Bitkisel Sağlık Ürünleri
Öksürük

Kesik Kesik Öksürük

  " Kesik kesik öksürük vede bitkisel(doğal) Tedavi(iyileştirme) metod leri hakkında veri ler . "

 

    Kesik kesik öksürük vede bitkisel(doğal) Tedavi(iyileştirme) metod leri hakkında veri ler bu yazıda yer almaktadır . Kesik kesik öksürük vede bitkisel(doğal) Tedavi(iyileştirme) metod leri ile alakalı bütün izahat ları bu yazıda inceleyebilirsiniz . . .

 Öksürük Tedavi(iyileştirme) sine yardımcı %100 Bitkisel(doğal) Ürünlerimize Ulaşmak İçin Tıklayınız . . . . 

 

ÖKSÜRÜK

  Öksürük solunum yolu Rahatsızlık larında en sık görülen emare lerden biridir . Solunum yollarına giren yabancı cisimleri yada dahilinde meydana gelen bronş salgısı , balgam , kan gibi patolojik maddeleri dışarı atmaya yönelik 1 refleks biçiminde ortaya çıkar . Şiddetli 1 soluk vermeyle birlikte gırtlağın kapanmasını sağlayan ses tellerinin kasılmasından oluşur . Göğüs kaslarının bu sıradaki ani kasılmasına karın kasları da eşlik eder . Soluk borusunun ihtivasındaki basıncın yükselmesi gırtlağı açılmaya güçleşir vede zorlanan gırtlaktaki ses tellerinin titreşimi tipik öksürük sesinin çıkmasına yol açar .Öksürük solunum yollarının herhangi bir depertmanının uyarılmasıyla gelişen 1 refleks değildir .

   Örneğin , akciğer hava keseciklerinin (alveol) duvarı uyarıldığında insan öksürmez . Öksürük öncelikle gırtlak , soluk borusu vede bronşların bir depertmanından kaynaklanır .

Zatürree gibi 1 akciğer hastalığında balgam bronşlara ulaşmadıkça öksürük görülmez . Akciğer zarı (plevra) Rahatsızlık larında , misal ollaraak plöre-zideyse inatçı 1 öksürük mevuttur . Solunum yollarında asli 1 hastalık olmadan da histeri vede ruhsal gerginliğe bağlı , sinirsel öksürük görülebilir .

Başlıca 2 tip öksürük mevuttur :

• Kuru öksürük: Öksürük sesi sadece ses tellerinin titreşimiyle oluşur . Rahatsızkişi balgam çıkarmaz . Bu tip öksürük umumiyetle şu durumlarda görülür:


1) Balgam oluşturmayan -gırtlak , soluk borusu vede bronş Enfeksiyon larında;

2) plörezi gibi akciğer zan Rahatsızlık larında .
Veremin başlangıç döneminde görülen “kesik öksürük” de 1 tür kuru öksürüktür .

• Balgamlı öksürük:
Ses tellerinin gerilmesiyle ortaya çıkan sese balgam parçacıklarının solunum yolları boyunca hareketiyle meydana gelen sesler de eklenir . Değişik miktarlarda da olsa balgam her vakit mevuttur , amma rahatsızkişinin küçük çocuk , yaşlı vb olması gibi durumlarda öksürükle dışarı çıkarılamaz , yutularak mideye gider .Bir önceki Depertmanında açıklandığı gibi öksürüğün “kuru” vede “balgamlı” olmak üzere başlıca 2 tipi mevuttur . Ama öksürük bunlardan başka bazı hususi biçimlerde de ortaya çıkabilir . .


 
• Nöbet halinde öksürük:

Derin vede gürültülü 1 soluk almayla kesilen , arka arkaya şiddetli öksürüklerden oîuşur . Tipik ollaraak boğmacada görülür , amma bronş mukozasının zedelendiği durumlarda yada solunum yollarına yabancı cisimler kaçtığında da ortaya çıkabilir .• Havlar gibi öksürük: Kuru , bazen hınitdıdır . Hastanın sesi kısıktır . Larenjit , difteri vb hastalıklara bağlı .ses telleri iltihabında , hususiyetle de küçük çocuklarda akut gırtlak-soluk borusu-bronş iltihabında görülür .• fki tonlu öksürük: Çeşitli tonlarda 2 sesin birleşmesiyle ortaya çıkar . Seslerin biri gırtlakta ses telleri düzeyinde , öbürü daha aşağıda , soluk borusu vede bronşlarda meydana gelir .

• Kuru , kısık öksürük:
Yüksek sesli 1 öksürük değildir , amma çook rahatsızlık verir . Gırtlakta tümör yada verem gibi ses tellerinin ağır lezyonlarmda görülür .Bir önceki Depertmanında açıklandığı gibi öksürüğün “kuru” vede “balgamlı” olmak üzere başlıca 2 tipi mevuttur . Ama öksürük bunlardan başka bazı hususi biçimlerde de ortaya çıkabilir . . Nöbet halinde öksürük: Derin vede gürültülü 1 soluk almayla kesilen , arka arkaya şiddetli öksürüklerden meydana gelir . Tipik ollaraak boğmacada görülür , amma bronş mukozasının zedelendiği durumlarda yada solunum yollarına yabancı cisimler kaçtığında da ortaya çıkabilir .• Havlar gibi öksürük: Kuru , bazen hınitdıdır . Hastanın sesi kısıktır . Larenjit , difteri vb hastalıklara bağlı .ses telleri iltihabında , hususiyetle de küçük çocuklarda akut gırtlak-soluk borusu-bronş iltihabında görülür .• fki tonlu öksürük: Çeşitli tonlarda 2 sesin birleşmesiyle ortaya çıkar . Seslerin biri gırtlakta ses telleri düzeyinde , öbürü daha aşağıda , soluk borusu vede bronşlarda meydana gelir .• Kuru , kısık öksürük: Yüksek sesli 1 öksürük değildir , amma çook rahatsızlık verir . Gırtlakta tümör yada verem gibi ses tellerinin ağır lezyonlarmda görülür

“Öksürük Neşekilde Geçer”


Öksürüğün Tedavi(iyileştirme) si bağlı olduğu hastalığa yönelik olmalıdır . Kuru öksürük , hava kirliliği yada sigara(tütün mamülleri) gibi tahriş sebep leri ortadan kaldırıldığı vakit çoğunlukla kesilir . Güzel 1 havalandırma vede havanın nemlendirilmesiyle beraber   öksürük büyük oranda azalır .
Enfeksiyon kapılmış ise bu öksürük , antibiyotiklerle Tedavi(iyileştirme) edilmelidir . Enfeksiyonlardan kaynaklanan öksürükler , pisliklerin akciğerlerde birikmemesi için , kesilmeyip , aksi ne , desteklenir .

 

 Öksürük Tedavi(iyileştirme) sine yardımcı %100 Bitkisel(doğal) Ürünlerimize Ulaşmak İçin Tıklayınız . . . .

 

Etiketler : öksürük , öksürük Tedavi(iyileştirme) si , öksürüğe , öksürüğü , öksürükten , öksürükte , öksürüğün , öksürükle , öksürmek , bitkisel , Tedavi(iyileştirme) si ,

 


Öksürük

Bu Kategorideki Diğer YazılarSağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp