Bitkisel Sağlık Ürünleri
                   

Kesik Kesik Öksürük

  " Kesik kesik öksürük vede bitkisel(doðal) Tedavi(iyileştirme) yöntemleri hakkında veri ler . "

 

    Kesik kesik öksürük vede bitkisel(doðal) Tedavi(iyileştirme) yöntemleri hakkında veri ler bu yazıda yer almaktadır . Kesik kesik öksürük vede bitkisel(doðal) Tedavi(iyileştirme) yöntemleri ile alakalı tüm açıklamaları bu yazıda inceleyebilirsiniz . . .

 Öksürük Tedavi(iyileştirme) sine yardımcı %100 Bitkisel(doðal) Ürünlerimize Ulaşmak İçin Tıklayınız . . . . 

 

ÖKSÜRÜK

  Öksürük solunum yolu hastalıklarında en sık görülen emare lerden biridir . Solunum yollarına giren yabancı cisimleri yada içeride oluşan bronş salgısı , balgam , kan gibi patolojik maddeleri dışarı atmaya yönelik 1 refleks biçiminde ortaya çıkar . Şiddetli 1 soluk vermeyle birlikte gırtlağın kapanmasını sağlayan ses tellerinin kasılmasından oluşur . Göğüs kaslarının bu sıradaki ani kasılmasına karın kasları da eşlik eder . Soluk borusunun içindeki basıncın yükselmesi gırtlağı açılmaya güçleþir vede zorlanan gırtlaktaki ses tellerinin titreşimi tipik öksürük sesinin çıkmasına yol açar .Öksürük solunum yollarının herhangi bir bölümünün uyarılmasıyla gelişen 1 refleks değildir .

   Örneğin , akciğer hava keseciklerinin (alveol) duvarı uyarıldığında insan öksürmez . Öksürük öncelikle gırtlak , soluk borusu vede bronşların bir bölümünden kaynaklanır .

Zatürree gibi 1 akciğer hastalığında balgam bronşlara ulaşmadıkça öksürük görülmez . Akciğer zarı (plevra) hastalıklarında , örneğin plöre-zideyse inatçı 1 öksürük vardır . Solunum yollarında gerçek 1 hastalık olmadan da histeri vede ruhsal gerginliğe bağlı , sinirsel öksürük görülebilir .

Başlıca 2 tip öksürük vardır:

• Kuru öksürük: Öksürük sesi yalnızca ses tellerinin titreşimiyle oluşur . Rahatsızkiþi balgam çıkarmaz . Bu tip öksürük umumiyetle şu durumlarda görülür:


1) Balgam oluşturmayan -gırtlak , soluk borusu vede bronş İltihaplarında;

2) plörezi gibi akciğer zan hastalıklarında .
Veremin başlangıç döneminde görülen “kesik öksürük” de 1 tür kuru öksürüktür .

• Balgamlı öksürük:
Ses tellerinin gerilmesiyle ortaya çıkan sese balgam parçacıklarının solunum yolları boyunca hareketiyle oluşan sesler de eklenir . Değişik miktarlarda da olsa balgam her vakit vardır , amma hastanın küçük çocuk , yaşlı vb olması gibi durumlarda öksürükle dışarı çıkarılamaz , yutularak mideye gider .Bir önceki bölümde açıklandığı gibi öksürüğün “kuru” vede “balgamlı” olmak üzere başlıca 2 tipi vardır . Ama öksürük bunlardan başka bazı özel biçimlerde de ortaya çıkabilir . .


 
• Nöbet halinde öksürük:

Derin vede gürültülü 1 soluk almayla kesilen , arka arkaya şiddetli öksürüklerden oîuşur . Tipik ollaraak boğmacada görülür , amma bronş mukozasının zedelendiği durumlarda yada solunum yollarına yabancı cisimler kaçtığında da ortaya çıkabilir .• Havlar gibi öksürük: Kuru , bazen hınitdıdır . Hastanın sesi kısıktır . Larenjit , difteri vb hastalıklara bağlı .ses telleri iltihabında , özellikle de küçük çocuklarda akut gırtlak-soluk borusu-bronş iltihabında görülür .• fki tonlu öksürük: Farklı tonlarda 2 sesin birleşmesiyle ortaya çıkar . Seslerin biri gırtlakta ses telleri düzeyinde , öbürü daha aşağıda , soluk borusu vede bronşlarda oluşur .

• Kuru , kısık öksürük:
Yüksek sesli 1 öksürük değildir , amma çok rahatsızlık verir . Gırtlakta tümör yada verem gibi ses tellerinin ağır lezyonlarmda görülür .Bir önceki bölümde açıklandığı gibi öksürüğün “kuru” vede “balgamlı” olmak üzere başlıca 2 tipi vardır . Ama öksürük bunlardan başka bazı özel biçimlerde de ortaya çıkabilir . . Nöbet halinde öksürük: Derin vede gürültülü 1 soluk almayla kesilen , arka arkaya şiddetli öksürüklerden oluşur . Tipik ollaraak boğmacada görülür , amma bronş mukozasının zedelendiği durumlarda yada solunum yollarına yabancı cisimler kaçtığında da ortaya çıkabilir .• Havlar gibi öksürük: Kuru , bazen hınitdıdır . Hastanın sesi kısıktır . Larenjit , difteri vb hastalıklara bağlı .ses telleri iltihabında , özellikle de küçük çocuklarda akut gırtlak-soluk borusu-bronş iltihabında görülür .• fki tonlu öksürük: Farklı tonlarda 2 sesin birleşmesiyle ortaya çıkar . Seslerin biri gırtlakta ses telleri düzeyinde , öbürü daha aşağıda , soluk borusu vede bronşlarda oluşur .• Kuru , kısık öksürük: Yüksek sesli 1 öksürük değildir , amma çok rahatsızlık verir . Gırtlakta tümör yada verem gibi ses tellerinin ağır lezyonlarmda görülür

“Öksürük Nasıl Geçer”


Öksürüğün Tedavi(iyileştirme) si bağlı olduğu hastalığa yönelik olmalıdır . Kuru öksürük , hava kirliliği yada sigara(tütün mamülleri) gibi tahriş sebep leri ortadan kaldırıldığı vakit çoğunlukla kesilir . Güzel 1 havalandırma vede havanın nemlendirilmesiyle beraber   öksürük büyük oranda azalır .
Enfeksiyon kapılmış ise bu öksürük , antibiyotiklerle Tedavi(iyileştirme) edilmelidir . Enfeksiyonlardan kaynaklanan öksürükler , pisliklerin akciğerlerde birikmemesi için , kesilmeyip , aksi ne , desteklenir .

 

 Öksürük Tedavi(iyileştirme) sine yardımcı %100 Bitkisel(doðal) Ürünlerimize Ulaşmak İçin Tıklayınız . . . .

 

Etiketler : öksürük , öksürük Tedavi(iyileştirme) si , öksürüğe , öksürüğü , öksürükten , öksürükte , öksürüğün , öksürükle , öksürmek , bitkisel , Tedavi(iyileştirme) si ,

 


Öksürük

Bu Kategorideki Diğer Yazılar

Sağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp