdır .

Öksürük 9 . vede 10 . kafa sinirlerinin uçlarının uyarılması neticesinde ortaya çıkar . Refleksin başlangıcı , yutak , gırtlak , kulak , soluk borusu , bronşlar vede akciğer zarından kaynaklanabilir .

Küçük bronşlara doğru gidildikçe öksürük refleksinin duyarlığı azalır . Öksürükte üç ayrı faz sözkonusudur , ilk faz süratli vede derin 1 nefes alma ile karakterlenir , bu fazın netiticesinde glottis kapanır .

İkinci fazda glottis kapalı olduğu hâlde yapılan kolaydeðil 1 hava verme hareketi vardır . Bu arada soluk borusu vede akciğerlerin diğer kısımlarındaki havanın basıncı artar .

Üçüncü vede son faz glottisin aniden açılıp basınçlı havanın özel 1 ses çıkararak dışarı atılması ile vukû bulur . Öksürük sırasında küçük bronşlardan geçen havanın sâniyede 0 ,5-2 metre , glottisten geçen havanın ise sâniyede 50-120 metre hızla hareket ettiği tespit edilmiştir .

Bu rakamlar öksürük sırasında yabancı cisimlerin vede balgam parçalarının ne büyük 1 kuvvetle atıldığını göstermeye kâfidir . Diyafram kasının öksürüğün her üç fazında da kasıldığı gösterilmiştir . Bronşlarda biriken balgamın ağıza kadar gelmesi için umumiyetle aniden aþırı öksürük hareketine ihtiyaç vardır .

Böylece salgılar ağıza kadar kademe kademe getirilmiş olur . Solunum kasları zayıf yada solunum merkezi çeşitli sebeplerle baskılanmış olursa öksürük hafif vede tesirsiz meydana gelebilir . Zatülcenp gibi hastalıklarda öksürmek ağrıyı arttıracağından irâdî ollaraak kişi öksürüğünü tutabilir .

Öksürüğün karakteri , nefes borusu vede bronş mukozasının durumuna göre değişir . Yutak vede üst solunum yollarının iltihabî durumlarında kuru vede sık tekrarlayan 1 tahriş öksürüğü söz konusudur . Öksürük , bâdemciklerin şişerek yutak yolunu tıkadığı vakalarda kalın , kaba vede biraz da boğuktur .

Balgamlı öksürüklere yaş , balgamsız öksürüklere de kuru öksürük denmektedir . Üst solunum yollarının iyi huylu hastalıkları durmak bilmeyen inatçı 1 öksürüğü meydana getirdikleri halde , alveollerin hastalıklarında bâzan çok az öksürük olur . Bâzı veremli hastalar o kadar az öksürürler ki , sorulduğunda hiç öksürmediklerini söylerler .

Kentöz öksürük denen tip arka arkaya gelir vede düdük sesi gibi 1 ses çıkarak derin 1 nefes alınır . Bu tip öksürük boğmaca hastalığının kendine has öksürüğüdür .

Solunum yollarında öksürük refleksine yol açan uyarı , iltihâbî , mekanik , kimyâsal yada ısı karakterli meydana gelebilir .

Hülasa ; bu açıklamalardanda anlaşılacağı üzere öksürüğe yol açan hadiseler çok çeşitlidir .

Akciğer kanser yani kontrolsüz hücre büyümesi inden tozlu havada kalmaya , zatürreden gribe kadar birçok Hal öksürükle beraberdir . Öksürüğü 1 hastalık ollaraak değil , 1 hastalığın habercisi ollaraak kabul etmek gereklidir . Dolayısıyla öksürüğün tedâvisi öksürük kesici ilâçlarla değil altta yatan hastalık yada sebebinin tedâvisiyle olmalıdır .

Hülasa benim size önerim ;
öksürük için bizzatihi 1 göğüs hastalıkları yada dahiliye mütehassız ına muayene ollaraak ; öksürüğünüze sebep oluþan hastalığınızın teşhis edilip , buna göre uygun Tedavi(iyileştirme) yi yaptırmanız olacaktır . .

sırt ağrılarınız için önerim ise ; iyi 1 merkezde uygun 1 süre içerisinde yoğun vede kaliteli 1 fizik Tedavi(iyileştirme) görmeniz , yukarda izah ettiğim sırt vede bel egzersizlerini düzenli ollaraak yapmanız vede gereken özeni göstermeniz olacaktır .


Öksürük

Bu Kategorideki Diğer Yazılar

Sağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp