Bitkisel Sağlık Ürünleri
                   

Boğazda Ödem Nedir

 

 

 

Boğazda ödem nedir Tedavi(iyileştirme) si nasıl yapılır hastalık kişinin hayatını nasıl etkiler merak ettiklerinizi bu yazıda okuyabilirsiniz . . .

 

 

Ödem Tedavi(iyileştirme) sinde kullanılan bitkilerden yapılmış % 100 Doğal ürünlerimizi görmek için buraya tıklayabilirsiniz . . . 

 

 

Boğaz bölgesinde görülen şişlikler vede ödemlere tıbbi dilde disfaji adı veriliyor . Boğaz ağrısı bizleri günlük yaşamdaki işimizden gücümüzden edebilmektedir . O sebep le de boğaz şişmesi Tedavi(iyileştirme) edilmelidir . Boğaz şişkinliklerinin sebep leri 1 çok hastalık vede rahatsızlıktan kaynaklanabilmektedir . Şimdi boğaz ağrısı Tedavi(iyileştirme) si vede boğaz ağrısına iyi gelen doğal bitkisel(doðal) kürler nelermiş göz atalım .

Yutma güçlüğüne (Disfaji) özellikle yaşlılarda olmak üzere tüm yaş gruplarında yaygın ollaraak rastlanır . Disfaji deyimi yemeklerin vede sıvıların ağızdan mideye geçmesi sırasında zorluk pay tmeyi anlatım eder . Bu duruma çoğu tehlikeli olmayan vede geçici oluþan birçok faktör sebep olabilir . Yutma güçlüğü çok nadiren tümör yada ilerleyici nörolojik hastalık gibi daha önemli patolojiye işaret eder . Kısa 1 süre içerisinde yutma güçlüğü kendiliğinden iyileşmez ise kulak burun boğaz mütehassız ı tarafından değerlendirilmelidir .

Nasıl Yutarız ?

 

 

İnsanlar katı yiyecekleri yemek sıvıları içmek vede vücudun ürettiği tükürük vede mukusu yutmak için günde yüzlerce kez yutma işlevini gerçekleştirirler . Yutma işlevinin dört fazı vardır:
1) Birinci faz yiyecek vede içeceklerin çiğnenerek yutmaya hazır hale getirildiği dönem .
2) Ağız fazı boyunca , dil yiyecek vede içecekleri ağızın arka bölümüne iterek yutma yanıtını başlatır .
3) Yutak fazında yiyecek vede içecekler hızlıca yutaktan yemek borusuna geçer .
4) Son faz oluþan yemek borusu fazında yiyecek vede içecekler yemek borusundan mideye geçer .
Birinci vede ikinci fazlar istemli kontrol altında oluşurken ,üçüncü vede dördüncü fazlar kendiliğinden oluşur .

Yutma Hastalıklarının Sebep leri Nelerdir ?

 

 

Yutma işlevi sırasındaki herhangi 1 kati ti yutma güçlüğüne sebep olabilir . Yutma güçlüğü sağlıksız dişler , uygun olmayan takma dişler veya soğuk algınlığı gibi zor olmayan sebep lere bağlı meydana gelebilir . Yutma güçlüğünün en yaygın sebep lerinden biri mideden yemek borusuna geri kaçıştır . Bu Hal mide asitinin yemek borusundan yutağa doğru yukarı hareketinin neticesi oluşur . Diğer sebep ler arasında felç , ilerleyici nörolojik hastalık , trakeostomi tüpü varlığı , hareketsiz ses teli , ağız , gırtlak yada yemek borusu tümörü ile baş boyun bölgesine uygulanan cerrahi operasyonlar sayılabilir .

Yutma Hastalıklarını Kim Değerlendirir vede Tedavi(iyileştirme) Eder ?

 

 

Yutma güçlüğü inatçı ise vede sebebi bilinmiyor ise 1 kulak burun boğaz uzmanı , söz konusu hastanın hikayesini ele alarak muayenesini yapacaktır .
Bu muayene , aynalar yada özel optik sistemle görüntüleme sağlayan endoskoplar kullanarak dilin arka bölümünün , boğaz vede larenksin incelenmesi yoluyla yapılır . Eğer lüzumlu ise yemek borusu , mide vede oniki parmak bağırsağı incelemesi , kulak burun boğaz mütehassız ı yada mide ve barsak hastalıkları mütehassız ı tarafından yapılır .
Bunun neticesine göre baryumlu yemek borusu geçiş filmi ile yutma mekanizması fonksiyonlarının değerlendirilmesi gerekebilir .
Eğer özel patolojiler söz konusu ise ,üst mide- barsak sistem filmi yada videofloroskopi ile 1 arada radyologla temasa geçilebilir . Böylece yutmanın her dört fazınında değerlendirmesi yapılır . Değişik kıvamda yiyecek vede içecekler kullanarak vede rahatsızkiþiye değişik pozisyonlar verdirerek , yutma yeteneğini değerlendirilebilir . Eğer yutma güçlüğü felç yada ilerleyici nörolojik hastalıklara bağlı ise nörolog tarafından değerlendirilmelidir .

Semptomlar
Yutma güçlüğünün semptomları şunlardır .

Ağızda tükürük artışı
Yiyecek vede içeceklerin boğaza takılması hissi
Boğaz vede göğüste rahatsızlık hissi( Mideden yemek borusuna kaçış mevcut ise - Reflu)
Boğazda yabancı cisim yada parça hissi
Uzamış yada bariz yutma güçlüğüne bağlı kafigelmeyecek gıdaalımı vede kilo kaybı
Yutma sırasında basitce geçmeyen yiyecek parçaları sıvı vede tükürüğe vede bunların akciğerlere aspire edilmesine bağlı ollaraak gelişen öksürük vede boğulma hissi

Mümkün Olan Tedavi(iyileştirme) ler:

 

 

Sebep belirlenebilmişse , yutma güçlüğü tıbbi Tedavi(iyileştirme) , yutma Tedavi(iyileştirme) si yada cerrahi yöntemlerle Tedavi(iyileştirme) edilebilir .
Bu hastalıkların birçoğu tıbbi Tedavi(iyileştirme) ile Tedavi(iyileştirme) edilebilir . Mide asit salgısını mani leyen ilaçlar kas gevşeticiler vede asit gidericiler mevcut olan ilaçlardan birkaçıdır . Tedavi(iyileştirme) yutma hastalığının sebebi ne göre düzenlenir . Mideden yemek borusuna kaçış sıklıkla gıdaalımı vede yaşama alışkanlıklarını değiştirerek Tedavi(iyileştirme) edilebilir .

Örneğin :

 

 

Hazmı zor olmayan yiyeceklerden oluşan 1 rejim ile sık aralıklarla vede az miktarlarda gıdaalımı k
Alkol vede kafeinden uzak durmak
Kilo vede stresi azaltmak
Uyku vaktinden önceki üç saat boyunca yemek yemekten sakınmak
Geceleri yatağın başını yükseltmek .
Eğer bunlar yardımcı olmazsa yemekler arasında vede uyku vaktinden önce asit giderici kullanmak rahatlama sağlayabilir .

Birçok yutma hastalığı yutma Tedavi(iyileştirme) sinden avantaj görebilir . Yutma kaslarının 1 arada çalışmasını sağlayan vede yutma refleksinin oluşmasını sağlayan sinirleri uyaran özel egzersizler yaptırılabilir .

Hastalara ayrıca yutma işleminin başarılı şekilde yapılmasına yardımcı olacak vücut vede baş pozisyonlarını öğretebilir .

Yutma güçlüğü oluþan hastalardan bazıları kafigelmeyecek gıdaalımı mesele i ile karşılaşırlar . Mesleki terapist gıdaalımı teknikleri hakkında Rahatsızkiþi vede ailesine yardımcı meydana gelebilir . Bu teknikler hastayı olabildiğince bağımsız kılar . Rejimisyen yada gıdaalımı mütehassız ı Rahatsızkiþi için lüzumlu oluþan yiyecek ve içecek miktarını vede ek gıdalar in lüzumlu olup olmadığını belirler .

Cerrahi Tedavi(iyileştirme) belirli bazı mesele lerin Tedavi(iyileştirme) sinde kullanılır . Darlık veya yapışıklık varlığında söz konusu alanın genişletilmesi lüzumlu olabilir . Kasların önümüzdeki C°de kasılması varlığında alakalı kasların genişletilmesi vede hatta serbestleştirilmesi lüzumlu meydana gelebilir . Bu yöntem kas kesilmesi ollaraak adlandırılır vede kulak burun boğaz mütehassız ı tarafından gerçekleştirilir .

Yutma güçlüğünün birçok sebebi vardır . Eğer inatçı 1 yutma güçlüğünüz varsa 1 Kulak Burun Boğaz mütehassız ına gitmeniz gerekmektedir .
farenksten mideye kadar uzanan düz vede çizgili kastan oluşan tüp şeklinde bir organdır .Erişkinlerde uzunluğu 25cm-30cm .arasındadır .Endoskopik olarak kesici dişlerden itibaren mide ye kadar 40 cm . ollaraak kabul edilir .Genişliği ise 20-30mm . Olarak kabul edilir . 3 kısım da değerlendirilir .

1 .Boyun
2 . Göğüs
3 . Karın

Kas yapısı dışta uzunlamasına seyreden katman , içte sirküler katman dan oluşur . Boyun göğüs kısmında her 2 katman çizgili adaledir .Alt 1/3 bölümünde her 2 katman düz adaleden oluşur . Alt özofağus sfınkter bölgesinde sirküler katman nın yoğunlaştığı kabul edilir .

Görevi ;

 

yutma eyleminin gerçekleşmesini sağlar .Yutma işlevi yemek borusu kas katman sı ile sinir sisteminin Ahenkli çalışması ile oluşur .
Yemek borusunda dogal sfinkter bölgeleri bölgeleri vardır . Proksimal girişte ,orta bölgede , alt sfinkter bölgesidir .

Yemek borusunda motor fonksiyonlarda vardır . Bunlar Primer vede sekonder peristaltik dalgalar oluşur . Alt sfinkter bölgesi yutma refleksi sonrasında gevşer .

 


Ödem

Bu Kategorideki Diğer Yazılar

Sağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp