Bitkisel Sağlık Ürünleri
                   

Öksürük İçin Şurup

  " Öksürük için şurup hakkında veri ler . "

 

     Öksürük için şurup hakkında veri ler bu yazıda yer almaktadır . Öksürük için şurup ile alakalı tüm açıklamaları bu yazıda inceleyebilirsiniz . . .

Actidem Nedir ?           

Actidem öksürük kesici etkileri oluþan 1 ilaçtır vede aynı zamanda burunda oluşan doluluk-tıkanıklık hissini giderici 1 tesiri de vardır .

Actidem aşağıdaki durumlar ile alakalı 1 ilaçtır:

Alerjik nezle;
Bir enfeksiyon yada alerji olmaksızın burunda oluşan tıkanma (vazomotor nezle);
Öksürük .
Actidem burada yer almayan diğer Tedavi(iyileştirme) edici amaçlar için de kullanılıyor meydana gelebilir .

Bu ilaç ile alakalı daha aþırı veri edinmek için tıklayınız .

Actidem Hakkında Bilmem Gereken En Önemli Veri ler Nelerdir ?

Actidem uyku haline vede odituar testlerinde performans bozukluklarına sebep meydana gelebilir .

Eğer aşağıda emare len rahatsızlıklardan 1 yada birkaçına sahipseniz Actidem’i kullanırken dikkatli olunuz:

hipertansiyon (yüksek tansiyon);
kalp hastalığı;
şeker hastalığı (diyabet);
hipertiroidizm;
yüksek göz içi basıncı;
prostat büyümesi;
ciddi böbrek ve/veya karaciğer bozukluğu;
karaciğer hastalıkları .
Eğer aşağıda sıralanan:

trisiklik antidepresan(depresyon giderici) lar [amitriptilin hidroklorür (Laroxyl , Triptilin) , imipramin hidroklorür (Tofranil) , klomipramin hidroklorür (Anafranil) ];
dekonjestanlar [efedrin hidroklorür (Efedrin , Ephedrin , Griban); fenilefrin hidroklorür (Arbitus , Cetaflu , Coldeks , Corsal , Deflu , Dristan , Forza , Gerakon , Kongest , Oledro , Peditus , Rhinopront , Rhinotussal , Teraflu , Tuseptil , Vermidon hot , Wintus); fenilpropanolamin hidroklorür (Apex , Babyrhinol , Contex , Coryban-D , Ekorinol , Nosetin , Parol cold , Triaminic); psödoefedrin hidroklorür(A-ferin , Actidem , Actifed , Benafed , Benical , Bronkar , Cirrus , Dekoferin , Deksan , Dolorin cold , Dorfan , Duact , Eksofed , Gribex , İburamin , Katarin , Maxihot , Medicold , Nurofen cold , Parasinus , Parol hot , Rinogest , Tamol cold , Theraflu , Triatüs , Tussifed , Tylol cold , Tylol hot]] , Vermidon cold , Vicks şurup);  psödoefedrin sülfat (Clarinase Repetabs , Disophrol repetabs)];

amfetamin benzeri psikostimülanlar [metilfenidat hidroklorür (Concerta , Ritalin); modafinil (Modiodal)];
antihipertansif ilaçlar {beta adrenerjik blokörler [atenolol (Tensinor , Atexal , Nortan); karvedilol (Carvexal , Dilatrend); metoprolol tartrat (Beloc , Lopresor); propranolol hidroklorür (Dideral); sotalol hidroklorür (Darob , Talozin);vb .]; metildopa(Alfamet);  alfa adrenerjik blokörler [doksazosin (Cardura , Kardozin , Tendura); prazosin (Apo-Prazo); terazosin (Hytrin); vb . ]vb .};

bu ilaçlar ile Tedavi(iyileştirme) görüyorsanız; Actidem’i kullanırken dikkatli olunuz . Bu ilaçları kullanan 1 hastaysanız , ilacınızdan tek doz aldıktan sonraki kan basıncınızı gözlemleyiniz .

Actidem’i merkezi sinir sistemi üzerinde tesirli oluþan sedatifler {[passiflora ekstresi (Passiflora , Sedaflora); hipnotikler [zopiklon (Imovane); doksilamin süksinat (Unisom) ]; barbitüratlar [fenitoin (Epdantoin , Hidantin) , fenobarbital (Luminal , Phenobarbitalum)];vb .} ile birlikte kullanmayınız .

Actidem’i alkol ile 1 arada kullanmayınız .

Actidem’i 2 yaşından küçük çocuklara vermeden önce hekiminize danışınız .

Actidem Kullanmaya Başlamadan Önce Sağlık Mütehassız ıma Bildirmem Gerekenler Nelerdir ?

Eğer aşağıdaki durumlardan 1 yada birkaçına sahipseniz Actidem’i kullanmayınız:

Triprolidin hidroklorür , dekstrometorfan hidrobromür ve/veya psödoefedrin hidroklorür’e (Triprolidin hidroklorür , dekstrometorfan hidrobromür vede psödoefedrin hidroklorür Actidem’in etken maddeleridir .) alerji;
İlacın bileşiminde bulunan diğer maddelere alerji;
Ciddi Hipertansiyon(yüksek tansiyon) (yüksek kan basıncı);
Şiddetli koroner arter (atardamar) hastalığı;
Önceki 2 hafta içinde yada halen MAO inhibitörü [moklobemid (Aurorix , Lobem)] kullanımı .
Astıma bağlı öksürük;
Öksürükle 1 arada aşırı salgı salgılanmasının varlığı .
Eğer solunum kafigelmeyecek liğiniz varsa yada bu yönden 1 risk altındaysanız , dekstrometorfan hidrobromür’ü (Dekstrometorfan hidrobromür , Actidem’in etken maddelerinden biridir .) kullanmayınız .

Gebelik yada Emzirme Döneminde Actidem’i Kullanabilir Miyim ?

Psödoefedrin , triprolidin , dekstrometorfan (psödoefedrin , triprolidin ve dekstrometorfan Actidem’in etken maddeleridir .) uzun süreden beri belirgin menfii sonuçlar görülmeden yaygın 1 şekilde kullanılmakta iseler de bunların erken gebelik döneminde kullanımları ile alakalı spesifik veriler bulunmamaktadır . Gebelik döneminiz süresince hekiminiz tarafından avantaj -zarar oranı dikkate alınarak , verilen karara uyunuz .

Triprolidin vede psödoefedrin (Triprolidin psödoefedrin Actidem’in etken maddeleridir .) anne sütüne az miktarda geçer amma bunların emen bebekteki etki derecesi bilinmemektedir . Dekstrometorfan’ın ise anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir . Bu sebep le emzirme döneminizde ve erken gebelik döneminizde Actidem’i kullanmayınız .

Araç vede Makine Kullanırken Actidem’i Kullanabilir Miyim ?

Actidem uyku haline sebep meydana gelebilir , bu sebep le ilacın kendi üzerinizde nasıl 1 etki oluşturacağını görmeden araç vede makine kullanmayınız .

Actidem’i Nasıl Almalıyım ?          

İlacınızı tam  manasıyla hekiminiz tarafından size öngörüldüğü şekilde ya da prospektüsünde yazan yönergeler doğrultusunda alınız . Eğer bu yönergeleri anlamazsanız eczacı , hemşire yada hekiminize size açıklamalarını rica ediniz . Hekiminiz tarafından size uygun görülenden daha yüksek dozda yada daha uzun süre ilacınızı kullanmayınız . Reçetenizde size tarif edilen yönergelere uyunuz .

İlacınızı alırken , ilaçla 1 arada verilen ölçeği kullanınız .

Actidem’i 2 yaşından küçük çocuklara vermeden önce hekiminize danışınız .

Bir Doz Almayı Unutursam Ne Olur ?

Eğer 1 doz almayı  unuttuysanız hatırladığınız an bu dozu alınız . Eğer hatırladığınızda 1 sonraki dozun vakti gelmişse almadığınız dozu atlayınız vede ilacı planladığınız düzende almaya Daimi ediniz . Unuttuğunuz doz için ekstra ilaç almayınız .

Aþırı Doz Alırsam Ne Olur ?

Eğer ilacınızdan almanız gerekenden çok daha aþırı dozda aldığınızı düşünüyorsanız 1 acil servisi arayarak destek alınız . Uyuşukluk , baş dönmesi , güçsüzlük , solunum kafigelmez liği , deride kuruluk , dakikada atan kalp atım sayısında artış , vücut sıcaklığının çok yükselmesi , aşırı hareketlilik , duyarlılık , istem dışı kasılmalar (konvülsiyonlar) , idrar yapma zorluğu , mide bulantısı , kusma , göz titremesi doz aşımı belirtilerindendir .

Actidem’i Alırken Nelerden Kaçınmalıyım ?

Actidem’i alkol ile 1 arada kullanmayınız .

Actidem’in Yan Etkileri

Allerjik reaksiyon emare leri oluþan bu sıkıntılardan herhangi 1 yada birkaçına sahipseniz ilacı kullanmayı bırakınız vede acil yardım desteği alınız: ürtiker(kurdeşen) , nefes almada zorluk , yüzde , dudaklarda , dil ya da boğazda şişkinlik .

Daha hafif yan etkiler de görülebilir fakat bunların varlığında hekiminizle konuşup ilacınızı kullanmaya Daimi edebilirsiniz:

uyku hali;
uyku bozuklukları;
halüsinasyon;
tahrişli-tahrişsiz deri döküntüleri;
kalp atım sayısında artış;
ağız , burun vede boğazda kuruma;
erkeklerde , mevcut prostat büyümesi varlığında , idrar tutulumu;
mide bulantısı , kusma;
sindirim sistemi bozuklukları .
Bu liste görülebilecek bütün yan etkilerin eksiksiz  1 listesi değildir; burada yer alanlar dışında başka yan etkiler de görülebilir . Alışılmadık yada sıkıntı yaratan 1 durumla karşılaştığınızda doktorunuza danışınız .

Actidem ile Etkileşen Diğer İlaçlar Nelerdir ?

Aşağıda sıralanan ilaçlarla Actidem’in 1 arada kullanılması olası ilaç etkileşimleri açısından sakıncalı meydana gelebilir yada yeterli etken lik sağlanamayabilir . Bu sebep le Actidem’i hekiminize danışmadan bu ilaçlarla 1 arada almaktan kaçınınız . Eğer aşağıdaki ilaçların 1 ya da birkaçını kullanıyorsanız Actidem’i kullanmaya başlamadan önce hekiminize söyleyiniz;

trisiklik antidepresan(depresyon giderici) lar [amitriptilin hidroklorür (Laroxyl , Triptilin) , imipramin hidroklorür (Tofranil) , klomipramin hidroklorür (Anafranil)];
amfetamin benzeri psikostimülanlar [metilfenidat hidroklorür (Concerta , Ritalin); modafinil (Modiodal)];
metildopa(Alfamet);
beta adrenerjik blokörler [atenolol (Tensinor , Atexal , Nortan);karvedilol (Carvexal , Dilatrend);metoprolol tartrat (Beloc , Lopresor); propranolol hidroklorür (Dideral); sotalol hidroklorür (Darob , Talozin);vb .];
dekonjestanlar [efedrin hidroklorür (Efedrin , Ephedrin , Griban); fenilefrin hidroklorür (Arbitus , Cetaflu , Coldeks , Corsal , Deflu , Dristan , Forza , Gerakon , Kongest , Oledro , Peditus , Rhinopront , Rhinotussal , Teraflu , Tuseptil , Vermidon hot , Wintus); fenilpropanolamin hidroklorür (Apex , Babyrhinol , Contex , Coryban-D , Ekorinol , Nosetin , Parol cold , Triaminic); psödoefedrin hidroklorür(A-ferin , Actidem , Actifed , Benafed , Benical , Bronkar , Cirrus , Dekoferin , Deksan , Dolorin cold , Dorfan , Duact , Eksofed , Gribex , İburamin , Katarin , Maxihot , Medicold , Nurofen cold , Parasinus , Parol hot , Rinogest , Tamol cold , Theraflu , Triatüs , Tussifed , Tylol cold , Tylol hot]] , Vermidon cold , Vicks şurup);  psödoefedrin sülfat (Clarinase Repetabs , Disophrol repetabs)];
MAO inhibitörleri [Moklobemid (Aurorix , Lobem)] .         
Actidem ile Tedavi(iyileştirme) niz süresince alkol tüketmekten kaçınınız .

Actidem ile etkileşen diğer başka ilaçlar da mevcut meydana gelebilir . Doktorunuza kullanmakta olduğunuz bütün ilaçlar vede diğer alternatif tıp methodları hakkında veri veriniz; bunlar vitaminler , mineraller , bitkisel ürünler yada başka 1 hekim tarafından size verilen ilaçlar hakkında meydana gelebilir . Hekiminize danışmadan başka 1 ilaç kullanmaya başlamayınız .

Actidem’i Hangi Koşullarda  Muhafaza Etmeliyim ? 


Actidem’i 25 C°nin altında nem vede ışıktan uzak 1 yerde saklayınız .

Actidem’i buzdolabında saklamayınız .

Daha Aþırı Veri ye Nereden Ulaşabilirim ?

ACTIDEM Öksürük Şurubu ile alakalı daha aþırı veri için eczacınıza danışabilirsiniz .

UNUTMAYIN ! ACTIDEM Öksürük Şurubu vede diğer bütün ilaçları çocukların ulaşamayacakları yerlerde vede ambalajında saklayınız; ACTIDEM Öksürük Şurubu katiyen başkalarıyla paylaşmayınız vede ACTIDEM Öksürük Şurubu sadece size uygun görüldüğü şekilde kullanınız .


UYARI ! İlaçpedia .com vede içerik sağlayıcıları bu sitede yer alan bilgilerin toplanması vede sunulması konusunda gereken özeni göstermiş vede bu veri leri güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan edinmiştir .  Kullanılan kaynaklar vede güvenilirlik politikası için tıklayınız . Ancak , ilaçpedia .com vede içerik sağlayıcıları sitede yer alan veri lerin doğruluğunu teminat etmez . Sitede yer alan veri ler , hekimlerin , eczacıların , hemşirelerin yada Rahatsızkiþi sağlığıyla alakalı diğer sağlık çalışanlarının veri , tecrübe , kabiliyet vede kanaatlerinin yerine geçmeyi değil , tamamlamayı amaçlar .  Herhangi 1 ilaç yada ilaç kombinasyonuyla ilgili uyarı bulunmaması , bu ilaç yada ilaç kombinasyonunun herhangi bir Rahatsızkiþi için yada sizin kişisel koşullarınız için güvenli , uygun vede etkili olduğu fikrini doğurmamalıdır . Doktor vede eczacıların direktiflerine muhakkak uyulmalıdır .

 

 Öksürük Tedavi(iyileştirme) sine yardımcı %100 Bitkisel(doðal) Ürünlerimize Ulaşmak İçin Tıklayınız . . . .

 

Etiketler : öksürük , öksürük Tedavi(iyileştirme) si , öksürüğe , öksürüğü , öksürükten , öksürükte , öksürüğün , öksürükle , öksürmek , bitkisel , Tedavi(iyileştirme) si ,

 

 

 

 


Öksürük

Bu Kategorideki Diğer Yazılar

Sağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp