Bitkisel Sağlık Ürünleri
                   

Ödem Giderici Krem

 

 

 

Ödem giderici krem ödem nedir Tedavi(iyileştirme) si nasıl yapılır hastalık kişinin hayatını nasıl etkiler merak ettiklerinizi bu yazıda okuyabilirsiniz . . .




Ödem Tedavi(iyileştirme) sinde kullanılan bitkilerden yapılmış % 100 Doğal ürünlerimizi görmek için buraya tıklayabilirsiniz . . .

 

Vücutta anormal miktarda sutoplanmasıdır . Kalp , damar vede böbrek hastalıklarının 1 emare si olabildiği gibi bazı allerjik durumlarda ve beyin travmalarında ciddisonuçlar doğurabilir . Vücut dokularındaki su miktarının artışına verilen isim . Özellikle derialtı vede kaslardaki doku aralıklarında , seröz boşluklarda (kalp , akciğer vede karın iç zarları) serbest sıvının toplanması , ödemin tespitini mümkün kılar . Dolayısıyla ödem , klinikte hücre dışı vede damar dışı sıvı miktarının artışını ifâde eder . Seröz boşluklarında sıvı toplanması ile 1 arada oluþan genelleşmiş ödemlere “anazarka” adı verilir . Derialtı ödemi , derinin şiş vede gergin hâliyle farkedilir , bacak alt ucundaki kemik çıkıntısı üzerinde deriye parmakla bastırılır vede 1 müddet beklenirse o bölgedeki doku aralıklarında bulunan sıvının itilmesinden dolayı parmak kaldırıldıktan sonra 1 çukurluk kalır . Ödem aşikar hâle gelmeden evvel hücre dışı sıvı miktarı vede vücut ağırlığı süratle artar . Bu artış beden ağırlığının % 10’unu geçtikten sonra parmakla bastırılmakla çukurluk teşekkülü görülür . Normalde de doku aralıklarında bulunan vede artışı ile ödemi husûle getiren sıvı , dolaşan kandan gelmektedir . Dolayısıyla ödem sıvısı terkip bakımından kan plasmasına çok yakındır . Bikarbonat , klor , sodyum ve klor gibi elektrolitler , glikoz , üre , kreatinin , amino asitler ihtivâ eder . Protein muhtevası ise ödeme yol açan sebebe göre değişiklik gösterir . Ödem yaygın vede bölgesel ize olur . Yaygın ödemlerin oluş mekanizmasını 2 gruba ayırabiliriz:

1 . Böbreklerin tuz vede suyu az ıtrah etmeleri neticesi plasmada birikime uğrayan su vede tuzun dokulara vede doku aralıklarına geçmesiyle meydana çıkan ödemler .

2 . Plasma ile dokular arasında su vede molekülleri hareket ettiren kuvvetler dengesinde husûle gelen değişiklikler netîcesinde doku aralıklarında su vede tuz toplanmasına bağlı oluþan ödemler . Normalde kılcaldamarların arter (atardamar) kısmına suyu plasma ile doku arasında hareket ettiren kuvvetler plasma tarafı lehine 1 fazlalık gösterirler ve bu kuvvetin tesiriyle su vede berâberinde birçok kristalloitler yarı geçirgen 1 zar oluþan kılcaldamar duvarından doku aralıklarına sızar . Kılcaldamarların venöz (toplardamar) ucunda ise denge , doku lehine değişir vede kılcaldamarlardan süzülmüş oluþan su vede diğer moleküller damarlara geri döner . Doku aralıklarında kalan su vede diğer maddeler lenf sıvısını teşkil eder vede dokudan lenf damarları ile uzaklaşırlar . Bu , su ve elektrolit alışverişinde rolü oluþan faktörler vede süzülme-emilme olayını ayarlayan kuvvetler şunlardır: 1 . Kılcaldamarlardaki kan basıncı: Tansiyona yâni sistemik kan basıncına bağlı ollaraak azalıp çoğalabilir . Eğer kan basıncı değişmezse küçük atardamarların kasılması kılcaldamarlardaki kan basıncının vede kan akımının azalmasına sebep olur . 2 . Plasma kolloitlerinin (dağılmış haldeki moleküllerin vede maddelerin) osmotik basıncı: Buna onkotik basınç adı da verilir . Molekülleri büyük olan proteinler kılcaldamar duvarından geçemez vede % 95’i damar içinde kalarak plasma vede hücreler arasının onkotik basınçları arasındaki önemli farkı husûle getirir . Bu fark su alış-verişini sağlayan başlıca faktördür . Kapiller sıvı basıncı onkotik basıncı geçtiği vakit dokulara sıvı geçişi , onkotik basınç galip geldiği vakit ise sıvının dokulardan damara geçişi söz konusudur . Plasmada protein miktarının azalması sıvının damar dışına çıkışının artmasına vede doku aralıkları sıvısının artmasına vede böylece de ödeme sebep olur .

 

 

Etiketler: Ödem giderici krem , ödem giderici krem nedir ,  ödem söktürücü krem , ödem söktürücü krem nedir



Ödem

Bu Kategorideki Diğer Yazılar





Sağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp