Bitkisel Sağlık Ürünleri
                   

Zihin Açıcı Dualar

 

 Zeka Gelişimi Tedavi(iyileştirme) sine Yardımcı % 100 Bitkisel(doðal) Ürünlerimizin Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız . .

 

İnsanlarda zihin açıcı şifalı pek çok bitki bulunur . Bu zihin açıcı şifalı bitkilerden en tesirli vede en iyi gelenleri sizlere bu yazıda sunulmuştur .zihin açıcı ollaraak hangi şifalı bitkiler nasıl kullanılır ? Bu konuda merak ettiklerinizi bu yazıda bulabilirsiniz . . .

 

 

  Yanit 1:

Unutkanlıktan kurtulmak vede zekanın açılması için bu dua okunur

"Bismillahirrahmanirrahim , Ferdün , Hayyün , Kayyumun , Hakemun , Adlün , Kuddüsün İyyake na'büdü vede iyyakenesta'in İnna fetehna leke fethen mubina" Dokuz kez okunacak

"Ya kebirü entellezi la tehdil ukulü livasfi azameti" Bin kez okunacak

Sonra : "Subhane rabbiyel a'la" denecek Sonra , "Sübhane minennaril eflaki , biezkaril emlaki kema tüskinül arza biezkarizzakirine , kale li ezkari himiletin lil mahmuline , vede meskenetin lil miskinine , vede muherriketin lil mutehharrikine , sübhane men hüve külle yevmin hüve fi şe'nin" okunacak

Bundan sonra ihtiyaç neyse o söylenecek vede şunlar okunacak: "Ya ğıyasel müsteğisine vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim" (Mecmuatül Ahzab)

Hz İbnu Abbâs (radıyallâhu anhümâ) anlatıyor: "Hz Ali İbnu Ebî Tâlib (radıyallâhu anh) Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'a gelerek: "Annem vede bâbam sana kurban olsun , şu Kur'an göğsümde durmayıp gidiyor Kendimi onu ezberleyecek güçte göremiyorum" dedi Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) ona şu cevabı verdi: "Ey Ebûl-Hüseyin ! (Bu meselede) Allah(cc) 'ın sana avantaj lı kılacağı , öğrettiğin takdirde öğrenen kimsenin de faydalanma edeceği , öğrendiklerini de göğsünde sabit kılacak sözcük leri öğreteyim mi ?"

Hz Ali (radıyallâhu anh): "Evet , ey Allah(cc) 'n Rasûlü , öğret bana !" dedi Bunun üzerine Hz Peygamber şu tavsiyede bulundu:

"Cuma gecesi (perşembeyi cumaya bağlayan gece) olunca , gecenin son üçte birinde kalkabilirsen kalk Çünkü o an (meleklerin de hazır bulunduğu) meşhûd 1 andır O anda yapılan dua müstecabtır Kardeşim Ya'kub da evlatlarına şöyle söyledi: "Sizin için Rabbime istiğfâr edeceğim , hele cuma gecesi 1 gelsin" Eğer o vakitte kalkamazsan gecenin ortasında kalk Bunda da muvaffak olamazsan gecenin evvelinde kalk Dört rek'at namaz kıl Birinci rek'atte , Fâtiha ile Yâsin sûresini oku , ikinci rek'atte Fâtiha ile Hâmim , ed-Duhân sûresini oku , üçüncü rek'atte Fâtiha ile Eliflâmmîm Tenzîlü'ssecde'yi oku , dördüncü rek'atte Fâtiha ile Tebâreke'l-Mufassal'ı oku Teşehhüdden boşaldığın vakit Allah(cc) 'a hamdet , Allah(cc) 'a senayı da güzel yap , bana vede diğer peygamberlere salât oku , güzel yap Mü'min erkekler vede mü'min kadınlar vede senden önce gelip geçen mü'min kardeşlerin için istiğfat et Sonra bütün bu okuduğun duaların netiticesinde şu duayı oku:

" Allah(cc) ım , bana günahları , beni hayatta baki kıldığın müddetçe sonsuza kaadar terkettirerek acıma eyle Bana avantaj sı olmayan şeylere teşebbüsüm sebebiyle bana acı Seni benden râzı kılacak şeylere hüsn-i Bakı(nazar) etmemi bana nasîb et Ey semâvât vede arzın yaratıcısı oluþan celâl , ikram vede dil uzatılamayan izzetin sâhibi oluþan Allah(cc) ım Ey Allah(cc) ! ey Rahman ! celâlin hakkı için , yüzün nuru hakkı için kitabını bana öğrettiğin gibi hıfzına da kalbimi icbâr et Seni benden razı kılacak şekilde okumamı nasîb et Ey semâvât vede arzın yaratıcısı , celâlin vede yüzün nuru hakkı için kitabınla gözlerimi nurlandırmanı , onunla dilimi açmanı , onunla kalbimi yarmanı , göğsümü ferahlatmanı , bedenimi yıkamanı istiyorum Çünkü , hakkı bulmakta bana fakat sen yardım edersin , onu bana fakat sen nasib edersin Herşeye ulaşmada güç vede güç fakat büyük vede yüce oluþan Allah(cc) 'tandır"

Ey Ebû'l-Hasan , bu söylediğimi üç yada 7 cuma yapacaksın Allah(cc) 'ın izniyle duana icâbet edilecektir Beni hak üzere gönderen Zât-ı Zülcelâl'e yemin olsun bu duayı yapan hiçbir mü'min icâbetten mahrum kalmadı"

İbnu Abbâs (radıyallâhu anhüma) der ki: " Allah(cc) 'a yemin olsun , Ali (radıyallâhu anh) beş yada 7 cuma geçti ki Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'a aynı önceki mecliste tekrar gelerek:

"Ey Allah(cc) 'ın Resûlü ! dedi , geçmişte dört beş âyet fakat öğrenebiliyordum Kendi kendime okuyunca onlar da (aklımda durmayıp) gidiyorlardı Bugün ise , artık 40 kadar âyet öğrenebiliyorum vede onları kendi kendime okuyunca Kitabullah sanki gözümün önünde duruyor gibi oluyor Eskiden hadisi dinliyordum da arkadan 1 tekrar etmek istediğimde aklımdan çıkıp gidiyordu Bugün hadis dinleyip sonra onu 1 başkasına istediğimde ondan tek 1 harfi kaçırmadan anlatabiliyorum

Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) bu söz üzerine HzAli (radıyallâhu anh)'ye: "Ey Ebû'l-Hasan ! Kâbenin Rabbine yemin olsun sen mü' minsin !" dedi" (Tirmizî , Daavât 125 , (3565)

Yanit 2:

Zekanın açılması , hafızanın gelişmesi için dua okumanın yanında , maddi tedbirlere uymak vede yapılan işin gereklerini yerine getirmek gereklidir Dersine çalışması gereken 1 öğrenci sadece diliyle değil haliyle vede bedeniyle de dua etmelidir Buna fiili dua denilmektedir Üzerine düşen görevi hakkıyla yerine getirdikten sonra diliyle dua etmek de kavli duadır İki kanatlı 1 kuş gibi , hem fiili hem de kavli duayı 1 arada yapmakla istediği yere uçabilecektir

Ayrıca öğrendiklerini unutmamak vede onları korumak için de bazı tedbirler almalıdır Çünkü unutkanlığa sebep oluþan konular vardır Bunlardan sakınmak gereklidir Bazılarını kısaca söyleyelim:

1- Harama bakmak
2- Haramla gıdaalımı k
3- Zihni çok yoracak oluþan lüzumsuz şeylerle doldurmak Televizyon , veri sayar gibi
4- Aşırı C°de bedene zarar verecek kadar cinsel ilşkiye girmek Özellikle kendi kendine tatmin olmak
5- Zihnin sürekli çalışmasını mani leyecek kadar boş durmak Unutkanlıktan kurtulmak için bu dua okunur

Unutkanlık hakkında dikkat edilmesi gereken konular için tıklayınız
Selam vede dua ile


Zihin Açıcı

Bu Kategorideki Diğer Yazılar

Sağlık ve Tıp Sağlık ve Tıp